ERÜ juhatuse esimehe ja liikmete valimine aastateks 2017-2020

Juhatuse esimehe kandidaat

KATRE RIISALU

Eesti Rahvusraamatukogu esitab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimehe kandidaadiks Katre Riisalu. Katre on tegutsenud ERÜ juhatuses alatest 2008. aastast, täites esimesed kolm aastat juhatuse esimehe astäitja ja 2011–2017 juhatuse esimehe kohustusi.

Esimeheks olemine on vastutusrikas töö, mis nõuab pingutust ja tahet raamatukogunduse küsimustega tegelemiseks ja lahendamiseks. Katre eestvedamisel on viimastel aastatel koostatud mitmeid raamatukogundust puudutavaid üleriigilisi dokumente: „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ raamatukogude peatükk, visioonidokument „21. sajandi raamatukogu“. Käesoleval ajal on koostamisel ja arutelufaasis „Soovitusi rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis“. Viimastel aastatel on ERÜ rahvusvaheline koostöö saanud uues hingamise – taas on aktiveerunud koostöö Balti riikide kutseühingutega, ERÜ on astunud EBLIDA liikmeks jm. Katre on ERÜ-d ja Eesti raamatukogundust tutvustatud IFLA aastakonverentsidel.

Tänu aktiivsele eluhoiakule tunneb Katre hästi raamatukogutöö nüansse eri tüüpi raamatukogudes ning kauaaegne kogemus nii erialases töös kui ühiskondlikus elus on andnud talle tervikpildi Eesti raamatukogundusest. Katre on avatud uutele teadmistele, otsustusvõimeline, sihikindel, objektiivne ja paindlik.

Eesti Rahvusraamatukogus on Katre erinevatel ametikohtadel töötanud alates aastast 1984, praegusel ajal juhuib ta kunstide teabekeskust. Ta on ekspert kunsti- ja muusikaraamatukogude küsimustes, suure praktilise kogemuse kõrval on teoreetilise baasi selleks andnud omandatud magistrikraad infoteadustes.

Eesti Rahvusraamatukogu soovitab Katre Riisalu ERÜ juhatuse esimehe kandidaadiks, sest Katre on tõestanud et suudab jätkusuutlikult kutseühingut arendada ning teha koostööd esinevat tüüpi raamatukogude vahel.

Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

 

Tallinna Keskraamatukogu esitab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimehe kandidaadiks Katre Riisalu.

Katre Riisalu senised tegemised ERÜ juhatuse esinaisena lubavad saada ühingule ka järgmiseks perioodiks tegusa ja tulemustele orienteeritud juhi. Katre „ajal“ on käima lükatud ja ära tehtud mitmed olulised asjad, millest oli meie erialases kogukonnas räägitud aastaid, kuid mis kippusid juttudeks jäämagi. Olgu selleks siis noorte raamatukoguhoidjate kaasamiseks ja motiveerimiseks ERÜ juurde noorteklubi loomine, ERÜ tunnustuste kaasajastamine või ERÜle arengukava koostamine. Ja kõige tähtsamana muidugi visioonidokumendi „21. sajandi raamatukogu“ koostamine, mida Katre ERÜ juhatuse esinaisena vedas. Tegemist on dokumendiga, mille tähtsust nii ERÜle kui kogu Eesti raamatukogundusele ning võib öelda et ka kogu Eesti arengut silmas pidades on võimatu ülehinnata. Võib kindlalt väita, et paljud meie valdkonna probleemid – finantseerimine, raamatukogude omanike suhtumine jms – on süvenenud muuhulgas ka põhjusel, et me ise ka ei olnud endale selgeks teinud, milline on raamatukogude tulevik Eestis. Me vaid rääkisime sellest, et „raamatukogu ei ole täna enam selline nagu nõukogude ajal“ või et „raamatukogude tähtsust ei mõisteta“. Katre kasutas tekkinud võimaluse ära, korraldas kiiresti rahataotluse tegemise, ohjas protsessi kindla käega ja täna on meil visioonidokument olemas. Peale „21. sajandi raamatukogu“ kinnitamist 2016. a alguses võttis ERÜ Katre eestvedamisel eesmärgiks ka rahvaraamatukogude strateegiliste dokumentide koostamise.

Katre on kindlasti karastunud ERÜ juhatuse esimehe rolli täites. Ta on näidanud, et saab edukalt hakkama esinemisega meedias või väliskonverentsidel. Seda, et Katre on valmis ootamatuteks väljakutseteks, tõestas ta möödunud aastal. Kui selgus, et meie raamatukogu vajab Euroopa Parlamendis toimuva interaktiivse näituse “Generation Code: born at the library” ajaks Eesti boksi abilist, kes oleks valmis tutvustama Eesti raamatukogudes toimuvat Euroopa Parlamendi liikmetele, siis oli Katre kohe nõus meile appi tulema. Ja võime olla tulemusega rahul - kuuest Euroopa Parlamendi eestlasest liikmest külastas meie näituseboksi neli.

Kindlasti ei ole ERÜ juhatuse esimehe positsioon lihtne. Tuleb ju neid kohustusi täita oma igapäevatöö kõrvalt. Katre on näidanud, et suudab ühitada nii oma igapäevatöö ja ERÜ juhatuse esimehe kohustused. Et meie ühing oleks Katre eestvedamisel ka järgmised kolm aastat võimalikult tulemuslik, saame me liikmetena igaüks kaasa aidata.
Katre Riisalu on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu direktor

Kandidaati toetab ERÜ Võrumaa Ühendus

 

Kandidaadid ERÜ juhatusse

 

HELEEN KARJA

Tallinna Keskraamatukogu esitab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liikme kandidaadiks Heleen Karja.

Heleen Karja on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala 2013. aastal. Kultuuriakadeemias õppides osales Heleen Erasmuse vahetusüliõpilaste programmis, mille vahendusel viibis kuus kuud Oulu University of Applied Sciences koolis. Magistriõpingud Tallinna Ülikooli infoteaduse erialal lõpetas ta 2016. aastal.

Tallinna Keskraamatukogus töötab Heleen alates 2013. aastast, alguses raamatukogu­hoidjana, alates 2014. aastast Kadrioru raamatukogu juhatajana. Heleen on olnud üks projekti „@raamatuklubi“ juhtidest. Tänu juba teist hooaega Eesti Rahvusringhäälinguga koostöös toimuvale projektile on ERR portaal Lastejaam saanud täiendust lastekirjanikke ja -raamatuid tutvustavate atraktiivsete ja lahedate videoklippide näol.

Heleen osaleb aktiivselt ERÜ Noorteklubi tegemistes. Alates 5. maist 2015 kuulub Heleen ERÜ Noorteklubi eestseisusesse. Heleen osales 2016. aasta suvelaagri BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035 korraldamises ning korraldab 2017. aasta BibliCamp 4. 2016. aasta kevadel esindas Heleen ERÜ Noorteklubi ja Tallinna Keskraamatukogu Ukrainas Kiievis peetud noorte raamatukoguhoidjate rahvusvahelisel foorumil.

Heleen on täpne ja kohusetundlik, ta on avatud ja hea suhtleja. Heleen paistab silma uute ja huvitavate ideedega. Usun, et ERÜ juhatus saaks Heleeni näol liikme, kes tahab ja suudab valdkonna arengule kaasa aidata.

ERÜ juhatusse noori spetsialiste valides anname selge sõnumi oma noortele kolleegidele – „Tahad, et raamatukogud ja meie ühing oleksid tugevamad? Siis tule ja pane ise käed külge“.

Heleen Karja andis nõusoleku kandideerimiseks ERÜ juhatusse.

Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu direktor

 

GERLI LEHEMETS

Esitan Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse kandidaadiks Paikuse ühendatud rahva- ja kooliraamatukogu direktori Gerli Lehemetsa.


Gerli on ka Pärnumaa maakondliku kooliraamatukogude sektsiooni juhataja. Gerli on raamatukogunduslikult maastikul aktiivne raamatukoguhoidja, kes nii oma igapäevatöös kui sektsioonijuhtimises on hea algatusvõime ja korraldusoskusega, viies läbi mitmeid üritusi, tehes kolleegidega nii lähedalt kui kaugelt palju koostööd, võttes alati osa raamatukogunduslikest diskussioonidest. Usun, et Gerli annaks ERÜ juhatusele palju juurde, olles tuttav nii kooliraamatukogude kui ka rahvaraamatukogudega.

Gerli Lehemets on andnud nõusoleku kandideerimiseks ERÜ juhatusse.

Kadri Haavandi
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhataja

 

KRISTINA PAI

Esitame Kristina Pai kandidatuuri Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liikme kohale. Kristina Pai on töötanud Tartu Ülikooli Raamatukogus 1985. aastast, viimased 15 aastat on ta olnud kogude direktori ametikohal. Kristina põhitegevus on olnud suunatud Tartu Ülikooli raamatukogu võimalikult laiahaardelisele komplekteerimisele, et ülikooli liikmed oleks hästi varustatud nii elektroonilise teadusinformatsiooni kui õppekirjandusega. Tema südameasjaks on täieliku eesti trükise kogu loomine, ta naudib kogude täienemist iga vähelevinud trükise või muu väljaandega.

Kristina on olnud aktiivne kaasarääkija säilituseksemplari seaduse ja visioonidokumendi „21. sajandi raamatukogu“ loomise juures. Ta on rõhutanud, et traditsioonilisi raamatukogutöid tuleb jätkata uuel tasemel ja käia muutustega kaasas.

Talle on alati olulised olnud ka rahvusvahelised suhted. Kristina Pai on Euroopa teadusraamatukogude Ühingu LIBER aktiivne liige ja oli Tartus 2012. aastal suurepäraselt korda läinud LIBERi aastakonverentsi peakorraldaja.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige on Kristina aastast 2008, ta on aktiivselt kaasalöönud kogude toimkonna ja uue mõtte töörühma töös. ERÜ juhatusse on ta kuulunud aastast 2011.

Kristina Pai on andnud nõusoleku kandideerimiseks ERÜ juhatusse järgmiseks valimisperioodiks.

Tartu Ülikooli Raamatukogu
ERÜ Võrumaa ühendus

 

ÜLLE SISKA

Harju Maakonnaraamatukogu esitab 2017.a. ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks ÜLLE SISKA.

Ülle Siska lõpetas 1987. aastal Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia erialal. Aastatel 2004-2006 läbis Ülle Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis kultuurikorralduse eriala õppekava.

1983-1991. a. töötas Ülle Raasiku raamatukogu juhatajana. Aastatel 2001-2003 oli Ülle Eesti Pimedate Raamatukogu raamatukoguhoidja-infospetsialist, 2003-2006 Tallinna Keskraamatukogu Pirita ja Merivälja harukogude juhataja ja alates 2006. aastast töötab Ülle Jüri Raamatukogu direktorina.
Töötamine erinevates raamatukogudes on andnud Üllele hea ülevaate meie raamatukogunduses toimuvast ja võimaluse kaasa lüüa erinevates projektides.
Ühinenud kooli- ja rahvaraamatukogu töö juhtimine annab talle oskuse ja teadmised nii kooli- kui ka rahvaraamatukogude töö paremaks korraldamiseks.
Edukas ja pikaajaline koostöö on Jüri raamatukogul Eesti Pimedate Raamatukoguga Jüri Gümnaasiumi õpilastele suunatud ühisprojektis „Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas“.

Samuti on Ülle kaasa löönud uue euronõuetele vastava raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamise töörühmas, mis kinnitati Kultuuri Kutsenõukogu poolt 2013. aasta kevadel.

Ülle Siska on ERÜ liige alates 2005. aastast ja alates 2011. aastast ERÜ maakogude sektsiooni liige. 2013.a. algatas Ülle maaraamatukogude sektsioonis ühendatud kooli-ja rahvaraamatukogu tegevuse soovitusjuhendi ning osaleb selle väljatöötamises, sellel teemal on ta mitmeid raamatukogusid ka nõustanud. Ülle on andnud oma panuse ERÜ töögrupis rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedi­hindamise mudeli väljatöötamisel.

Jüri raamatukogu koos Peetri harukoguga on kogukonna kultuuritöös olulisel kohal, 2016.a. toimus palju üritusi seoses raamatukogu 110. aastapäevaga.
Hea koostöö Rae valla koolidega pälvis tähelepanu ja Jüri Gümnaasium esitas Jüri raamatukogu tunnustuse Aasta hariduse sõber 2016 kandidaadiks. Jüri raamatukogu tunnistati parimaks maakonnas ja oli finalist vabariiklikul tasemel .

Ülle Siska on andnud oma nõusoleku kandideerimiseks ERÜ juhatusse ja on valmis andma oma panuse raamatukogude töö koordineerimisel.
Harju Maakonnaraamatukogu soovitab Ülle Siskat ERÜ juhatusse.

Rutt Enok
Harju Maakonnaraamatukogu direktor

 

ASKO TAMME

Esitame Asko Tamme Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liikme kohale.

Pärast TRÜ lõpetamist inglise filoloogina töötas Asko Tamme Teaduste Akadeemia Raamatukogu haruldaste raamatute osakonnas. 1997. aastal valiti ta Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevdirektoriks. 2001. on Asko Tamme Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu direktor.

Tema juhtimise all on ellu viidud mitmeid olulisi uuendusi, mis on taganud raamatukogule innovatiivse ja edumeelse kultuuriasutuse maine. Talle on omane lai silmaring, sügav kultuuritunnetus ja ratsionaalne mõtlemine ning ta on silma paistnud sisukate ettekannetega erialastel konverentsidel.

Asko Tamme on kaasa rääkinud paljude raamatukogusid arendavate ja tulevikku vaatavate dokumentide koostamisel, viimasena visioonidokumendi „21. sajandi raamatukogu” koostamisel.

Asko Tamme initsiatiivil alustati Tartu lastekirjanduse auhinna väljaandmist 2015. aastal. Ta kuulub UNESCO kirjanduslinna nõukotta ja Tartu linnakirjaniku stipendiumi žüriisse.

Aastast 1995 on Asko Tamme Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige, 2008. aastast kuulub ERÜ juhatusse. Usume, et tema edasine osalemine ERÜ juhatuses toob kasu Eesti raamatukogunduse arengule.

Asko Tamme on andnud nõusoleku juhatusse kandideerimiseks.

ERÜ Tartumaa kogu nimel
Halliki Jürma

ERÜ Võrumaa Ühendus

 

KRISTA VISAS

Pärnu Keskraamatukogu soovitab ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visase.

Krista Visas on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja töötab Pärnu Keskraamatukogus 1995.aastast.

Soovitame Kristat ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks, sest ta on senise juhatuse aseesimehena olnud aktiivne, olles 21.sajandi visioonidokumendi töörühma liige, Uue mõtte töörühma mõttetalgute organiseerija ja lauajuht, rahvaraamatukogu teenuste kvaliteedi hindamise mudeli koostamise töörühma liige.

Rahvusvahelisel tasandil esines K. Visas ettekandega Birštonas, juhendas interaktiivset sessiooni Riias X Balti raamatukoguhoidjate kongressil ja pidas ettekande konverentsil „Tuleviku raamatukogu disain” Helsingis.

Keskraamatukogu osaleb Läti, Leedu ja Rootsi partnerina Põhjamaade Ministrite Nõukogu projektis „Late Life Learning – Discovering the Pathways for Cooperative Partnerships”. Projekti eestipoolne koordinaator on Krista Visas . 2014.a. alanud ja kestev koostööprojekt andis häid ideid raamatukogu kaasamisest elukestvasse õppesse ja seenioride koolitamisse nutimaailmas hakkama saamiseks.

Krista tegutseb aktiivselt sotsiaalmeedias, et raamatukogu oleks nähtaval kohal Pärnu linna kultuuripildis. Aastaid oli Krista PÖFFi Pärnu koordinaatoriks.
Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas Kristat Pärnumaa aasta(te) tegija tiitliga 2015.aastal.

Krista on LC Pärnu Livonia liige, EYS Veljesto vilistlane.

Kristal jätkub energiat ja tahtmist osaleda ERÜ juhatuse töös ja aidata kaasa, et algatatud ettevõtmised ka raamatukoguhoidjate igapäevaellu jõuaksid.

Krista Visas on andnud nõusolek kandideerimiseks ERÜ juhatusse.

Lenna Eliste
Pärnumaa Ühenduse usaldusisik

 

KALENDER

Veebruar 2018
E T K N R L P
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

TULEKUL