ERÜ aasta- ja kõnekoosolek

ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule 9. märtsil  2016 kell 11-16.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaali.

Kõnekoosolek algab kell 11.00 parimate raamatukoguhoidjate tunnustamisega. Raamatukoguhoidjaid tervitab ja annab 2015. aasta tunnustused üle kultuuriminister Indrek Saar.

Järgneb   vestlusring "21. sajandi raamatukogu", kus arutatakse raamatukogude visioonidokumendi valguses raamatukogu rollide üle tulevikus. Nõusoleku osalemiseks on andnud Kadri Haavandi (ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juht, Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukogu juhataja), Kaie Holm (Tallinna KR direktor),  Triin Soone (ELK direktor), Veronika Raudsepp-Linnupuu (ERÜ uue mõtte töörühma juht, Viljandi Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja), Raivo Ruusalepp (RRi arendusjuht), Ülle Talihärm (Kultuuriministeeriumi nõunik) ja Liina Tamm (ERÜ noorteklubi juht, Sisekaitseakadeemia raamatukoguhoidja-bibliograaf).  Arutelu suunab ja juhib Asko Tamme (ERÜ aseesimees, Tartu LR direktor).

Diskussioonile teeb sissejuhatuse raamatukogude arengudokumendi koostamise protsessi nõustaja Creativity Labi  juhtivpartner Ragnar Siil teemal “Eesti raamatukogunduse tulevikuvaade - raamatukogude roll ja arengueesmärgid”.

Kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

ERÜ aastakoosolek algab kell 14.00. Kinnitatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2015. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne, 2016. aasta tegevussuunad. ERÜ struktuuriüksuste juhid teevad lühiülevaate tegevusest. Kiidetakse heaks dokument „21. sajandi raamatukogu“. 

ERÜ aastakoosolekule palume registreeruda ERÜ büroosse hiljemalt 4. märtsiks (ela@nlib.ee), usaldusisikutel teatada osavõtjate arv maakonnast/raamatukogust.

Aastakoosoleku päevakord:
1. Koosoleku rakendamine.
2. ERÜ 2015. aasta tegevusearuanne ja finantsaruanne. Katre Riisalu
    ERÜ 2015. aasta aruanne SIIT
3. ERÜ töörühmad, toimkonnad, sektsioonid – mis tehtud, mis teoksil
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ERÜ 2015. a. tegevusaruande, finantsaruandejarevisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. „21. sajandi raamatukogu“ heaks kiitmine.
7. ERÜ 2016. a. tegevussuunad. SIIT
8. Sõnavõtud

Päeva lõpetamine kohvi ja suupistetega kell 16.00.

Palume tutvuda ERÜ 2015. aasta tegevuse aruande ja 2016. aasta põhisuundadega (manuses)
Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget.

Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget. Volitus SIIT

RRis ei ole avatud püsivalt töötavat söögikohta.  Enne koosoleku algust on saab kohvi võtta automaatidest fuajees või V korrusel.  Vaheajal kell 13–14 on võimalik minna välja lõunat sööma (järgneb täpsem informatsioon ) või einestada ajutiselt meie jaoks avatud kohvikus RRi fuajees. Söögikohtades kaart SIIT

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 9. märtsil on ERÜga võimalik liituda ilma sisseastumismaksuta.