Mõttetalgud "Postdigitaalne raamatukogu - paradigma muutus"
19. mail 2016 

Eesti raamatukogunduse mõttetalgud toimusid juba kolmandat korda, seekord arutati Pärnu Keskraamatukogus selle üle, mida tuleks teha, et uute arengute najal tugevamalt edasi minna.

Päeva esimeses pooles aitasid silmaringi avardada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. Haldusreformi ekspertkomisjoni liige Veiko Sepp tegi ettekande "Haldusreform ja selle mõju kohalike teenuste korraldamisele". TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis.

Päeva teises osas keskenduti üheskoos maailmakohviku meetodit kasutades järgmistele teemadele:
•    Mis teeb raamatukogust raamatukogu? Milliseid teenuseid lugejatele pakkuda? Kuidas lugeja mõjutab raamatukoguhoidja tööd?
•    Kuidas pöörata haldusreform enda kasuks?
•    Mida peaks raamatukoguhoidja suutma 21. sajandil?

Maailmakohvikut vedasid ERÜ uue mõtte töörühm

Üritus toimus 19. mail, neljapäeval kell 10.30 – 16.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu).

Paraku kõik heade mõtetega inimesed mõttetalgutele ei jõudnud. Et Sinu mõtted ei läheks logistiliste takistuste tõttu kaduma, palume avaldada neid Google ankeedis, mis asub lingil: http://goo.gl/forms/1OpMVCL5Sw.

Mõtle kaasa ja avalda arvamust!
ERÜ uue mõtte töörühm