15. detsembrini 2016 saab esitada töid Friedrich Puksoo auhinnale

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Tartu Ülikooli Raamatukogu kuulutavad välja tööde esitamise Friedrich Puksoo auhinnale.
Ettepanekuid raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö auhindamiseks võivad esitada asutused, organisatsioonid ja üksikisikud. Auhindamisele tulevad trükis või elektrooniliselt 2015. ja 2016. ilmunud teosed.
Esildised palume esitada 15. detsembriks 2016 (ümbrikule märkida „F. Puksoo auhind“):
Tartu Ülikooli Raamatukogu, W. Struve 1, 50091 Tartu
või
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Tõnismägi 2 (ruum 4064), 10122 Tallinn, e-postiaadress: ela@nlib.ee
Auhinna saaja(d) avalikustatakse 23. jaanuaril 2016 Friedrich Puksoo 127. sünniaastapäeval.
Auhind antakse üle Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolekul 28. veebruaril 2017.
F. Puksoo auhinna statuut vt SIIT
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing