Ilmunud on "Raamatukogu" nr 6/2016


RK6 16

... ja  2017. aasta kalender.
Kuuenda numbri päevateemaks on ülemaalised raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus!"
Raamatukogupäevadest on siin neli kirjatükki.

AVAVEERG

"Rahvaraamatukogu seadus vajab uuendamist" – Ülle Talihärm
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik põhjendab avaveerus rahvaraamatukogu seaduse kaasajastamise vajalikkust ja seaduse uuendamiseks astutavaid samme. 

PÄEVATEEMA: KOHTUME RAAMATUKOGUS!

"Raamatukogupäevade pidulik avamine Eesti Rahva Muuseumi uues kodus" – Mihkel Volt
Lühiülevaade 20.–30. oktoobril toimunud 26. üleriigiliste raamatukogupäevade "Kohtume raamatukogus!" avamisest 20. oktoobril Eesti Rahva Muuseumi uues hoones Tartus, kus esinesid Katre Riisalu, Tõnis Lukas, Immanuel Volkonski, Janika Päll ja Johanna Ross.

"Raamatukogupäevade avakõne" – Katre Riisalu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaise sõnutsi pöörasid Eesti raamatukogud end tänavu näoga mere poole, just nii nagu Kultuuriministeeriumi poolt algatatud merekultuuriaasta üles kutsus. Raamatukogupäevad on aeg, mil räägitakse lugemisest ja selle tähtsusest ning kutsutakse rahvast raamatukogust läbi astuma. Kõike seda on tehtud ikka selleks, et rõhutada meie raamatukogude head võrgustikku ning kuuldavaks teha, millega raamatukogudes on võimalik tegeleda.

"Oskar Kallase päev Eesti Kirjandusmuuseumis" – Merike Kiipus
25. oktoobril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus Oskar Kallase päev – XXVI eesti raamatuteaduse konverents. Artikkel annab ülevaate Urmas Sutropi, Lauri Frei, Rene Haljasmäe, Reet Benderi, Heino Räime, Edith Hermanni, Tiiu Reimo, Mare Loti ja Merike Kiipuse esinemistest.

"Üheksas teadus- ja erialaraamatukogude päev: merekultuuriaastal Mereakadeemias" – Tuuliki Tõiste
Ülevaade 24. oktoobril toimunud teadus- ja erialaraamatukogude päevast Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemias.

ARENDUSTEGEVUS

"LIBER-i konsortsiumi lugejauuring – üks võimalus dialoogiks lugejaga" – Kristina Pai
2015. aastal otsustati LIBER-i töörühmas Working Group on Research and Education korraldada Euroopa teadusraamatukogudega ühine lugejauuring. 2016. a moodustasidki LIBER-i 15 raamatukogu LibQUAL-i konsortsiumi, kuhu kuuluvad ka kaks raamatukogu Eestist – Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogud. Kristina Pai tutvustab siin seda uuringut.

"Kuidas koostada õpimappi? Kogemus tegija vaatenurgast" – Lembi Oper
Raamatukoguhoidja 7. ja 8. taseme kutse taotlejad peavad tööalase kompetentsuse tõenduseks esitama dokumentide kõrval ka õpimapi. Kuidas õpimappi koostada, kuidas töid tutvustada ja milliseid eesmärke seada? Artiklis leitakse neile küsimustele vastused.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

"Eesti maaraamatukoguhoidjate suhtumine raamatukogude muutumisse" – Madis Must
Ülevaade tänavu Tartu Ülikoolis kaitstud infokorralduse eriala lõputööst, mille eesmärk oli uurida, kuidas suhtuvad Eesti maaraamatukoguhoidjad raamatukogude muutumisse: nii muutuste ja uuenduste üldistesse aspektidesse kui ka konkreetsetesse uuendustesse ja lisateenustesse maaraamatukogudes. Autor tõdeb, et kõik intervjueeritud raamatukoguhoidjad suhtusid muutustesse üldiselt positiivselt. Samas ei pea nad põhjendatuks aga kõiki aktuaalseid uuendusi.
 

MEREKULTUURIAASTA

"Minu meri" – Tiina Kruup
Eestlastele on ka Peipsi järv suur nagu meri. Tiina Kruup tutvustab haruldast 1926. a trükitud Peipsi järve kaarti, mida säilitatakse Rahvusarhiivis. Eesti-Vene piiriala uurimiseks ja kaardistamiseks alustas Kaitseväe topo-hüdrograafia osakond 1921. aastal välitöid Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel. See Peipsi järve kaart on 50 inimese 4 aasta töö resultaadiks.

PERSOON

"Jõudsin äratundmisele, et tahan ikka raamatute keskel edasi olla. Intervjuu Mari-Liis Rüütliga" – Mihkel Volt

Intervjueeritav on Tartu Ülikooli raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala üliõpilane Mari-Liis Rüütli, kes on tänavuseks Aleksander Sibula stipendiaadiks. See stipendium on asutatud Tallinna Keskraamatukogu poolt 2004. a raamatukogu kauaaegse direktori ja eesti raamatukogunduse arendaja Aleksander Sibula mälestuse jäädvustamiseks ning määratakse statuudi kohaselt ühele õppetöös edukale ja ühiskondlikult aktiivsele raamatukogunduse erialal õppivale üliõpilasele.
 

KONVERENTSID & SEMINARID

"Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev "Raamatukogud mitmekultuurilises Eestis"" – Mihkel Volt
Tallinna Keskraamatukogu korraldas 4. novembril selleaastase Aleksander Sibula erialapäeva, mille teemaks oli sedapuhku "Raamatukogud mitmekultuurilises Eestis". Erialapäeval keskenduti raamatukogude kaasamisele pagulastega seotud teemadesse.

""ELNET20" vaatas tulevikku" – Mare-Nelli Ilus, Riin Olonen
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium tähistas 21.–22. aprillil rahvusvahelise konverentsiga "ELNET20 – raamatukogude visioonikonverents" kahekümne aasta möödumist konsortsiumi asutamisest. Teemad ulatuseid postdigitaalsest raamatukogust riikide rahvusraamatukogu strateegiateni ja nende rollini organisatsiooni juhtimises. Konverentsi raames avati ELNET Konsortsiumi E-varamu portaal.

"Kes mängib, see mäletab! Mäluasutuste suveseminar nägi kultuuripärandit kui avastamata rikkust" – Terje Talv
24.–25. augustil toimus Eesti põhjarannikul Viinistu külas Eesti mäluasutuste suveseminar "Kultuuripärand – avastamata rikkus" otsis just neid suuri ja väikseid kanaleid, mille abil meie kultuuripärandit kui suurt rikkust kasutajale nähtavaks, kogemuslikuks ja oluliseks muuta.

"Muusikakogude konverents Roomas" – Heidi Heinmaa, Katre Riisalu
Ülevaade Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude ja -arhiivide Assotsiatsiooni (IAML) 65. aastakonverentsist, mis toimus 3.–8. juulil Roomas. Konverentsi korraldasid IAML-i Itaalia haru ja muusikaakadeemia Accademia Nazionale di S. Cecilia koos sealse multimeediaraamatukoguga Bibliomediateca.

"XI oskuskeelepäev" – Piret Pärgma
Lühiülevaade Eesti Rahvusraamatukogus 6. oktoobril toimunud oskuskeelepäeval räägitust.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

"BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035" – Maris Nool
10.–12. augustil korraldas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu noorteklubi kolmanda suvelaagri "BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035", mis toimus Harju maakonnas Murastes. Tänavuse suvelaagri teemaks oli Eesti raamatukogude visioonidokument.

"Eesti lasteraamatukoguhoidjad said kokku Viljandis" – Kristel Murel
Viljandi Linnaraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu lasteteeninduse toimkond korraldasid 21. septembril XIII üleriigilise lasteraamatukoguhoidjate päeva.

"Kutsega raamatukoguhoidjate read täienevad. Kokkuvõte kutse taotlemisest 2016. a" – Krista Talvi
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsekomisjoni esinaise kirjutisest selgub, et 2016. aastal omistati Raamatukoguhoidja kutsestandardi tasemete 6, 7 ja 8 alusel kutse 20 raamatukoguhoidjale.

"Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ootab juhatusse uusi liikmeid!" – Reet Olevsoo
ERÜ büroo juhataja teavitab: järgmisel üldkoosolekul valitakse ühingu juhatusse kolmeks järgmiseks aastaks juhatuse esimees ja viis liiget. ERÜ üldkoosolek toimub 28. veebruaril 2017. a.

SÕNUMID

"LiLaEst 2016" – Mihkel Volt
Baltimaade rahvusraamatukogude selleaastane suveseminar toimus 4.–7. juulil Eesti põhjarannikul Eismal. Seminar tipnes Leedu, Läti ja Eesti rahvusraamatukogude uue kolmepoolse koostöölepingu sõlmimisega 5. juulil.

"Unikaalne "Agenda Parva" jälle Eestis" – Ruth Hiie, Urve Sildre
Vanimat tervikuna säilinud eestikeelse tekstiga raamatut "Agenda Parva" on erakordne võimalus näha Eesti Rahva Muuseumis, kuhu see on deponeeritud kaheks aastaks.
1622. a Braunsbergis trükitud "Agenda Parva" on Liivimaa vaimulikele mõeldud katoliiklik jumalateenistuse käsiraamat.

Soovin teile head RK 6. numbri lugemist ning kaasamõtlemist!

Rahulikke jõulupühi ja head uut aastat!

Lugupidamisega

Mihkel Volt
RK toimetaja

KALENDER

Mai 2018
E T K N R L P
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3