Friedrich Puksoo auhinna pälvis Tartu Ülikooli Raamatukogu teeneka töötaja Mare Ranna  monograafia

Friedrich Puksoo auhinna sai Tartu Ülikooli Raamatukogu teenekas töötaja Mare Rand monograafia Ajaloolise kultuurivara jälgedel: Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu Ülikooli Raamatukogus. (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015) eest. Rikkalikult illustreeritud raamat (kujundaja Eve Valper) annab haarava ülevaate Tartu Ülikoolis Raamatukogus olevast Šveitsi 16. sajandi universaalõpetlase Konrad Gessneri (1516–1565) taimejoonistuste kogu kujunemisest ja saatusest.

Friedrich Puksoo auhinnale esitati kuus publikatsiooni aastatest 2015–2016.

Tunnustuse pälvis kolm tööd:
-    Olga Einasto. Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. O. Einasto käsitleb oma uurimuses kaasaegse ülikooliraamatukogu e-teenuse kvaliteedi kontseptuaalset mudelit ja analüüsib kasutaja osaluse mõju e-teenuse protsessile ja tulemusele. Töötav kasutaja, kes eduka e-teenuse saamiseks rakendab oma kognitiivset ja emotsionaalset potentsiaali, on uus fenomen ülikooliraamatukogudes. Ülikooliraamatukogud on edukalt teostanud info- ja digipöörde, kuid kommunikatiivne pööre on veel kujunemas.

-    Tullio Ilomets. William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus. Tallinn: Aasta Raamat OÜ, 2016. Raamat tutvustab rahvusvaheliseltki huvipakkuvat fotokollektsiooni TÜ Raamatukogus ning annab selle taustal ülevaate fotograafia ajaloost ning W. H. F. Talboti pärandi uurimisest meil ja mujal.

-    Immanuel Volkonski. Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses : Lõputöö. Tartu, 2016. Autor kirjeldab bibliofiilse trükise levikut ja raamatuantikvariaatide tegevust Tartus, rõhuasetusega 1960.–1980. aastatel. Tegemist seni suhteliselt tagasihoidlikult uuritud valdkonnaga meie raamatukultuuris.

Auhind antakse üle Eesti raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolekul 28. veebruaril 2017 Tallinnas.

Tartu Ülikooli Raamatukogu kauaaegse direktori, maineka raamatuteadlase Friedrich Puksoo (1890–1969, TÜR direktor 1919–1944) auhind asutati 1990. aastal. Fr. Puksoo auhinda antakse välja üle aasta. Sellega tunnustavad Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ning Tartu Ülikooli Raamatukogu parima raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö autorit(eid). Auhinna väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Info: Malle Ermel, auhinnakomisjoni sekretär, TÜ Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja. Tel 55 522 452, e-post malle.ermel@ut.ee

Tartu Ülikooli Raamatukogu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

KALENDER

Veebruar 2018
E T K N R L P
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

TULEKUL