ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule "Milline on hea raamatukogu?"RRi konverentsisaali 28. veebruaril 2017 kell 11-16.30.

Kõnekoosolek algab kell 11.00

  • 2016. aasta parimate raamatukoguhoidjate tunnustamine
  • The Finnish Public Library act 2016 – Active citizenship, democracy and freedom of speech:
    Soome rahvaraamatukogu seadus 2016 – kodanikuaktiivsus, demokraatia ja sõnavabadus.
    Leena Aaltonen, Soome Haridus- ja kultuuriministeerium, kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik
  • Tööriist raamatukogu hindamiseks.
    Asko Tamme, ERÜ juhatuse esimehe asetäitja

Kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

ERÜ aastakoosolek algab kell 14.00. Kinnitatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2016. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne, 2017. aasta tegevussuunad. ERÜ struktuuriüksuste juhid teevad lühiülevaate tegevusest.

Päevakord
1. Koosoleku rakendamine
2. ERÜ 2016. aasta tegevusearuanne ja finantsaruanne. Katre Riisalu Tegevusaruanne vt siit
3. ERÜ töörühmad, toimkonnad, sektsioonid – mis tehtud, mis teoksil
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ERÜ 2016. a. tegevusaruande, finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. ERÜ juhatuse esimehe ja liikmete valimine aastateks 2017–2020. Kandidaatide tutvustus.
7. ERÜ 2017. a. tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine. Tegevuskava vt siit
8. Sõnavõtud
9. Valimistulemuste teatamine
16.30 Aastakoosoleku lõpetamine vastlaspäeva võtmes

Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget. Volitus siit

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 28. veebruaril on ERÜga võimalik liituda ilma sisseastumismaksuta.

ERÜ aastakoosolekule palume registreeruda ERÜ büroosse kuni 21. veebruarini (ela@nlib.ee), usaldusisikutel teatada osavõtjate arv maakonnast/raamatukogust.

Rõõmsa kohtumiseni
ERÜ juhatus