EKS KLUBI

PÕHIKIRI
EESTSEISUS
TEGEVUS 2018 2017 2016 2015  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Klubi koondab pensionile siirdunud (aga ka pensioniealisi töötavaid) raamatukoguhoidjaid.

Asutamiskoosolekust 15. aprillil 1998. aastal võttis osa 62 inimest.

Eks-klubi aastakoosolekul 19. aprillil 2017 Eesti Lastekirjanduse Keskuses

PÕHIKIRI

 1. Eks klubi on ERÜ juures tegutsev pensionäride ühendus, kelle töö- või huvialaks on raamatukogunduse ajaloo ja tänapäeva probleemid.
 2. Klubi on asutatud 15. aprillil 1998.a. Klubi aadress: ERÜ büroo, Tõnismägi 2, Tallinn.
 3. Klubi eesmärgiks on oma kogemuste ja teadmiste talletamine ja edasiandmine raamatukogunduse järjepideva arengu huvides ning suhtlemisvõimaluse loomine.
 4. Klubi korraldab kokkutulekuid, raamatukogude külastamist, mälestuste kogumist ning kultuurilis- kirjanduslikke meelelahutusüritusi.
 5. Klubi tegevuse aluseks on eestseisuse poolt koostatud tegevuskava, mis saadetakse kõigile liikmetele. Klubi üritustest osavõtt on vabatahtlik.
 6. Klubi tegevust juhib president ja eestseisus, kes valitakse klubi liikmete poolt lihthäälteenamusega kaheks aastaks.
 7. Klubi liikmeks on kõik asutajaliikmed. Uusi liikmeid võetakse eestseisusele esitatud avalduse alusel.
 8. Klubi liikmel on õigus teha ettepanekuid klubi tegevuseks ja kohustus kaasa aidata püstitatud eesmärgi elluviimisele.
 9. Klubi tegevus sõnas ja pildis kajastub eks klubi kroonikas.
 10. ERÜ toetab rahaliselt Eks klubi tegevust vastavalt ühingu võimalustele ja olenevalt klubi liikmete kuuluvusest ERÜsse.
 11. Klubi tegutseb seni kuni leidub asjasthuvitatuid.

üles

EESTSEISUS

Reet Oruste president
Juta Laasma asepresident
Aili Norberg sekretär
Helle Martis kroonikakirjutaja
Mare Mauer tähtpäevaõnnitluste postitaja
Helgi Õismaa laekus
Ester Lepik eestseisuse auliige

üles

 TEGEVUSKAVA 2018. AASTAKS

Kuupäev,kellaaeg

Üritused 2018

Kontaktisik

Kolmap. 17.jaan.
Kell 14
Siimeoni kirik ja Kirikutekstiilide muuseum Helgi Õismaa
Kolmap. 31.jaan.
Kell 14
Ringkäik välisministeeriumi valges majas.
Kell 15 Ago Pajuri loeng“Esimeste välisesinduste loomisest”
Reet Oruste
Teisipäev, 27.veebr.
Kell 14
Ekskursioon Kultuurikatlas giidiga Helle Martis
Kolmap. 21.märts.
Kell 14
Orlovi loss Maarjamäel Mare Mauer
Kolmap. 18.aprill
Kell 14
Aastakoosolek ja Eks-klubi 20.aastapäeva tähistamine Reet Oruste
Kolmap. 16.mai
Kell 14
Jalutuskäik Voldemar Kuslapiga Siselinna kalmistul Aili Norberg
Kolmap. 20.juuni
Kell 14
Jalutuskäik Koplist Stroomi randa, soovijad edasi Rocca al Maresse Juta Laasma
August.
Päev ja aeg täpsustatakse
 Presidendi lossi ekskursioon Helgi Õismaa
September, Laupäev.
Päev ja aeg täpsustatakse
Ugala teater, kell 17 etendus.
Kondase keskuse külastus.
Helle Martis,
Helgi Õismaa
Kolmap. 17.okt.
Kellaaeg täpsustatakse
 Arvo Pärdi keskuse külastus Laulasmaal  Helle Martis
November,
esimene nädal,
kellaaeg täpsustatakse
Ikoonimuuseumi külastus Mare Mauer
Kolmap. 21.nov.
Kell 14
 Eduard Vilde muuseum Mare Mauer
Laupäev, 8.dets.
Kell 14
 Jõulupidu Eestseisus

 üles

TEGEVUS 2017. AASTAL

 2017. aasta tegevused jätkusid traditsioonilise sagedusega, st üks kord kuus ja reeglina iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 14.

Eks-klubi alustas oma uut kalendriaastat kolmapäeval, 25. jaanuaril Soome Suursaatkonna külastamisega Toompeal. Saatkonna ruumid kuulusid varem Kreutzwaldi-nimelisele ENSV Riiklikule Raamatukogule. Mõnedki klubi liikmed on seal ise töötanud, veidi enam on neid, kes sealsetes ruumides ühel või teisel põhjusel käinud. Meile kõneles suursaadik Kirsti Narinen ja saatkonna ruume ning näitust hoone ajaloost tutvustas saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi.

Veebruaris klubi oma üritust ei toimunud, kuid kõigil oli võimalus osaleda 28. veebruaril ERÜ kõnekoosolekul, mille teemaks oli “Milline on hea raamatukogu”. Kõnekoosolekul esinesid ettekannetega Leena Aaltonen (Soome Haridus- ja kultuuriministeerium, kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik) ja Asko Tamme (ERÜ juhatuse esimehe asetäitja). Ühingu aastakoosolekul tutvustas Eks-klubi tegevust sõnas ja pildis klubi president Helle Martis.

15. märtsil toimus uuenenud NUKU muuseumi külastus ja tutvumine Nukuteatri majaga.  Muuseumi juhendaja Gerli Mägi näitas ka neid teatri kauneid ruume, kuhu tavakülastaja ei pääse. Nuku muuseumis saime ise katsetada, kuidas on nukkudega teatrit teha.

19. aprillil oli Eks-klubi aastakoosolek Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Klubi president Helle Martis tegi meeleoluka ülevaate möödunud aasta tegemistest, kasutades rohkelt fotosid. Toimusid eestseisusse uute liikmete valimised, sest Anne Kalvik, Juta Kaps ja Linda Kask lõpetasid töö eestseisuses. Uuteks eestseisuse liikmeteks said Helgi Õismaa, Aili Norberg ja Reet Oruste. Kohustused eestseisuses jagati järgnevalt:
President – Reet Oruste,
Asepresident – Juta Laasma,
Sekretär – Aili Norberg,
Laekur – Helgi Õismaa,
Kroonikakirjutaja – Helle Martis,
Juubeliõnnitluste postitaja – Mare Mauer,
Auliige – Ester Lepik.
Koosolekul osalejatele esinesid väikese kontserdiga Rakvere Muusikakooli õpilased koos õpetaja Kaarel Peäskega.

17. mail käisime TTÜ  Mereakadeemias. Endine TPI peahoone Koplis on huvipakkuv oma ajaloo ja arhitektuuri poolest. Giidi juhtimisel alustasime majaga tutvumist keldrist ja jõudsime torni välja. Tutvusime mereerialadega ja nende õppimise võimalustega, saime ettekujutuse laboritest ja simulaatoritest, akadeemia muuseumis ka merehariduse omandamise ajaloost. Ringkäigu lõpetasime raamatukogus, kus meid kostitati kohvi ja suupistetega.

Juunis ja juulis üritusi ei korraldatud, kuna suvel on klubi liikmetel muid tegemisi.
15. augustil toimus uuenenud eestseisuse koosolek, et läbi arutada sügishooaja ürituste kava. Tartusse sõit septembris oli neist kõige olulisem teema. Järgmine eestseisuse koosolek lepiti kokku 1. novembriks, mil arutamise teemadeks uue aasta tööplaan ja detsembrikuus toimuva jõulupeo korraldamine.

30. augustil tegime jalutuskäigu koos Jaak Juskega Kalarannas. Kohtusime Kalaturul ja liikusime Kalaranna tänavale, mis avati 2015. aasta sügisel ja haarab osaliselt endist “Kultuurikilomeetrit”. Jaak Juske rääkis selle piirkonna ajaloost, arhitektuurist ja juhtis tähelepanu ka uusehitustele ning tulevastele arendustele. Jalutuskäik kulges lõpuks Kultuurikatla ja Linnahalli juurde.

13. septembril sõitsime Tartusse külastama Eesti Rahva Muuseumi. ERM-is alustasime ringkäiku raamatukogust. Giidide juhendamisel tutvusime seejärel kogu muuseumi ekspositsiooniga. Muuseumist sõitsime Pauluse kirikusse, kus meid võttis vastu õpetaja Joel Luhamets. Pärast lõunat oli huvilistel võimalik minna Tagurpidi Majja või tagasi ERM-i või veeta aega Tartus kuni ärasõiduni. Sõiduga jäädi väga rahule ja kõik olid tänulikud Helle Martisele, kes oli sõidu korraldaja.

4. oktoobril kogunesime Eesti Rahvusraamatukokku, kus toimus kohtumine Arne Hiobiga. Ta tutvustas oma raamatut «PATMOS. Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval» ning rääkis reisist Patmosele.

20. oktoobril olime A. H. Tammsaare muuseumis Koidula tänaval. Maarja Vaino tegi ringkäigul kirjaniku korteris põhjaliku ülevaate tema pere elust. Saime kuulda palju huvitavat kirjaniku ja pereliikmete igapäevastest toimetustest ning pere traditsioonidest. Korteri interjöör toetab arusaama ajastule iseloomulikust elukorraldusest laiemalt.

15. novembril külastasime Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloomuuseumi Nunne tänaval. Juhataja Helda Venderström tegi huvitava faktiderohke ülevaate gümnaasiumi ajaloost ja koolis õppinud või töötanud inimestest.

Aasta viimane üritus oli traditsiooniline jõulupidu Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis 9. detsembril. Kohvilauda kogunes üle 30 klubi liikme, mis oli ka kõige suurema osalejate arvuga klubi üritus 2017. aastal. Jõulumeeleolu lõid esinejad Marje Ingel ja Ulla Mölder. Marje Ingel laulis nii tuttavaid kui ka vähemtuntud jõulu- ja talvelaule ning Ulla Mölder saatis teda digiklaveril. Esinejate abil ja toel laulsime ühislaule, mida kuulas ka kohaletulnud Jõuluvana, kes seekord jagas lahkelt kõigile kingituseks eesti filmide DVD-sid. Lõpuks tutvustas Reet Oruste 2018. aasta tööplaani.

2017. aasta üritused olid huvitavad ja osalejaid oli ka väljastpoolt Eks-klubi. Üritustel osales tavaliselt üle kahekümne klubi liikme. Klubist lahkus kaks liiget ja lisandus neli liiget. Aasta lõpus oli liikmeid 51.
Eestseisus koostas uueks aastaks tööplaani, milles on ette nähtud lisaüritusi. Eestseisus võtab alati arvesse liikmete poolt tulnud häid ettepanekuid ja leiab nende läbiviimiseks aega.

Eestseisuse president Reet Oruste

üles

  TEGEVUS 2016. AASTAL

Kolmapäeval, 20. jaanuaril külastasime Teatri- ja Muusikamuuseumi. Selle väljapanekuid tutvustas ja mälestusi endistest aegadest ning töötavadest andis edasi meie klubikaaslane Merike Saarepera, kes juhtis seda muuseumi pikki aastaid.

ERÜ kõne- ja aastakoosolekul 9. märtsil sai meie klubi tegevuse tutvustamiseks ERÜ töörühmade, toimkondade, sektsioonide seas sõna ka Helle Martis. Kahju muidugi, et tehnilistel põhjustel polnud võimalik toetuda slaididel esitatud teabele.

23. märtsil kohtusime Kännu Kuke raamatukogus staažika filmiamatööri Tõnu Aruga, kes on aastakümneid jäädvustanud filmidele oma kokkupuuteid Eesti tuntud kirjanike, kunstnike ja kultuurisündmustega. Meile näitas ta koos Eve Esteriga tehtud filme Jüri Arraku juubelitest (Jüri Arrak 75), Tallinna vanadest kinodest (On olnud) ja sketši Eve Kivist ning Ada Lundverist (Sõbrannad). Pärast seda tutvusime Kännu Kuke raamatukogu toredate ruumidega.

Kolmapäev, 13. aprill oli Eks-klubi aastakoosoleku päev. Nagu juba mitmeid aastaid, tulime kokku Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Klubi president tegi rohkete piltidega illustreeritud ülevaate klubi 18. tegevusaasta jooksul tehtust. Rääkisime lähemalt eelseisvatest 2016. aasta tegemistest.

Väikeste muudatuste järel kujunes eestseisuse koosseis selliseks:
Helle Martis – president,
Anne Kalvik – asepresident,
Juta Kaps – sekretär,
Linda Kask – laekur,
Mare Mauer – kroonikakirjutaja,
Juta Laasma – juubeliõnnitluste postitaja,
Ester Lepik – eestseisuse auliige

Tallinna Botaanikaaeda külastasime 18. mail. Heitsime pilgu botaanikaaia raamatukogule ning seejärel suundusime Leena Horma juhtimisel kõigepealt Palmihoonesse ja seejärel avamaale. Oli tulpide pöörase õitsemise aeg, ja üldse oli botaanikaaed värsket rohelust ja õiteilu täis.

Ekskursioon Tallinna Loomaaeda – neljapäev, 25. august, ilus päikseline päev. Ametlikku giidi ei olnud meil vaja, kuna klubi president on Loomaaia Sõprade Seltsi aktiivse liikmena sealsete elanike ja tegemistega päris hästi kursis. Oli küll väsitav, aga igati muljeterohke päev.

14. septembril võtsime ette selle aasta bussiekskursiooni, sihiks Lilleoru, Saha kabel, Loo Ajaveski. Kuigi sõit ei olnud kilomeetritelt pikk, oli see muljete poolest rikas. Lilleoru küla vaimsete põhimõtete ning kujundusliku küljega saime kurssi perenaise Iivi juhtimisel ringi kõndides. Saha kabeli juures jagas teadmisi meie Juta Laasma ning Lool MTÜ Ajaveski sündi ja praeguseid tegemisi tutvustas sealne perenaine Margit Pärtel. Päevale pani toreda punkti Jägala juga.

12. oktoobril oli plaani võetud Kadrioru Kunstimuuseumi ja pargi külastamine. Muuseumis oli parasjagu näitus Vene 19. - 20. sajandi graafikast Eesti muuseumides. Ilm ei soosinud pargis pikema jalutuskäigu tegemist, aga Anne Kalvik andis lossi ees ülevaate nii baroksest lossist kui selle juurde kuuluvast pargist.

Teisipäeval, 22. novembril kogunesid klubi liikmed Tallinna Keskraamatukogu hubasesse rõdusaali – kohtuma mitmekülgse isiksuse Ülo Tuulikuga. Kirjanik saab rääkida ainult endast, tõdes ta. Edasine jutt näitaski, et läbi enda võib rääkida paljudel teemadel. Oli ääretult huvitav kohtumine.

Aasta jooksul on meil olnud üks uus tore võimalus. Von Krahli teater võttis meid oma sõprade hulka, mis annab võimaluse nende pakutud etendustele ja muudele üritustele pääseda sõbrahinnaga. Mais nägime teatri uuslavastust ”Paradiis”, septembris eelmise hooaja üht menukamat tükki – Kertu Moppeli „Hipsteri surm“, novembris-detsembris värskelt lavale tulnud Ole Lund Kirkegaardi ”Kummi-Tarzanit”.

Laupäeval, 10. detsembril pidasime Rahvusraamatukogu kuppelsaalis oma traditsioonilise jõuluürituse, kus tegime kohvitassi juures kokkuvõtteid 2016. aastal tehtust. Seegi kord oli meil meeldiv esineja (Urve Kolde kandlel), Linda Kask kandis ette katke Vargamäe jõuludest. Klubi president pakkus taas võimalust muljeid 2016. aasta tegemistest läbi rohkete fotode (ekraanil) värskendada. Juba oli koos 2017. aasta tööplaan, mis osalejaile kätte jagati. Lõpuks tuli ka lahke jõuluvana.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eks-klubi tegevusaasta oli huvitav ja tihe. Sõltuvalt tervisest, ilmast või mõnest kohustusest, mis sattus klubi üritustega ühele ajale, oli meie kokkusaamistel klubi 50 liikmest kohal kümme kuni kolmkümmend inimest (enamasti umbes kahekümne ringis). Seda polegi nii vähe, kui arvestada, et Eks-klubi õige mitmed liikmed on küllalt eakad ja eriti väljas ei liigugi.

Klubi eestseisus on teinud tubli töö. Aasta jooksul oleme pidanud mitmeid töökoosolekuid, et plaanitu võimalikult hästi ellu viia.

Sel aastal kaotasime jäädavalt ühe sümpaatse ja särava klubiliikme, Laine Pärloja (05.11.1925 – 05.11.2016). Kui klubi mõned liikmed teda aprillis külastasid, olevat ta olnud väga ergas ja kirjanduse ning ajakirjandusega hästi kursis.

Helle Martis
Eks-klubi president

üles

  2015. AASTA TEGEVUS

Nagu tavaks saanud, käis Eks-klubi 2015. aastal koos kord kuus, pidades suvepuhkust juunis-juulis.

Alustasime aastat 21. jaanuaril muuseumitunniga Loodusmuuseumis. Pädeva giidi vahendusel saime teada ja kogeda mõndagi nii Eesti kui kogu maailma mitmetahulisest loodusest.

Reedel, 27. veebruaril osalesid mitmed meie klubi liikmed ERÜ kõne- ja aastakoosolekul Rahvusraamatukogu konverentsisaalis.

25. märtsil andis meile eluks vajalikke teadmisi anestesioloog dr Rutt Mäeots. Kuidas ära tunda insuldi või infarkti märke, mida sel puhul teha. Kuidas käituda langetõvehoo puhul, mida silmas pidada hädaabikõnet tehes, jnejne. Jutule oli toeks slaidiesitlus.

Kolmapäeval, 15. aprill pidasime Eesti Lastekirjanduse Keskuses klubi aastakoosolekut. Alustuseks esinesid meile Vanalinna Hariduskolleegiumi klaveriõpilased. Laste esinemise järel andis klubi president aru, mida klubi oma 17. tegevusaastal ette võttis. Juttu saatis pildirida suurel ekraanil.

Mälestasime ka aasta jooksul lahkunud kaaslasi: Helju Kaev, Arda Kirsel, Ludmilla Rass.

Väikesi muudatusi tehti klubi eestseisuses, kuhu olid 2013 aprillis valitud: Helle Martis – president, Tiia Nurmelaid – asepresident, Silvi Saul – sekretär, Maie Gross – laekur, Anne Kalvik – kroonikakirjutaja, Juta Laasma – juubeliõnnitluste postitaja, Ester Lepik – eestseisuse auliige.

Silvi Saul taandas end eestseisusest, tema asemel valiti sekretäriks Juta Kaps. Juhatusse valitud Linda Kask sai laekuri ülesanded.

Aastakoosolek on koht, kus aru pidada, kuidas minna edasi, kas ja kuidas teha midagi teisiti. Arutati veel liikmeks oleku tingimusi (liikmeid oli 1. aprilli seisuga 56), liikmemaksu küsimust. Täpsustati mitmeid uue tööplaani ürituste üksikasju. Nagu ikka lõppes aastakoosolek kohvitassi juures juttu puhudes, aga enne tehti ära ühispilt.

12. mail võtsime ette tutvumise Keila-Joa lossi (Schloss Fall ) ja pargiga. Selle auväärse ja kaunilt taastatud lossi ajalooga ning tänase päeva tegemistega tutvustas meid sealne giid. Ekskursioonile järgnes väike pikniklossi lähistel. Oli igati korda läinud päev. Kuna lossiümbruse ja kõrvalhoonete taastamine jätkub, süvenes tahtmine paari aasta pärast tagasi tulla.

19. augustil külastasime Telliskivi loomelinnakut. See on väga spetsiifilise ajalooga koht, mis elab praegu väga aktiivset ja mitmekesist elu olles Eesti suurim loomemajanduskeskus. Selle piirkonna ajaloo ja tänapäeva kohta uurisime teavet omal käel, ja kui teadmised omavahel jagatud, tutvuti loomelinnaku ja selle asutustega rühmadena kõndides.

9. septembril toimus pikem sõit – bussiekskursioon Lääne-Virumaa kaunitesse aedadesse. Päeva jooksul tutvusime tõeliselt kauni koduaiaga Loobul, seejärel Sagadi mõisa pargis tehtud huvitavate uuendustega. Pärast kehakosutust Oandu looduskeskuses, mis on samuti ilusaks kujundatud paik võtsime suuna Tapurla külla Juminda poolsaarel – Tõnu talu puukooli, kus veetsime aega päris pikalt ja ostsime kaasa istikuid.

11. septembril korraldas ERÜ oma üksustele ühepäevase bussireisi Riiga, tutvuma Läti Rahvusraamatukogu uue hoonega. Nn Valguse Paleed sõitsid uudistama vanaraamatu toimkonna, koolituse toimkonna ja Noorteklubi kõrval ka viis Eks-klubi esindajat.

14. oktoobril vaatasime Tallinna keskraamatukogus Vallo Kepi dokumentaalfilmi"Ustavus raamatule. Aleksander Sibula aeg." Väga huvitav ja hariv isikulooline film olulisest raamatukogutegelasest on üles ehitatud rohketele foto- ja arhiivimaterjalidele. Filmi tutvustas selle autor ja režissöör Vallo Kepp. Bibliofiili ja kultuuri süvatundjana oli tal palju huvitavat rääkida. Filmi vaatamise järel tutvuti lähemalt keskraamatukogu majaga. Võib öelda, et see üritus oli kolm ühes: huvitav film, huvitav autor ja huvitav maja.

18. novembril toimus uue laiendatud ekspositsiooniga Tervishoiumuuseumi külastus. Giidi juhtimisel sai palju huvitavat näha ning interaktiivse ekspositsiooni abil ühtlasi enda tervisenäitajaid testida.

Laupäeval, 12. detsembril toimus Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Eks-klubi jõulupidu. Meile esinesid noored Suzuki viiuldajad koos õpetajaga. Klubi president kandis rikkalikult fotodega illustreeritud slaidide toel ette klubi kalendriaasta aruande. Arutati ettepanekuid 2016. aasta tööplaani ja jooksvaid küsimusi. Järgnes kohvilaud, ja kinke jagas teada-tuntud jõuluvana.

Klubi liikmed jäid klubi tegevusega rahule, osavõtt üritustest on olnud küllalt aktiivne.

Helle Martis
Eestseisuse president
11.01.2016

 üles

2014. AASTA TEGEVUSPLAAN

Aeg

Mida teeme

Kontaktisik

28. jaan

Eesti Rahvusringhäälingu muuseumi külastus.
Kogunemine vana Telemaja fuajees, Gonsiori 27

  Helle Martis

19.  veebr.

KGB muuseum
Viru hotelli 23. korrusel. Maksumus 1,50 €
Kogunemine Viru hotelli fuajees kell 17.15

Tiia Nurmelaid

28. veebr

Osalemine ERÜ aastakoosolekul

 

12. märts

Neitsitorni külastus (giidita). Tornis on ehitise ja piirkonna ajaloo tutvustus (animatsioonina) ning näitus Linnamuuseumi klaasikogust. Pilet 2 €

 Juta Laasma

9. aprill

Eks-klubi aastakoosolek.
Eesti Lastekirjanduse Keskus, Pikk 73

 Helle Martis, Silvi Saul

14. mai

Kahetunnine bussiekskursioon Koplis Robert Nermaniga. Maksumus 5,00 € Kogunemine Rahvusraamatukogu ees Tõnismäel kell 14.00.Osavõtust teatada 5. maiks Helle Martisele

Helle Martis

28. aug

Jalutuskäik Tondi sõjaväelinnakus (giid: Jaak Haud). Kogunemine muuseumis, Tondi tänav 55, tuba 101 (bussi nr. 23 Marsi peatus). Tasuta. (Annetusekarp on laual)

 Helle Martis

10. sept

Ekskursioon Paidesse. Sõiduraha klubi liikmele 10,00 €, kaaslasele 13,00 €.
Ajakeskuse Wittenstein (Vallimäel) pilet 5,00 €
Osavõtust teatada 3. septembriks Tiia Nurmelaiule
Väljasõit Rahvusraamatukogu eest kell 9.00.

 Juta Laasma,Tiia Nurmelai

15. okt

Helle Martise slaidiesitlus: Pelgulinn läbi aegade.
Eesti Lastekirjanduse Keskus, Pikk 73

 Helle Martis

12. nov

Saku Pruulikoja ja Õllemuuseumi külastamine, ekskursioon Saku Õlletehases.
Degusteerimise soovi ja hinna täpsustame aastakoosolekul aprillis.

Tiia Nurmelaid

13. dets

Jõulupidu RR kuppelsaalis.
 

 Anne Kalvik,
 Juta Laasma

üles

  TEGEVUS 2013. AASTAL

Klubi alustas 2013. aastat61liikmega. Eestseisusesse kuulusid president Anne Kalvik ning Maie Gross, Juta Laasma, Helle Martis, Tiia Nurmelaid, Linda Pärnoja, Silvi Saul, ja juhatuse auliige Ester Lepik.

Meie 2013. aasta ettevõtmised algasid 30. jaanuaril Tallinna Ülikooli uute hoonete, sh raamatukogukülastamisega. Jüri Jürivee juhatusel saime ülevaate Ülikooli uute hoonete ehitusest ja kasutusotstarbest. Õpperaamatukogu polnud veel uutesse ruumidesse kolinud.

Veebruaris piirdusime osalemisegaERÜ 90. sünnipäeva tähistamise pidulikul aastakoosolekul Eesti Rahvusraamatukogukonverentsisaalis. Seetoimus28. veebruaril.

13. märtsil külastasime Eesti Arhitektuurimuuseumi Rotermanni Soolalaos. Lisaks püsiväljapanekule oli väljas Hollandist pärit värviküllane ja vormirikas näitus orgaanilise arhitektuuri arengust 100 aasta jooksul. Selle keskmes oli inimene ja harmoonia tema ümber. Teisel, Riigikogu hoone 90. juubeli näitusel olid muu hulgas väljas ka originaaljoonised ja arhiivikaadrid.

17. aprillil toimus aasta üks traditsiooniliselt kesksemaid sündmusi – Eesti Lastekirjanduse Keskus võttis meid vastu oma ruumides Pikal tänaval. Oli aastakoosolek, nii kokkuvõtete kui uute plaanide arutamise-selgitamise aeg. Anne Kalvik jäi kindlaks otsusele presidendiametist taanduda. Uueks presidendiks valiti ühehäälselt Helle Martis. Kokkutulnud tänasid Anne Kalvikut tehtud töö eest. 2012. aasta töö hinnati igati kordaläinuks.

Valitud eestseisuses jagunesid “ametid“ nõnda:

Helle Martis – president
Tiia Nurmelaid – asepresident
Maie Gross – laekur
Silvi Saul – sekretär
Anne Kalvik – kroonikakirjutaja
Juta Laasma – juubeliõnnitluste postitaja
Ester Lepik – juhatuse auliige

Arutati veel eesseisvaid ettevõtmisi, neist pikemalt Helsingisse sõitu. Kui töised jutud said räägitud, ootas kohvilaud.

15. mail suundus 28 klubilast 170 m kõrgusele – Tallinna Teletorni. All vaadati filmi ja näitust teletorni kohta, ülal imetleti avanevat panoraamvaadet ja piiluti põrandaakendest alla maapinnale. Interaktiivsed näitusedki nähtud, arutati muljeid kohvikus.

5. juuni jalutuskäigul Kadrioru pargi Jaapani aiasoli meie oma klubi liige Juta Laasma põhjalik giid. Ka ilm oli tellitud suurepärane, ja Jaapani aed ise oli täies õies. Harmooniline ja ilus paik.

28. augustil sõitis meie 34-liikmeline seltskond üle mere Helsingisse sealse ülikooliraamatukogu uue valgusküllase ja igas mõttes kaasaegse peahoonega tutvuma.

Sõidu organiseerija küll haigestus, aga ettevalmistustööd olid tehtud, ja vastuvõtja Soomes – Marja Kosonen andis endast kõik, et külalised võiksid sõitu õnnestunuks pidada. Majas kõndimisel oli teejuhiks kolm eesti keelt õppinud giidi, enne seda näidati videot hoone ehitamisest ning tutvustati raamatukogu tegevust. Kohvipausile järgnes väike ekskursioon Helsingi südalinnas. Päev oli pikk, tihe ja äärmiselt huvitav.

29. septembri keskpäeval saime kokku Rocca al Mares Vabaõhumuuseumis. Oli mihklipäev ja talvehooaja alguse puhul sissepääs tasuta. Mihklipäevale kohaselt olid tähelepanu keskmes lambad. Õnnestus näha, kuidas tehakse lambarasvast küünlaid, kuidas topitakse vorsti, kuidas käib ketramine, viltimine ja muud villatööd.

Kolmapäeval, 23. oktoobril kogunesime Laia tänava nurgale Nuku- ja Noorsooteatri majja NUKU muuseumiga tutvuma. Muuseum (2010) on paari aastaga kosunud ja tublisti kasvanud. Etendusteenistuse juht Toomas Kreen juhtis meid ruumist ruumi, korruselt korrusele ning tutvustas teatrit ja muuseumi mitmekesiseid valdusi.

13. novembril tutvusime Ukraina kultuurikeskusega. Ukraina kreeka-katoliku kirik, Ukraina Kultuurikeskus ja kloostrikunstide kool LABORA asuvad Tallinna vanalinnas Laboratooriumi tänaval. Väike kirikuhoone on siin juba XIV sajandist. Nii kirik kui selle juures tegutsev kloostrikunstide kool on keskendunud loodussõbralikuelustiilipraktiliseleviljelemisele ja tutvustamisele.

Väljaspool varem tehtud tööplaani käisid klubi liikmed novembris Tallinna

KeskraamatukogusaalisvaatamasHeidiSarapuu kirjutatudja teatris Varius lavastatudetendust" Kuimeelasime raamatukogus...".Loo peategelane Aleksander Sibul töötas sama raamatukogu eesotsas ligi 30 aastat.

7. detsembril võtsime aasta kokku jõulupeol Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Seekord oli pidu tavapärasest erinevalt üles ehitatud. Aastaaruanne, kohvilaud ja aasta jooksul toimunust piltide vaatamine kuulusid loomulikult jõuluürituse juurde. Tore vaheldus oli kuulata ansambli asemel lugu Bullerby laste jõuludest ning laulda ühiselt karaokeplaatide saatel. Ja jõuluvana asemel toimetas kingikotiga päkapikk.

2013. aasta jooksul lahkusid meie seast: Ellen Aare (26.07.1926– 08.05.2013), Arli Tammo (20.02.1922– 13.04.2013), Eela Pajupuu, (28.11.1925– 10.07.2013) ja Mare Männik (24.08.1936– 24.10.2013).

Detsembri alguses vaatasime üle oma nimekirja, et see tõelise seisuga kooskõlla viia. Nõnda jäi klubi nimekirja alles 53 liiget vanuses (60 kuni 94 aastat). Uuel aastal loodame oma ridu täiendada.

Helle Martis
Eestseisuse president

 üles

   TEGEVUS 2012. AASTAL

Klubi ettevõtmiste aasta oli edukas, kõik kavatsetu sai tehtud. Kurb on see, et meie hulgast lahkus jäävalt väga toredaid kolleege. Leiname Elvi Valli, Imbi Kaasikut, Evi Ratasseppa, Niina Arsast ja Ivi Tingret.

Meie aasta algas 25. jaanuaril Eesti Pimedate Raamatukogu külastamisega uues asukohas – Eesti Hoiuraamatukogu hoones Suur-Sõjamäe 44A. Vaatamata heitlikule talveilmale saabus Pimedate Raamatukoguga tutvuma 17 Eks-klubi liiget. Meid võtsid vastu EHR direktor Vaiko Sepper, peavarahoidja Kalju Tammaru ja Pimedate raamatukogu osakonnajuhataja Marja Kivihall. Kuulati ülevaadet Eesti Pimedate Raamatukogu tegevusest, raamatukogu võimalustest ja ka tulevikuplaanidest. Seejärel tehti külaskäik töö- ja teenindusruumidesse.

23. veebruaril, kui oli tasuta külastuspäev, käisime Suurgildi hoones Pikal tänaval, Ajaloomuuseumis. Enam modernsemat muuseumi on raske ette kujutada, sinna peaks minema uuesti, sest palju jäi vaatamata, teleuudiste järgi on muuseumisse üllatusi lisatud ka meie käigu järel..

Ka Eesti Panga Muuseumis Estonia puiesteel oli põnevust rohkesti, see päev oli 14.märts. Eesti Panga Muuseumi ekspositsioon on laiateemaline. Lisaks Eesti raha ajaloole tutvustatakse raha rolli ühiskonnas ja keskpanga tegevust. On avatud panga kunagine varakamber, kus on raha valmistamisele pühendatud väljapanek

18. aprillil pidasime aastakoosolekut Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus meid vastu võttis keskuse uus direktor Triin Soone. Tema jutt oli keskuse seostest lasteraamatute kirjastamisega, mitmekülgsest tööst peredega, lugemisklubist, laste sünnipäevade korraldamisest jne. Anne Kalvik tuletas meelde tehtut ja sondeeris huvisid edaspidiste plaanide suhtes. Meile esinesid Toomklubi lapsed, koosolemine lõppes kohvijoomise ja kringlisöömisega.

16. mail käisime kindral Johan Laidoneri Muuseumis Viimsis. See on ühtlasi Eesti Sõjamuuseum, kus kajastub vanem sõjaajalugu, maailmasõjad, Vabadussõda, Eesti kaitseväe arengulugu. Huvitav oli relvatuba, kindral Johan Laidoneri elu ja tegevus.

13. juunil jalutasime Männiku rabas, jalutuskäiku juhtis tütarlaps Nõmme Loodusmajast. Ilm oli ilus, ent jalutajaid vähe, vist on juunikuul mõnus koduaias tegutseda. Kes jalutas, see nautis ja oli rabaga rahul.

Pärast suvevaheaega jätkasime 5. septembril bussireisiga Lääne-Virumaale. Palmses vaatasime slaidiprogrammi Lahemaast, jalutasime Vihula mõisapargis ja mõisahoones, seal sõime ka kerge lõuna ja suundusime Karepale Kalame tallu, kus oli talus ja õues palju kunsti. Hea ülevaate Richard Sagritsa jt. kunstnike suvitamisest ja loomingust sealkandis andis Teet Veispak. Perenaine pakkus kohvi ja õunakooki. Edasi sõitsime Oandu looduskeskusse. Kogu reisi vaimustav juht ja jutustaja oli Helle Martis.

10. oktoobril külastasime Meremuuseumile kuuluvat Lennusadama vesilennukite angaare, suurejoonelist renoveeritud betoonehitist. Sealsed eksponaadid on originaalsuuruses veesõidukid, põnevaim kindlasti allveelaev "Lembitu". Eesti meresõiduajaloo ja -vahendite kirjeldused ning heli-ja valgusefektid on selles muuseumis e-ajastule kohaselt mõjuvad.

14. novembril tutvusime Estonia teatri ajaloo ja kulissidetaguse eluga, saime toreda ülevaate näitlejate kiirest proovide-etenduste õhkkonnast ja garderoobidest, teatrikunstnike ahtakestest tööruumidest ning teatri salapärasest lavatagusest. Kõigest rääkis Liidia Roos, kel samal õhtul pidi operetis "Viini veri" olema 3 rolli.

15. detsembril oli meil jõulupidu, mis algas rahuliku ja pühaliku kontserdiga sajanditevanusest muusikast. Jõime kohvi, sõime kringlit ja Anne Kalvik tuletas 2012 tegutsemisi meelde, pakkus ja küsis ideid 2013.aastaks. Juba tuli noor jõuluvana, kes küsis, kuhu on jäänud raamatukoguhoidjad-mehed? Jagas aga siis salmiütlejatele pakikesi ja jätkasime kohvijoomist. Hääletasime uueks Eks klubi eestseisuse liikmeks Tiia Nurmelaiu ja kinnitasime uueks presidendiks Helle Martise.

Sel aastal oli meie ettevõtmistest osavõtt suur, eriti bussireisil, kus koos mõne klubirahvale lisandunud sõbrale oli meid 48. Ka Lennusadam huvitas ligi 40 inimest.

Tore, et klubirahvas on ikka aktiivne, hoolimata suurtest kaotustest, püüame mitte alla jääda haigustele ja muredele ning endiselt pea igal kuul ühel kolmapäeval koos kultuuri nautida. Suure töö klubikaaslaste ettevõtmiste planeerimisel ja täideviimisel tegi ära Eks klubi eestseisus, mitu korda aastas ERÜ büroo ruumides nõu pidades, nõuandjateks ka auliikmed Ester Lepik, Linda Kask. Kõige kandvam osa meie ettevõtmiste korraldamisel oli aga kindlasti Reet Olevsool.

Anne Kalvik
Eks-klubi eestseisuse president
15.01.2013

üles

  TEGEVUS 2011. AASTAL

Aasta 2011 möödus Eks-klubil kavasse võetud käike tehes. Alustasime 19. jaanuaril Kumu külastusega, kus huvitavaim oli väljapanek suure inglise kunstniku John Constable visanditega. J. Constable maalid kuuluvad tänapäeval inglise kunsti kõige väärtuslikumate ja populaarsemate hulka.

2. veebruaril kohtusime Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Ivi Eenmaaga, endise kolleegi, RR eksdirektori, riigikogulase ja igati huvitava isiksusega. Ta kutsus meid külla Riigikogusse, kuhu me suure uudishimuga veebruari lõpus ka läksime.

9. märtsil külastasime Riigiarhiivi aadressil Madara 24.

13. aprillil oli klubi aastakoosolek Eesti Lastekirjanduse Keskuses, juttu ikka tehtust ja kavadest, kringlit ja kohvi maitstes.

11. mail, ilusal kevadpäeval jalutasime Tallinna Botaanikaaias, tutvudes botaanikust raamatukoguhoidja Helen Kösta vahendusel uue kasvuhoonega.

8. juunil oli plaanis rongireis Paldiskisse ja Amandus Adamsoni muuseumi külastus.

7. septembril oli meil bussireis Tartusse. Mäeküla kõrtsis tegime koogi-kohvi peatuse. Kohe Tartu linna piiril kohtusime giid Elina Aroga ja nautisime tema vahendusel Toomemäe ilu, põikasime hiljuti taasavatud 200-aastasesse tähetorni, uudistasime bussiaknast Supilinna, Plaskut ja Tigutorni ning vajusime oma suure kambaga giidi kitsukesse tööruumi-korterisse Karlova mõisa keldrikorrusel. Koduteel peatusime renoveeritud Puurmann mõisas, mis on ka kohalik koolihoone.

12. oktoobril kirjas olnud Lennusadama angaarid ei olnud meie vastuvõtuks valmis, õnneks oli kokkulepitud kogunemiskoha lähedal Rotermanni kvartal, mille eripäraseid ehitisi tutvustas meile Tiina Peegel.

9. novembril kohtusime Nõmme muuseumis, mis asub endises raudteejaamas. Muuseumi juhataja rääkis terve Nõmme ajaloost, väljapanekutest muuseumis, praeguse rahva ettevõtmistest ja tuntud nõmmelaste raamatutest.

10. detsember ja jõulupidu! Teist aastat esines meile vanamuusikaansambel
Juba tuli jõuluvana kinkidega, juba rääkisime aasta jooksul tehtust, jõime jõulukohvi, sõima juustukringlit, kreemisaia, mandariine, piparkooke ja arutasime uue aasta ideesid.

Kokkuvõtteks. Oli kurbi hetki - veebruaris lahkus väga tore inimene Eks-klubi eestseisuse liige Tiia Kaev. Oli ilusaid ühiseid päevi, koos ikka enam kui 20 klubilast (v.a. tulikuuma päevaga Paldiski). Olgu tänatud kõik, kes meie tegevust toetasid, eriti Linda Kask ja Reet Olevsoo! Aitäh Eks-klubi eestseisuse auliikmele Ester Lepikule, juhatuse liikmetele Maie Grossile, Silvi Saulile, Linda Pärnojale, Helle Martisele!

Detsember 2011, Anne Kalvik.

üles

TEGEVUS 2010. AASTAL

2010. aastal oli igal kuul, väljaarvatud juuli ja august, kavandatud  üks ettevõtmine. Klubisse kuulub ligi 70 Tallinna raamatukoguhoidjat-pensionäri ja üritustest võttis osa keskmiselt 30 ringis.

Alustasime jaanuaris Tallinna Tehnikaülikooli uue raamatukogu külastamisega. See huvitas meid paljusid (meid oli 50 ringis), sest direktor Jüri Järs rääkis põhjalikult projekteerimisest, ehitusest ja ümberkorraldustest ning tutvusime ka kõikide ruumidega. Raamatukogu jättis väga hea mulje.

17. veebruaril, möödunud talve ühel lumisemal ja tuulisemal päeval läksime Tallinna Loomaaeda. Õues tarandikes oli küll sarvilisi ja isegi tiiger, ent enamik aega pühendusime soojadele akvaariumimajadele ja kuulasime Aleksei Turovski haaravat juttu putukatest.

3. märtsil võtsime osa ERÜ aastakoosolekust ja 17.märtsil tutvusime Eesti Hoiuraamatukoguga. Pearaamatukoguhoidja Kalju Tammaru jutustas erialastest välisreisidest, meile pakuti kringlit-kohvi.

4. aprillil käisime varsti 300-aastaseks saavas Kadrioru pargis, pargi raamatukogus-muuseumis, imetlesime varaseid krookuseid kevadises roheluses.

12. mail oli kaunis päikseline ilm, ent tuuline. Jalutasime Viimsi muuseumides, tutvusime uusima luteriusu kirikuga, mis on pühendatud rannarahva tava järgi merelkäijate kaitsjale pühale Jakobile ning hukkunuile. Pidasime muuseumiaaias ka piknikku.

16. juunil käisime ringi Kalevi Jahtklubi jahisadamas Pirital, jahtkapten Olev Roosmaa vestles Klubi sünniloost ja tänapäevast.

Pärast paarikuist puhkust sõitsime 8.septembril nii umbes neljakümnekesi bussiga Haapsallu. Meie aupresident Ester Lepik oli kogu väljasõidu toredalt korraldanud. Pärast peatust Ristil küüditatute mälestusmärgi juures jõudsime Haapsallu. Keskaegses majas pesitsevas Lasteraamatukogus ootas meid kohv ja kõrvaline ning Krista Kumbergi maja  uuenemislugu.

Seejärel kuulasime Lääne praost Tiit Salumäe juttu ja tema orelimängu Lossikirikus. Haapsalu ajaloost vestles giid Ülle Ehala ning jalutuskäigul üllatas meid Peeter Suur koos lõõtspilli mängiva Menšikoviga. Oli ka vaba aega käsitööpoodide ja söögikohtade jaoks. Siis alustasime tagasisõitu, aga peatusime Ants Laikmaa majamuuseumis, kus ootas kunstniku elu ja loomingut tutvustav ekskursioonijuht.
13. oktoobril, päikselisel ent jälle tuulisel sügisilmal käisime Lennusadamas jäälõhkujal-aurikul „Suur Tõll” ja allveelaeval „Lembitu”, mõlemal alusel jätkus kaptenitel põnevaid lugusid, meile pakuti kuuma vett ning meil endil olid tee ja küpsised kaasas. Lennusadama angaaride kallal käis äge ehitustöö.

17. novembril läksime vaatama Gustav Ernesaksa maja Oru tänaval. Vello Mäeotsa vahendusel kuulsime-nägime rohkesti asju, mis tuntud ja armastatud helilooja veel austatavamaks muutsid. Meid oli palju – umbes 30, kuid – häid lambaid mahub palju ühte lauta (50-ndatel normide piires ehitatud maja)!

11. detsembril oli Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis meie tore jõulupidu.  Vanalinna Hariduskolleegiumi Vanamuusika stuudio ansambel Inscientia Beata kontsert tegi harda alguse, seejärel jõime kohvi ning juba tuligi kuljuste helinal jõuluvana. Õnneks vitsu ei antud, küll aga jätkus kinke kõigile. Siis kuulasime aastaaruannet, tänasime tragimaid korraldajaid ning tegime uue aasta plaane. Kes selle talve lumerohkuse tõttu tulema ei pääsenud, jäid mõnusast peost ilma.

Anne Kalvik
Eestseisuse president

10.  jaanuaril 2011

üles

  TEGEVUS 2009. AASTAL

Klubi tegevuse eest hoolitsesid president Juta Kaps, eestseisuse liikmed Ivi Tingre (kroonikakirjutaja, laekur),
Maie Gross, Evi Ratassepp ja aupresident Ester Lepik.
21. jaanuar
Külastasime Jaan Poska Muuseumi. Seletusi andis Jüri Trei, saime ka maja uudistada.
18. veebruar
Käisime Lastemuuseumis, Kotzebue 16.

18. märts
Näituse "Iseolemise tahe. 90 aastat Eesti Vabariiki" külastamine Maarjamäe Lossis Eve Peetsi juhatusel.  
15. aprill
Aruande-valimiskoosolek Eesti Lastekirjanduse Keskuses.
Uueks presidendiks valiti Anne Kalvik ja eestseisusesse Maie Gross, Linda Pärnoja, Silvi Saul (alustavad 2010. aastal).
Anne Kõrge tutvustas vanaemadele uuemat lastekirjandust.
13. mai
Jätkasime tutvumist Tallinna Rahumäe kalmistuga Muinsuskaitseameti giidi Mare Kase eeskõndimisel.
17. juuni
Jalutuskäik Pirita ürgorus Imbi Kaasiku juhatusel. Osales tosinkond klubilast.
2. september
Väljasõit Ida-Virumaale: Vaivara, Sillamäe, Oru, Toila, Valaste, Tallinn.
Inna Saaret oli tasemel giid nagu varasematelgi kordadel.
21. oktoober
Pirita kloostri varemete ja kabeli külastamine Lagle Pareki. juhtimisel.
18. november
Nurmenuku raamatukogu külastamine Väike-Õismäel.
Raamatukogu juhataja Kaja Palmiste tutvustas raamatukogu, tegi varjuteatrit ja pakkus meile teed.
5. detsember
Jõulupidu Rahvusraamatukogus.
Juhatuse liikmeks valiti Tiia Kaev.
Õnnitleti juubilare (Ludmilla Rass 90, Maara Üksti 80, Anne Klaassen 70).

Ivi Tingre
Eks-klubi eestseisuse liige

üles
 

TEGEVUS 2008. AASTAL

16. jaanuar         Külastati Sünagoogi giidi saatel 
20. veebruar Tutvuti Rahvusraamatukoguga.
Tiiu Valm tutvustas meile kunstiosakonda, auditooriumi ja näitusi
(Eesti riiklikud teenetemärgid, Eesti trükise 1523-1850 Punane Raamat)
17. märts Rahvusraamatukogu korraldamisel külastasime Variuse teatri etendust “Helisev viis”
19. märts Külastasime Eesti Filmiarhiivi
16. aprill Külastasime Eesti Lastekirjanduse Keskust, tähistasime Eks-klubi 10. aastapäeva
14. mai Kultuurilooline ringkäik Tallinna Rahumäe kalmistul
Muinsuskaitseameti giidi Mare Kase eeskõndimisel
18. juuni Värskendav jalutuskäik Harku mõisa pargis ja Harku metsas
3. september        Bussireis Pärnumaale (Järvakandi, Vändra, Kurgja)
15. oktoober Käidi restaureeritud Bastionikäikudes
19. november Külastati Euroopa Liidu Majaga 
6. detsember Jõulupidu jõuluvanaga  Rahvusraamatukogus

üles
 

TEGEVUS 2007. AASTAL

17.jaanuar  Külastasime Tallinna Raekoda.
Üritus oli sisukas ja õnnestus hästi. Osales 25 inimest.
 
21. veebruar Traditsiooniline küünlavalgusõhtu Rahvusraamatukogus. G. Otsa nim. Muusikakooli õpilased esitasid kirjanduslik-muusikalise kava Betti Alveri 100. sünniaastapäevaks. Külastasime ka näitust “25 kaunimat”. Osales 20 inimest.
 
21. märts Külastasime A. H. Tammsaare muuseumi. Üritus ebaõnnestus selles mõttes, et korduvatele kokkulepetele vaatamata ei õnnestunud meil saada giidi. Paljud kohaletulnud lahkusid.
 
18. aprill Külastasime Eesti Meremuuseumi. Üritus läks kõigiti korda, kuigi osavõtjaid oleks võinud rohkem olla (13 inimest).
 
16. mai Kultuurilooline ringkäik Tallinna Metsakalmistul. Muinsuskaitseameti töötaja Mare Kase asjatundlikud selgitused tingisid ürituse väga hea taseme. Osales 23 inimest. Olgu märgitud, et 2006. aastal ta viis samuti väga õnnestunult läbi analoogse ringkäigu Siselinna kalmistul.
 
20. juuni Jalgsimatk Kakumäe poolsaarele. Oli meeldiv kevadpäev ja ilus loodus, kuigi osavõtjaid oli ainult 5.
 
5.september  Väljasõit Järvamaale. Külastasime Sargvere mõisa, kus mõisaprouad korraldasid meeleoluka etenduse kohalikest legendidest. Järva – Peetris oli kohtumine kohaliku kirikuõpetajaga. Edasi käisime Kilplala teemapargis. Esna mõisas oli meeldiv kohtumine mõisa majordoomuse Tõnu Õnnepaluga. Osales 40 inimest.
 
17. oktoober Tutvumine Glehni lossi ja restaureeritud palmimajaga. Lossi haldusjuht Annika Kiisa tutvustas lossi ajalugu ja ruume. Käisime ka Glehni taastatud rahulas. Osales 21 inimest.
 
21.november  Külastasime värskelt remonditud Kalamaja raamatukogu. Vastuvõtt oli soe ja sõbralik. Osales 23 inimest.
 
08.detsember  Jõuluüritus Rahvusraamatukogus. Esinesid G. Otsa nim. Muusikakooli õpilased õpetaja Marika Rinki juhtimisel. Oli kohvilaud ja käis päkapikk. Osales 38 inimest.

üles
 

TEGEVUS 2006. AASTAL

23.jaanuar        Estonia Talveaias kontsert “Mozart 250”. Esinesid Estonia ooperisolistid Rauno Elp ja Heli Veskus, klaveril Jaanika Rand-Sirp. Osales 30 inimest.
 
15. veebruar Küünlakuu tähistamine Rahvusraamatukogus. Kontsertkavaga esinesid G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased. Osales 20 inimest.
 
15. märts Tallinna Linnamuuseumi külastamine. Kahju, et soojast ja sõbralikust vastuvõtust ning tasuta põhjalikust ekskursioonist oli tulnud osa saama ainult 7 klubilast.
 
19. aprill Tallinna Sääse raamatukogu külastamine. Raamatukogu juhataja Viivi Suurhans andis põhjaliku ülevaate kogu töödest ja tegemistest. Värskelt remonditud ruumid, meeldiv atmosfäär. osales u 20 inimest.
 
17. mai Kultuurilooline ringkäik Tallinna Siselinna kalmistul. Muinsuskaitse ameti giidi Mare Kase poolt juhitud ringkäik oli tõeliselt huvitav ja hariv. Kõik 25 osalejat jäid väga rahule.
 
6. september Väljasõit Läänemaale: Kirbla, Lihula (mõis, muuseum, linnus jm), Karuse kirik, Kõmsi kalmed, Hanila kirik ja muuseum, Tuudi raamatukogu. Parimad muljed jäid Hanilast ja Tuudi külaraamatukogust. Osales 40 inimest.
 
18. oktoober Okupatsioonimuuseumi külastamine. Okupatsiooniajast annab parima pildi professionaalselt teostatud ja sisukas dokfilmide programm. Ekspositsioon tundus filmide kõrval vähem huvitav. osales u 15 inimest.
 
15.november KUMU külastamine. Huvi ürituse vastu oli suur, osales u 30 inimest. Kõrgtasemel giid andis hea ülevaate nii hoonest kui ekspositsioonist.
 
9.detsember Jõuluüritus Rahvusraamatukogus. Üritus toimus RR kuppelsaalis, osavõtuks registreerus 40 inimest. G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased esinesid väikese jõulukontserdiga, vaadati Läänemaa väljasõidu fotosid, käis päkapikk, istuti kohvilauas ja tunti end mõnusalt.

üles

TEGEVUS 2005. AASTAL

19. jaanuar Joh. Pääsukese fotonäituse külastamine Maarjamäel
16. veebruar Küünlakuu tähistamine. Esinesid G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli õpilased
16.märts E. Vilde muuseumi külastamine
20.september  Kohtumine Kalju Mandrega Tallinna Keskraamatukogus
18. mai Peetri maja külastamine kadriorus. Juhatas Jüri Kuuskemaa
15. juuni Matk Viru rabas
7. september Reis Viljandimaale: Olustvere, Pilistvere, Viljandi Linnaraamatukogu, Kondase Keskus, Laidoneri ausammas
19. oktoober Tallinna Raamatutrükikoja külastamine
16. november Pääsküla raamatukogu külastamine
10.detsember  Jõulupidu Kännukuke raamatukogus

üles
 

TEGEVUS 2004. AASTAL

21. jaanuar Näituse “Kroonikate aeg” külastamine Eesti Rahvusraamatukogus
11. veebruar Küünlavalgusõhtu Eesti Rahvusraamatukogus. Esinesid G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased
17. märts A. Särevi kortermuuseumi külastamine
14. aprill Eks klubi 6. aastapäeva tähistamine. Presidendi ja eestseisuse valimine. Esines Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse ansambel “Miraaž”
5. mai Albrecht Düreri näituse külastamine Väliskunsti muuseumis Kadrioru lossis
16. juuni Väljasõit, jalgsimatk Paldiskisse 
8. september Väljasõit Viinistusse ja Käsmu
13.oktoober Kristjan Raua majamuuseumi külastamine
11.detsember    Jõulupidu TPÜ Akadeemilises Raamatukogus

üles


TEGEVUS 2003. AASTAL

29. jaanuar Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu külastamine
12. veebruar Küünlavalgusõhtu Rahvusraamatukogu nurgasaalis. Esinesid sõnalis-muusikalise põimikuga G. Otsa nim. Muusikakooli õpilased Marika Ringi juhatusel
19. märts Nõmme Muuseumi külastamine
19. aprill Eks klubi 5. aastapäeva tähistamine. Esines ansambel “Jingle Bells”
14. mai Tallinna Linnamuuseumi külastamine
11. juuni Jalgsimatk Keila-Joale
3. september Väljasõit Pärnusse: Sillaotsa Talumuuseum, Pärnu-Jaagupi kirik, Pärnu Linna Keskraamatukogu, Varbola linnus
31. oktoober Nõmme raamatukogu külastamine
19. november Näituste vaatamine Eesti Rahvusraamatukogus: lasteraamatute illustratsioonid, Riigi Teataja 85
13.detsember  Jõuluõhtu TPÜ Akadeemilises Raamatukogus

üles

TEGEVUS 2002. AASTAL

30. jaanuar   Külastati Underi ja Tuglase kirjanduskeskust
20. veebruar Külastati Eesti Meditsiiniraamatukogu ja kuulati M. Tedremaa vestlust naeruteraapiast
20. märts  Külastati Tallinna Keskraamatukogu
19. aprill Eks-klubi aastapäeva tähistamine ja aruandlus-valimiskoosolek EAR-is
22. mai Vaadati Tallinna Raekojas Eesti Akadeemilise Raamatukogu näitust “Oleviste raamatukogu 450”
12. juuni Jalgsimatk Rohuneemes
4. september Väljasõit Läänemaale (Padise, Nõva, Peraküla, Rooslepa, Roosta, Pürksi, Lyckholm)
16. oktoober Ekskursioon Kadrioru raamatukogusse
13. november Külastati  Loodusmuuseumi
7. detsember Jõulupidu EAR-is
18.detsember Külastati Eesti Rahvusraamatukogus näitust Metsiku raamatukogust

üles

TEGEVUS 2001. AASTAL

8. jaanuar  Raamatunäituse” Antiikaja aarded” külastamine Rahvusraamatukogus
14. veebruar Küünlavalgusõhtu, sõnalis-muusikaline kontsert Rahvusraamatukogus
15. märts Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu külastamine
29. märts Raamatunäituse “Emakeelne kooliraamat“ külastamine EAR-is
18. aprill  Aastapäevapidu EARis. Esines Els Roode kandleansambel “Kukulind”
12. mai  Alfred Karindi 100. sünniaastapäeva tähistamine. Kontserdi külastus
4.–6. juunini Bussireis Peterburi
7. juuni Tallinna Loomaaia külastus 
23. august Eneseabi ja Nõustamiskeskuse külastus (Poska 15).
Psühholoog Lea Viirese loeng
5. september Väljasõit Aegviitu ja Jänedale. Muuseumid ja Urmas Sisaski kontsert
18. oktoober Eesti Muusikaakadeemia Raamatukogu külastus
15.november  Näitus Rahvusraamatukogus
8.detsember     Jõulupidu ja juubelite tähistamine EAR-is
Jooksvalt Mälestuste kogumine ja klubi tegevuse jäädvustamine. Loodame aktiivset osavõttu!

Ivi Tingre
Kroonikakirjutaja

üles

TEGEVUS 2000. AASTAL

2000. aastal sai eks-klubi omale uue juhatuse. Presidendiks valiti Elvi Vall, asetäitjateks Imbi Kaasik ja Aita Karjatse, eestseisuse liikmeteks Edith Altpere, Milvi Raamat, Tiia Kaev, Evi Ratassepp, Ivi Tingre ja Milvi Vaher.

Eks-klubi tegevus 2000. aastal oli aktiivne ja osavõturohke.Kohtusime 14-l korral.

Külastasime raamatukogusid: Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonda, Eesti Lastekirjanduse teabekeskust, Eesti meditsiiniraamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu kunstiosakonda ja Jõgeva Keskraamatukogu.

Käisime muuseumides: Tervishoiumuuseum, Kadrioru loss ja muuseum, J. Laidoneri muuseum, Siimusti keraamikamuuseum, Palamuse muuseum ja Luua arboreetum.

Vaatasime näitusi. Eesti Rahvusraamatukogus: Eesti Vabariigi teenetemärgid, Jõulu- ja uusaastatervitused Vabariigi presidendile, J. Kross ja J. Kaarma;
Meditsiiniraamatukogus: karikatuurid raamatust ja lugemisest; Akadeemilises Raamatukogus: Kunstiakadeemia neenetsite juurde ja Haruldusi eesti bibliofiilide kogudest.Kuulasime A. Valmase muljeid Austraalist ja V. Sui loengut “Eakas inimene ja tema liikumisvõime”.

Toimus kaks väljasõitu. Kevadel võtsime osa Läänemaa raamatuaasta avaüritusest Kullamaal. Sügisel käisime Jõgevamaal.

2000. a. toimus ka klubi aruandlus- valmiskoosolek ja jõulupidu.

üles

TEGEVUS 1999. AASTAL

Eks-klubi tegutses 1999. aastal aktiivselt. Iga kuu toimus mõni üritus, mis kõik olid osavõturohked.

Eesti Rahvusraamatukogus tutvuti Euroopa Nõukogu Tallinna Info- ja Dokumendikeskuse ja rahvusbibliograafia keskuse tööga, õiguskirjanduse saalis külastati vanurite aastale pühendatud näitust, tutvuti ka näitusega "Lõhmuse nahkehistööd". Akadeemilises Raamatukogus tutvuti Baltika osakonna tööga ja külastati näitust "Eestimaa vanadel postkaartidel".

Huvitavaks kujunes väljasõit Lääne-Virumaale, kus tutvuti maakonna keskraamatukoguga ja Tapa lasteraamatukoguga. Käidi ka Rakvere Linnakodaniku muuseumis ja lossimägedes. Tallinnas külastati Lasnamäel asuvat Laagna raamatukogu.

Toimusid ekskursioonid Tallinna Botaanikaaeda ja Läti kunsti näitusele Rotermanni Soolalaos.

Maikuus toimus sõit kevadisse Helsingisse, kus tutvuti linna vaatamisväärsustega ja Helsingi Ülikooli Raamatukoguga.

9 klubi liiget võttis juulikuus osa ekskursioonist Norramaale.

Huvitavaks kujunes Kunstimuuseumi külastamine Toompeal, kus tutvuti muuseumi ruumidega. Asus ju siin kunagi Rahvusraamatukogu ja väga paljud klubi liikmed on oma tööaastad mööda saatnud just selles hoones. Muuseumis tutvuti ka näitusega "Barokk Eestis".Tähistati klubi aastapäeva ja peeti jõulupidu. Kümmekond klubi liiget kirjutas oma mälestustest raamatukogus, mis koguti ühisesse mappi.Klubi tänab Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Akadeemilist Raamatukogu, kes tema tegevust materiaalselt toetasid.

üles

Eks-klubi esimesel sünnipäeval 14. aprillil 1999 (Foto Teet Malsroos).