Mõttetalgud "Postdigitaalne raamatukogu - paradigma muutus"
19. mail 2016 

Eesti raamatukogunduse mõttetalgud toimusid juba kolmandat korda, seekord arutati Pärnu Keskraamatukogus selle üle, mida tuleks teha, et uute arengute najal tugevamalt edasi minna.

Päeva esimeses pooles aitasid silmaringi avardada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. Haldusreformi ekspertkomisjoni liige Veiko Sepp tegi ettekande "Haldusreform ja selle mõju kohalike teenuste korraldamisele". TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis.

Päeva teises osas keskenduti üheskoos maailmakohviku meetodit kasutades järgmistele teemadele:
•    Mis teeb raamatukogust raamatukogu? Milliseid teenuseid lugejatele pakkuda? Kuidas lugeja mõjutab raamatukoguhoidja tööd?
•    Kuidas pöörata haldusreform enda kasuks?
•    Mida peaks raamatukoguhoidja suutma 21. sajandil?

Maailmakohvikut vedasid ERÜ uue mõtte töörühm

Üritus toimus 19. mail, neljapäeval kell 10.30 – 16.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu).

Paraku kõik heade mõtetega inimesed mõttetalgutele ei jõudnud. Et Sinu mõtted ei läheks logistiliste takistuste tõttu kaduma, palume avaldada neid Google ankeedis, mis asub lingil: http://goo.gl/forms/1OpMVCL5Sw.

Mõtle kaasa ja avalda arvamust!
ERÜ uue mõtte töörühm

ERÜ ootab kandidaate Aasta lasteraamatukoguhoidja 2016 auhinnale

Kaheksandat korda väljaantava auhinna eesmärk on väärtustada ja tunnustada raamatukoguhoidjate tööd laste lugemisharjumuste arendamisel, infopädevate ühiskonnaliikmete kujundamisel ja raamatukogude maine hoidmisel.

Kirjalik taotlus koos põhjendusega kandidaadi kohta palume esitada 1. juuniks 2016 ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn). Täpsemad tingimused auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ statuudis.

Seni on aasta lasteraamatukoguhoidjateks nimetatud Helle Laanpere (2015), Krista Kumberg (2014), Margit Lättemägi (2013), Anneli Kengsepp (2012), Tiina Lutter (2011), Eve Timmi (2010) ja Anne Kõrge (2009).

Teravat silma väärt kolleegi märkamisel!

ERÜ juhatus

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas parimaid

ERÜ kõnekoosolekul  toimunud  tänuüritusel tunnustati 2015. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid ja tegusid raamatukogudes, tänusõnad ütles kultuuriminister Indrek Saar. Kõik tunnustatud said tänukirja nii ERÜlt kui Kultuuriministeeriumilt ning klaasikunstnik Riho Hüti poolt valmistatud spetsiaalse vitraaž-tänumeene. Auhindade väljaandmist toetas Kultuurkapital. 

ERÜ teenetepreemia 2015 vääris kauaaegse pühendunud ja sisuka töö eest Tartumaa raamatukogude hüvanguks Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa.

Aastapreemiaga tunnustati Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktorit Triin Soonet beebiraamatu „Pisike puu“ kinkimise traditsiooni taaselustamise eest.

Aasta maaraamatukoguhoidja on Toila raamatukogu juhataja Lea Rand uute ja innovaatiliste algatuste eest Toila vallas ja raamatukogus ning aktiivse tegevuse eest kutseühingus maaraamatukoguhoidja maine positiivsel kujundamisel.

Aasta kooliraamatukoguhoidjaks sai Tiina Tuvi õpilasi innustava töö eest Luunja Keskkooli raamatukogus.

Aasta lasteraamatukoguhoidjaks nimetati Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Helle Laanpere täieliku pühendumuse eest raamatukogutööle ja lastele.

Aasta tegu teadusraamatukogus pälvis Tartu Ülikooli Raamatukogu Eesti teadusandmete registreerimisteenuse arendamise eest.

Aasta tegu erialaraamatukogus anti TÜ Narva Kolledži raamatukogule selle kujundamise eest atraktiivseks, kaasaegseks tudengi- ja õppejõusõbralikuks õpikeskkonnaks.

Aasta tegu linnaraamatukogus läks jagamisele  kahe raamatukogu vahel:

Tallinna Keskraamatukogu kampaania avalikus linnaruumis „Tule raamatukokku!“ ja sisukate Aleksander Sibula erialapäevade korraldamine.

Narva Keskraamatukogu tunnustati innovatsioonilabori MakerLab käivitamise eest.

Parim noor raamatukoguhoidja Elise Rand töötab Viimsi raamatukogus raamatukoguhoidjana.

Raamatukogu Sõbra tiitli pälvis raamatukogusüsteemi RIKS tugiisik Meelis Lilbok. Meediaauhinnale oli esitatud Postimehe kultuuriportaali toimetaja Hendrik Alla.

ERÜ aasta- ja kõnekoosolek

ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule 9. märtsil  2016 kell 11-16.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaali.

Kõnekoosolek algab kell 11.00 parimate raamatukoguhoidjate tunnustamisega. Raamatukoguhoidjaid tervitab ja annab 2015. aasta tunnustused üle kultuuriminister Indrek Saar.

Järgneb   vestlusring "21. sajandi raamatukogu", kus arutatakse raamatukogude visioonidokumendi valguses raamatukogu rollide üle tulevikus. Nõusoleku osalemiseks on andnud Kadri Haavandi (ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juht, Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukogu juhataja), Kaie Holm (Tallinna KR direktor),  Triin Soone (ELK direktor), Veronika Raudsepp-Linnupuu (ERÜ uue mõtte töörühma juht, Viljandi Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja), Raivo Ruusalepp (RRi arendusjuht), Ülle Talihärm (Kultuuriministeeriumi nõunik) ja Liina Tamm (ERÜ noorteklubi juht, Sisekaitseakadeemia raamatukoguhoidja-bibliograaf).  Arutelu suunab ja juhib Asko Tamme (ERÜ aseesimees, Tartu LR direktor).

Diskussioonile teeb sissejuhatuse raamatukogude arengudokumendi koostamise protsessi nõustaja Creativity Labi  juhtivpartner Ragnar Siil teemal “Eesti raamatukogunduse tulevikuvaade - raamatukogude roll ja arengueesmärgid”.

Kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

ERÜ aastakoosolek algab kell 14.00. Kinnitatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2015. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne, 2016. aasta tegevussuunad. ERÜ struktuuriüksuste juhid teevad lühiülevaate tegevusest. Kiidetakse heaks dokument „21. sajandi raamatukogu“. 

ERÜ aastakoosolekule palume registreeruda ERÜ büroosse hiljemalt 4. märtsiks (ela@nlib.ee), usaldusisikutel teatada osavõtjate arv maakonnast/raamatukogust.

Aastakoosoleku päevakord:
1. Koosoleku rakendamine.
2. ERÜ 2015. aasta tegevusearuanne ja finantsaruanne. Katre Riisalu
    ERÜ 2015. aasta aruanne SIIT
3. ERÜ töörühmad, toimkonnad, sektsioonid – mis tehtud, mis teoksil
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ERÜ 2015. a. tegevusaruande, finantsaruandejarevisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. „21. sajandi raamatukogu“ heaks kiitmine.
7. ERÜ 2016. a. tegevussuunad. SIIT
8. Sõnavõtud

Päeva lõpetamine kohvi ja suupistetega kell 16.00.

Palume tutvuda ERÜ 2015. aasta tegevuse aruande ja 2016. aasta põhisuundadega (manuses)
Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget.

Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget. Volitus SIIT

RRis ei ole avatud püsivalt töötavat söögikohta.  Enne koosoleku algust on saab kohvi võtta automaatidest fuajees või V korrusel.  Vaheajal kell 13–14 on võimalik minna välja lõunat sööma (järgneb täpsem informatsioon ) või einestada ajutiselt meie jaoks avatud kohvikus RRi fuajees. Söögikohtades kaart SIIT

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 9. märtsil on ERÜga võimalik liituda ilma sisseastumismaksuta.
 

KALENDER

Mai 2018
E T K N R L P
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3