SÜNDMUSED

 Erialaühendused Eestis

 

 

Eesti Muusikakogude Ühendus on 1991. aastal asutatud muusikakogude omavahelist koostööd arendav  ja erialahuve esindav organisatsioon ning on 1994. aastast Rahvusvahelise  Muusikaraamatukogude Liidu (IAML) Eesti rahvuslik sektsioon. EMKÜ ühendab  eri tüüpi raamatukogusid, muuseume ja teisi asutusi või nende allüksusi  ning üksikisikud, kes tegelevad muusikateavikute ning muusikainfo kogumise  ja vahendamisega.
Eesti Kunstiraamatukogude Ühendus on loodud 29. oktoobril 1999. aastal

 

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium on 1996. aastal asutatud raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulunduslik ühendus.

Konsortsiumi põhitegevusaladeks on:

 • integreeritud raamatukogu infosüsteemi ning sellel põhineva elektronkataloogi ESTER arendamine ja haldamine
 • liikmesraamatukogude nimel elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete korraldamine
 • erinevate ühisprojektide algatamine ja koordineerimine

 

 

Erialaühendused maailmas

 

 

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions / Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit. IFLA on jagatud 8 osakonnaks, milles on kokku 32 sektsiooni ja 14 ümarlauda.

IFLA-FAIFE – International Federation of Library Associations and Institutions, Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression / Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -asutuste Liidu informatsioonile vaba juurdepääsu ja sõnavabaduse komitee

American Library Association (ALA) / Ameerika Raamatukogude Ühendus

Bibliotheca Baltica / Läänemere maade raamatukogude ühendus

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations / Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo

Danmarks Biblioteksforening / Danish Library Association

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) / Library Association of Latvia

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) / Lithuanian Research Library Consortium

Suomen Kirjastoseura / Finnish Library Association

Svensk Biblioteksförening / Swedish Library Association

 RAHVUS- JA PARLAMENDIRAAMATUKOGUD

 • CDNL – Conference of Directors of National Libraries / Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents
 • CENL – Conference of European National Librarians / Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents.
 • ECPRD – European Centre for Parliamentary Research and Documentation / Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskus.
 • ICA-SPP – International Council on Archives, Section for Archives of Parliaments and Political Parties / Rahvusvahelise Arhiivinõukogu parlamendi- ja parteiarhiivide sektsioon.
 • International ISBN Agency / Rahvusvaheline ISBNi Agentuur
 • International ISSN Centre / Rahvusvaheline ISSNi Keskus

 TEADUSRAAMATUKOGUD

 • CERL – Consortium of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium
 • LIBER – Association of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Liit
 • Association of Research Libraries (ARL) / Põhja-Ameerika Teadusraamatukogude Ühendus

 RAHVARAAMATUKOGUD

 • NAPLE Forum – National Authorities on Public Libraries in Europe / Euroopa rahvaraamatukogude eest vastutavate riiklike asutuste foorum
 • UNAL – UNESCO Network of Associated Libraries / UNESCO Ühinenud Raamatukogude Võrk

 ÕIGUSRAAMATUKOGUD

 • CLCLIS – Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specalists / Õigusinfokeskuste ja Õigusinfospetsialistide Konsortsium
 • IALL – International Association of Law Libraries / Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Ühendus

 MEDITSIINIRAAMATUKOGUD

 • EAHIL – European Association for Health Information and Libraries / Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Ühendus

 KOOLIRAAMATUKOGUD

 • IASL – International Association of School Librarianship / Rahvusvaheline Kooliraamatukogude Ühendus

 TEHNIKARAAMATUKOGUD

 • IATUL – International Association of Technological University Libraries / Rahvusvaheline Tehnikaülikoolide Raamatukogude Ühendus

 MUUSIKA- KUNSTI-, TEATRIRAAMATUKOGUD

 • IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres / Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Ühendus
 • IASA – International Association of Sound and Audiovisual Archives / Rahvusvaheline Heli- ja Filmiarhiivide Ühendus
 • BAAC – Baltic Audiovisual Archival Council
 • ARLIS/Norden – Art Libraries Society Norden / Põhjamaade kunstiraamatukogude Ühendus
 • SIBMAS – International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts / Rahvusvaheline Teatriraamatukogude ja -muuseumide Ühendus

 MUUD ERIALARAAMATUKOGUD

 • SLA – Special Libraries Association / Erialaraamatukogude Ühendus

 DIGITEERIMINE, IT, ANDMEBAASID

 • ISKO – International Society for Knowledge Organization / Rahvusvaheline Teadmuskorralduse Ühing
 • IUG – Innovative Users Group
 • EIUG – European Innovative Users GroupNORDIC IUG - Nordic Innovative Users Group
 • MINERVA – Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation / Rahvusvaheline digiteerimisalane koostöövõrgustik
 • ASIS&T – American Society for Information Science and Technology / Ameerika Infoteaduse ja –tehnoloogia Ühing

 HARIDUS, UURINGUD

 • AIESI – International Association of the Schools of Information Sciences / Rahvusvaheline Infoteaduskoolide Ühendus
 • ALISE – Association for Library and Information Science Education / Raamatukogu- ja infoteadushariduse Ühendus
 • ASLIB – The Association for Information Management / Infohalduse Ühendus
 • CILIP – Chartered Institute of Library and Information Professionals / Raamatukogu- ja infospetsialistide Instituut
 • EADTU – European Association of Distance Teaching Universities / Euroopa Kaugkoolitusülikoolide Ühendus
 • EIA – European Information Association / Euroopa Infoühendus
 • ELAG – European Library Automation Group / Euroopa Raamatukogude Automatiseerimise Ühendus
 • EUCLID – European Association for Library and Information Education and Research / Euroopa Raamatukogu- ja Infoteaduse Hariduse ning Uurimise Ühendus. Korraldab infoteaduse üliõpilaste konverentsi BOBCATSSS
 • EUSIDIC – European Association of Information Services / Euroopa Infoasutuste Ühendus
 • IBBY – International Board on Books For Young People / Rahvusvaheline Noortekirjanduse Nõukogu
 • IPC – The Institute of Paper Conservation / Paberikonserveerimise Instituut
 • IRA – International Reading Association / Rahvusvaheline Lugemisühendus

KALENDER

Juuni 2018
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1