EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Päev Viljandis


20. novembril 2008 külastasid ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna liikmed Viljandi Linnaraamatukogu, Kondase Keskust ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat.

Pärast hommikukohvi Viljandi Linnaraamatukogus tutvustas raamatukogu 2002. aastal valminud hoone töötajate tegemisi direktor Evi Murdla. Pikema ülevaate osakondade tööst tegi teenindusjuht Maire Killar.

Viljandi Linnaraamatukogu on pööranud palju tähelepanu kodulooalase kirjanduse tutvustamisele. Vanembibliograaf Kalli Kuhi rääkis probleemidest, mis on tekkinud ilukirjanduse märksõnastamisel, kui trükis annab olulist informatsiooni ka mingi paikkonna koduloo kohta. Tekkis küsimus, kui palju võib lisada oma märksõnu, mis ei sisaldu EÜM-is. Sirje Nilbe leidis, et EÜM täieneb ja uueneb praktika najal, seetõttu on uute märksõnade lisamine vajadusel võimalik. Leiti, et oleks vaja metoodilist materjali, mis annaks juhiseid koduloo märksõnastamiseks, konkreetsete märksõnade ettekirjutamine ei lahendaks alati probleemi. Soovitati kohanimesid kasutada võimalikult detailselt, ära märkides näiteks küla või talu nime. Kohanime puhul võiks arvestada ka trükise ilmumise ajaga, nt. Viljandi rajoon või Viljandimaa. Ühise arutelu tulemusena sai lisatud märksõnu Jaak Kõdari talunäitemängule “Jukra”.

Viljandi Linnaraamatukogu külastus lõppes ringkäiguga kenas raamatukoguhoones. Eriti meeldisid uudistajatele kõikjal õitsevad taimed.

Pärast lõunat Viljandi erinevates söögikohtades külastasime Jaani kiriku kõrval asuvat Kondase Keskust, kus varem olid asunud Linnaraamatukogu tööruumid. Tegime kiire visiidi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Muusikamajja ja kogunesime siis Kultuuriakadeemia fuajeesse. Teise kursuse tudengineiu tutvustas meid majas asuvate osakondade ja õpperuumidega. Sellega oli pikk päev Viljandis õhtusse saanud ja algas kojusõit mitmesse suunda.

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus