EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna koosoleku

kokkuvõte 7. märtsil 2008 (kell 11.00-14.00 TLÜ Akadeemilises Raamatukogus)

Koosolekul osalesid:
 
Annika Oherde RR
Arda-Maria Kirsel
Reet Sepp Tln KR
Maire Killar Viljandi LR
Ene Saar KBFI
Tiiu Tarkpea TÜR
Tamara Kozõreva Tartu LR
Malle Lang TTÜR
Sirje Nilbe RR
Ade Soon Arte Gümnaasiumi Raamatukogu
Eha Garšnek RR
Tiina Sokk RR
Karin Kaevats Lastekirjanduse Keskus

Kuulasime Tiiu Tarkpea ettekannet: “UDK: Kellele, milleks, kuidas?”, millega ta esines Tartus kirjepäeval 29.11.2007. UDK töötati välja aastatel 1904-1907, kuna DDC erialaraamatukogudele enam ei sobinud. Ettekandes toodi välja UDK positiivsed ja negatiivsed küljed ja analüüsiti põhjalikult selle arenemist ja kasutamist TÜ Raamatukogus. Uuringust selgus, et liigitussüsteemi järgi tehakse lugejaotsinguid alla 0,1%. Enamasti suunab sellisele otsingule lugejat konsultant. Rohkem näevad lugejad UDK liigiindekseid avakogus riiulite otstel, sest trükiste süstemaatiline   paigutus avakogudes on raamatukogudes levinud. Praegu on kümnendliigitus orienteeritud eelkõige info organiseerimisele, mitte infootsingule. Elektronkataloog ei võimalda liigiindeksite  kombineeritud  otsingut. Seetõttu, mida täpsemalt liigitaja UDK- d kasutab, seda segasemaks otsing läheb. Ettekandes tõi Tiiu välja liigitussüsteemi populariseerimise võimalused, millest olulisim oleks UDK otsiabi väljatöötamine lugejate jaoks. Tiiu pakkus välja võimaluse kasutada määrajateta indekseid, näidates trükise vormi ainult märksõnadega.

Mõned kuulajad ei olnud valmis veel määrajatest loobuma, samas paljud osalejad olid  Tiiu ettekandes toodud mõtetega põhimõtteliselt nõus ja oleksid ka valmis muutusteks, kui keegi ütleks täpselt, kuidas.  Arda Kirsel leidis, et UDK kasutamine otsinguks peaks olema universaalne muukeelsele lugejale, kes ei oska kasutada eestikeelset märksõnaotsingut. Sirje Nilbe arvas, et võõrkeelne lugeja kasutab pigem ingliskeelseid märksõnu ja nende viiteid.

Järgmise päevakorra punktina kuulasime Sirje Nilbet, kes tutvustas viimaseid UDK parandusi, mis ilmusid 2007. aasta novembris. Uues versioonis on palju valmiskombineeritud ajalooindekseid. Järgmistel aastatel arendatakse edasi kirjanduse indekseid.

Koosoleku lõpuks leiti, et UDK kasutamine praegusel ajal tähendab lugejale eelkõige avafondi süstemaatilist paigutamist. Tuleb hakata tegelema järgmiste küsimustega:
•    lugeja jaoks UDK eestikeelse elektroonilise versiooni võimalusega;
•    UDK indeksite normikirjetega (UDK normandme fail peaks olema teksti järgi otsitav);
•    märksõnade ja UDK indeksite sidumisega.

Protokollis: Malle Lang

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus