EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

 

VÕRUMAA ÜHENDUS

TEGEVUS 2015  2014  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

TEGEVUSKAVA 2015. AASTAKS

 

Jaanuar
6.01 Uusaasta tänuüritus

Veebruar
11.02 Stendi „Eduard Vilde raamat igasse kodusse ehk kondiauruga Võrru“ avamine
Sündinud Võrus: külas on karikaturist Andres Varustin

Märts
9.03 ERÜ Võrumaa Ühendus 15: Ühenduses peitub jõud
20.03 kell 11 Jälgime täielikku päikesevarjutust

Aprill
8. 04 Hella Keema 100: Hea töö on nagu ilus laul

Juuni
10.-12.06 Maaraamatukoguhoidjate suvelaager Võrumaal

Juuli
Reet Ohna isikunäitus

August
1.08 VII pargiraamatukogu
MTÜ Järjehoidja järjehoidjate saamislugu

September
29.09  Bernard Kangro 105: kella kahene kohtumine Bernard Kangro luulega

Oktoober
9.-16 Täiskasvanud Õppija Nädalal:  lihtsamate raamatuparandusvõtete õpituba
RIKSWEB kasutajakoolitus
27.10 Kella kahene kohtumine Kalju Lepiku luulega

November
Anne Tootmaa näituse külastamine

Detsember
9.12  Jõuluseminar ja tööjuubilaride austamine

Ere Raag, ERÜ Võrumaa Ühenduse juht
06.11.2014

TEGEVUS 2014. AASTAL

Jaanuar

16.01 Väärtfilmi „Õlimäe õied“ – Jeruusalemma Õlimäe Issanda Taevaminemise kloostri 82-aastasest Eesti nunnast ema Ksenjast – ühisvaatamine ja arutelu

Veebruar
05.02 Tervisetund: Liikumine on lihtne!
Juhan Jaik 115: Juhan Jaigi avaldamata jutud (Lauri Sommer)

Märts
5.03 Magus Võrumaa 90: Päia kommitööstusest tänapäevanI
7.03 Kui naisi ei oleks, kes mehi siis toetaks...

Aprill
03.04 Õpituba: munapühade meeleolu loomine
09.04 Kati Korneli loeng Pilatesest

Mai
26.05 Tervist edendav töökoht:tööpäeval söömise tarkused ja kuidas saada inimesed liikuma
28.05 Võrumaa mõisate tuur ja Tsooru raamatukogu 105

August
01.08 Katariina allee raamatukogu

September
10.09 Raimond Kolga mälestuspäev „Võrumaa saladused“:raamatukogutöötajate väljasõiduseminar Mehkamaale

Oktoober
14., 15., 21.10 Õpituba : kuidas pikendada raamatu eluiga
31.10 Klaasehete õpituba

November
5.11 Kohtumine kirjanikega: tõlkimisest ja tõlkekirjandusest
Vaido Otsari fotonäituse Uus-Meremaast "Pika valge pilve maa" külastus

Detsember
10.12 Tööjuubilaride austamine
Viivi luige „Varjuteater“ ja Erik Tohvri „Peeglikillud“: kahe kirjandusteose võrdlev analüüs retseptsiooni ja omaeluloolisuse taustal

Vestlusring: aasta säravamad hetked...

2014 – „Liikumise ja spordi aastal“ keskenduti terviseedendamisele – keskraamatukogus tegutses I poolaastal võimlemisring, erülased osalesid tervisejooksudel ja tegid kepikõndi; tantsiti rahvatantsurühmades ja laulukoorides; tervisetundides omandati teadmisi tervislikust toitumisest.

Tunnustamine:

Võrumaa Keskraamatukogul on kauaaegne traditsioon tunnustada kõiki tööjuubilare iga-aastasel jõuluseminaril, käesoleval aastal lisandub sellele 11 staažika maaraamatukoguhoidja tunnustamine ERÜ maaraamatukogude sektsiooni tunnuskirjaga. Võru maakonnas on 11 raamatukoguhoidjat töötanud raamatukogus vähemalt 35 aastat, neist Helgi-Loviise Kõivumägi (Kuutsi) 51 aastat.

28. mail 2014 – Tsooru raamatukogu 105. tegevusaastat tähistaval koduloopäeval – tänati nimelise järjehoidjaga kõiki ERÜ Võrumaa Ühenduse liikmeid tänuväärse töö eest raamatukogunduses. Töölt lahkunud kauaaegset Kirepi raamatukogu juhatajat Valentine Mägi tänati 75. sünnipäeval ühenduse tänukirja ja lilledega.

Ere Raag
ERÜ Võrumaa Ühenduse juht

06.11.2014

üles

 2011. AASTA TEGEVUSKAVA

Jätkub kohapärimuse kogumine ja talletamine.
Koostöös MTÜ Kakoraga alustatakse kombatavate raamatute tegemist

Jaanuar
Traditsiooniline kultuuritöötajate uusaastapidu

Veebruar
Raamatute valgusel:
Voldemar Millerile ja Richard Antikule pühendatud vestlusring

Märts
KATeatri etendus
Tiina Katteli loeng 

Aprill
Guatemala, maa hing:
kirjanik ja kunstnik Mathura räägib oma loomingust ja reisidest

Mai
Raamatukoguöö üllatuskülalisega
Tutvumine Misso kandiga: matk ümber Hino järve
Aluksne kivimimuuseumi külastamine

August
3. augustil
Linna raamatukogu-lugemistuba Kesklinna pargis

September
”Eesti Sõdur” - näitus Võrumaa Muuseumi kogudest,
ettekanne Arthur Ruusmaalt

Oktoober
Raamatunäitus ja vestlusring „Maailma avastamas“

November
Kohtumine eesti kirjanikega

Detsember
Raamatukogutöötajate jõulupidu üllatuskülalisega
Tööjuubilaride austamine

üles

 TEGEVUS 2010. AASTAL

ERÜ Võrumaa ühendus on 52-liikmeline.

Ühenduse tegevuses  juhinduti lugemisaastast:
jaanuar-aprill maakonna raamatukoguhoidjad läbisid 4-päevase (52 t) Kaasaegse eesti kirjanduse kursuse
(lektor Janek Kraavi)

Jaanuar
4.I Jätkati vestlusringi traditsiooni: raamatukoguhoidja soovitab...

Veebruar
3. II  Külas oli kirjanik Milvi Martina Piir

Märts
3. III Eesti Kirjandusmuuseumi näitust „Siberi eestlased” tutvustas Anu Korb
3. III Osavõtt ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust
8. III  ERÜ Võrumaa ühenduse traditsiooniline pidulik aastakoosolek
24.III Kuidas tehakse Eesti parimat päevalehte?
(külas EPL reporter Rein Sikk ja toimetaja Aare Reivart)

Aprill
7. IV Teabepäev „Õppimine seob põlvkondi“
Salme Allikheina maalinäitus ja luuleminutid
16. IV Vana Võrumaa muuseumide messil toimunud raamatulaadal
raamatute müük ja vahetus

Mai
26.V Kultuurireis  Setumaale
Kodukandi paikadega seotud kohapärimuse kogumise konkursi välja kuulutamine

August
3. VIII Linna raamatukogu –lugemistuba kesklinna pargis
Külas Krista Ojasaar, Erik Tohvri, päeva juhtis Contra
Raamatute müük ja vahetus
3.VIII Kauaaegsete raamatukogutöötajate V kokkutulek
„Meenutame möödunud aegu...“

September
1.IX Nägemispuudega lastele valmistatud 
kombatavate pildiraamatutega tutvumine (MTÜ Kakora“)
17.IX Osavõtt Bernard Kangro konverentsist Võrus
22.IX Bernard Kangro 100. sünniaastapäeva tähistamine Antslas:
kirjaniku elust ja loomingust rääkisid Anne Valmas, Vahur Mägi ja Jaan Rapp
Kangro sünnikodu külastamine: mõtisklus „Kodu ning mu hing“

Oktoober
6.X Külas oli Tõnu Lember (kirjastus Canopus)
19. X Rahvakalendri aastaring: rahvakalendri tähtpäevadega tutvumine
29.X  X maaraamatukoguhoidja päevast osavõtt

November
3.XI Kohtumine kirjanikega:
 külas olid Peeter Helme, Ivar Sild, Mihkel kaevats ja Mathura

Detsember
1. XII Võru Linna Galeriis kunstinäitustega tutvumine
ERÜ Võrumaa Ühenduse jõulueelne koosviibimine
Tööjuubilaride austamine


Ere Raag,
ERÜ Võrumaa Ühenduse juht
08.11.2010

üles

 TEGEVUS 2009. AASTAL

Võrumaa ühendusse kuulub 46 raamatukoguhoidjat.
(Aasta jooksul liitus 3 uut liiget, lahkujaid 6- seoses elukohavahetuse ja pensionile siirdumisega).
Aasta tegevuses juhinduti Võrumaa Keskraamatukogu 100. tegevusaastast: raamatukogu tegevust ja ajalugu tutvustavate näituste ja  suuremate ürituste korraldamine, kogumiku „Võrumaa Keskraamatukogu 100“ koostamine.
Jaanuar
Traditsiooniline kultuuritöötajate uusaastapidu
Veebruar
Fotonäitus “Mati Unt. Teel Voorelt Tartusse”
(Külas oli Ene Sööt, Jõgeva Linnaraamatukogu)
Anneli ja Inno Joonase raamatu „Ärietikett” esitlus
Märts
Raamatunäitused Võrumaa Keskraamatukogu kogude tutvustamiseks:
Juhan Jaik 110, Artur Adson 120, Raimond Kolk 85
Külas oli kirjanik-kirjastaja-kardioloog-mesinik Ilmar Särg
Aprill
Külas oli Viisu raamatukogu juhataja ja bibliograaf,
kirjanik Tiit Vahemets
Mai
AS TEA Kirjastuse raamatupäeval tõlkekirjanduse ümarlaud
(Maia Planhof, Katrin Skott- Planhof, Tiiu Valm, Ann Aruvee)
Juuni
Ajaloonäitused:
Võrumaa Keskraamatukogu 100,  Võru linn 225
Graafik Inge Lööki rändnäitus "Vahvad vanamemmed“ (Soome Instituut)
August
3. augustil
Kesklinna pargis oli avatud sajandivanune raamatukogu/lugemistuba
21. augustil
Võru Linnapäevade raames raamatulaadal  raamatukogule mittevajalike trükiste müük
September
2. septembril
Edgar Valteri elu ja loomingut tutvustas  Helle Laanpere
Oktoober
7. oktoobril
Näituse ”Teerajalt taeva all” avamine,
kohtumine luuletaja ja kunstnik Liive Koppeliga
Täiskasvanud õppija nädalal olid avatud  raamatukogudes õpiringide töökojad
Raamatukogupäevade avaüritusest ja maaraamatukoguhoidja päevast osavõtt
26.oktoobril
Kohtumine kirjanikega: Wimberg, Andres Ehin, Maria Lee
28.oktoobril
Juubelikonverents: Võrumaa Keskraamatukogu - 100
November
Raamatunäitus raamatukogutöötajate lemmikraamatutest
18. novembril
Põhjamaade kirjandusest ja tõlkimisest
(Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kultuurinõunik Eha Vain)
Detsember
Raamatukogutöötajate-tööjuubilaride austamine
Etendus „Kahekesi“ (Alliksaare, Enno ja Tagore tekstidel)

Ere Raag,
ERÜ Võrumaa Ühenduse juht
03.11.2009
üles

 TEGEVUS 2008. AASTAL

Ühenduse tegevus  läbi aasta juhindus teemast: Eesti Vabariik 90
Loengud, kohtumised kirjandusnäitused Eesti Vabariigi sündimise ja kasvamise loost: Eestimaa ja eesti rahvas, riik ja õigus, haridus, kultuur.
Jaanuar
Fr. Puksoo päevast osavõtt
Vestlusring „Eestimaa ja eesti rahvas“ (A.H.Tammsaare loomingu põhjal)
Veebruar
Eesti Vabariigi  sünni-ja kasvamiseloost ja Vabadussõjast
rääkis Valdur Raudvassar
Nähtavad ja nähtamatud maastikud:
vaade pärimuskultuuri tänapäevasest vaatevinklist (Marju Kõivupuu)
Osavõtt ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust
Märts
Teabepäev „Loo külasse õpiring“
ERÜ Võrumaa ühenduse pidulik aastakoosolek
Külas oli kirjanik,
stsenarist  ja tulbikasvataja“Õnne 13” stsenarist
Teet Kallas
Aprill
Heilo Aadla luule- ja muusikakava
Konfliktide lahendamine (Tõnu Lehtsaar)
Mai
Õppereis Haanja valla raamatukogudesse
Matk Vällamäe matkarajal (SA KIK toetusel)
August
Eesti Vabariik 90:
Eksiil, vastupanu ja iseseisvuse taastamine (kirjandusnäitus ja vestlusring)
18. augustil  Võrumaa Keskraamatukogu 99. sünnipäev
September
KATeatri etendus Friedebert Tuglase“Poeet ja idioot”
Oktoober
Õppimine kui kultuuri dialoog (David Vsevjov)
Raamatukogupäevade avaüritusest ja maaraamatukoguhoidja päevast osavõtt
November
Kohtumine kirjanikega:
Noorkirjanikud kirjanduslikust rühmitusest Purpurmust Org
Detsember
ERÜ Võrumaa Ühenduse jõulupidu
Külas oli Ilmar Vananurm oma luulekogumike ja lõõtspilliga

Eesti kirjanikele kuulunud esemetest kujundatud näituse „Kirjanik, aga ikkagi inimene“ külastamine (Kreutzwaldi muuseumis)

Ere Raag,
ERÜ Võrumaa Ühendus
12.12.2008
üles

 TEGEVUS 2007. AASTAL

Jaanuar
Fr. Puksoo päevast osavõtt
Hea abiline- kalender: näitus E. Raagi erakogust
Veebruar
Koolitusseminar „E-õpe ja täiskasvanute koolitus Võrumaa raamatukogudes” Pühajärve Puhkekeskuses
Osavõtt ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust
KUMU külastus
Märts
Peeter Mudisti maalide näitus Mart Lepa erakogust
ERÜ Võrumaa ühenduse pidulik aastakoosolek
Mai
Kirjandusfestivali Prima Vista Võru päev
Koduloopäev:
-tutvumine Mõniste valla raamatukogudega
-kodu mälestusmärk
-matk Eestimaa lõunatipu looduse õpperajal
Juuni
Võrumaa koduloolase ja kirjamehe Elmo Ploomi 100. sünniaastapäeva tähistamine
Juuli
“Fjordidemaa Norra”- raamatunäitus pühendatud Norra kuninganna 70. sünnipäevale ja Võrumaa raamatukogutöötajate Norra reisi 10. aastapäevale
Raamatukogutöötajate õppereis Taani
September
IV vabariiklik lasteraamatukoguhoidjate päev Võrus
Oktoober
Raamatukogutöötajate õppereis: „Avasta Ahja ja Järvselja” (SA KIK toetusel)
Täiskasvanud Õppija Nädala avaüritus: Õpime mõnuga
Raamatukogupäevade avaüritusest ja maaraamatukoguhoidja päevast osavõtt
November
Kirjanduslik Urvaste:
-Peeter Lindsaare mälestuspäev (Kohaliku Omaalgatusprogrammi toetusel)
-Peeter Lindsaare elu ja looming (Riina Ermel)
-Peeter Lindsaare elust Austraalias (Anne Valmas)
-Peeter Lindsaar–positiivne lugemisavastus (romaanist „... ja sõdurid laulavad”) (Jaan Rapp)
IV kirjanike tuur Võrumaal: Karl Martin Sinijärv, Sven Kivisildnik, Indrek Hirv, Teet Kallas
Sven Soiveri loeng "Üks riik, kaks rahvast : põhja- ja lõunaeestlaste kultuurilisi erinevusi"
Detsember
Eesti Vabariik 90 avaüritus: Kirjandusnäitus “Eesti rahva lugu”
Uusi andmeid Võrumaa linnamägedest ( Heiki Valk)
Ühenduse liikmete jõulupidu
Lauluisa muuseumi Kreutzwaldi mälestuspäevast osavõtt
Kokkuvõte
ERÜ Võrumaa Ühendus täienes 4 liikme võrra
2007. aastaks kavandatu sai teoks tänu koostööpartneritele ja headele abilistele-
ÜHENDUSES PEITUB JÕUD!
üles
 

TEGEVUS 2006. AASTAL

Jaanuar
Traditsiooniliselt võtsid ERÜ Võrumaa Ühenduse liikmed osa Fr. Puksoo päevast
J. Rahmani ja M. Panga võrukeelsete raamatute esitlus
“Rännak ajas: tee Eesti ülikoolini” -TÜ Ajaloomuuseumi näitus
Veebruar
Teatriaastale pühendatud püsinäituse ja Võrumaa Kirjanike Galerii II osa avamine
Ümarlaud “Leibkondade elujärjest Eestis”, peaesineja Mari Kreitzberg (Eesti Statistikaamet), kaasesineja Evi Zirk (Vaabina Raamatukogu) (Üritus toimus MTÜ Järjehoidja ja AEF BAPP toetusel)
“Kaameraga kodus ja kaugemal”-Kerto Koppel-Catlini fotonäitus
Kohtumine Hans Sissasiga, Eesti Ema Monumendi idee autoriga
Osavõtt ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust
Märts
ERÜ Võrumaa ühenduse pidulik aastakoosolek
Uue-Antsla nuku-näiteringi etendus “Inetu pardipoeg” (Kuldre Raamatukogu juhataja Riina Ermeli lavastatud 16 nukku ja dekoratsioonid valmistati spetsiaalselt selle Anderseni-aastale pühendatud lavatüki jaoks. Laulud laulis linti Anu Taul)
Uue-Antsla Koduloomuuseumi ja Käsitöötare külastamine
Peeter Tulviste loeng “Ajad muutuvad- kas ka meie?”
Hardo Aasmäe loeng “Kohaliku kultuuritöötaja missioon siin ja maailmas”
Ümarlaud “Kuidas saavutada lugejate rahulolu?”
Aprill
Pimedate Infoühing “Helikiri” 20. tegevusaastale pühendatud koostööseminar
-Sõmerpalu Põhikooli näiteringi etendus “Mardileib”
-David Vseviovi loeng “Ajalugu - kas reaalsus või looming”
Osalemine Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ettekandepäeval. E.Raag esines ettekandega „Õpiringid raamatukogus”
Mai
Külas oli Eesti Rukki Seltsi juhatuse liige Vello Pilt: raamatu “Nooruse patud” esitlus
Raamatukogutöötajate koolituspäev “Raamatukogude e-kataloogid ja andmebaasid veebis”
TEA Kirjastuse raamatupäev :
-Heljo Männi  raamatusarja "Mõmmi ja sõbrad" illustratsioonide näituse avamine koos kunstnik Epp Margustega
-TEA koolisõnastike sarja tutvustamine ja kolme esimese raamatu - Inglise-eesti, Võõrsõnad ja Prantsuse-eesti - esitlus
-TEA Kirjastuse raamatulaat
Üritusest võttis osa Võru linnapea pr Ivi Eenmaa.
Juuni
Tutvumine Vastseliina valla raamatukogudega
Ekskursioon Vastseliina linnuses
Ettekanne “Raamatukogud ja digitaalne dilemma” Tiiu Valm
Juuli
EÕS Semude seminarlaagrist Raplamaal “Täiskasvanute koolitaja-töö inimestega” võtsid osa ühenduse liikmed E. Sõmer ja E. Raag
August
“Maailma kirjanikke – prantsuse kirjanikud” – fotonäitus
Võrumaa Keskraamatukogu sünnipäeva tähistamine
Traditsiooniline kohv lugejatele
September
Kohtumine Võru linnapea pr. Ivi Eenmaaga, jalutuskäik kesklinna pargis, spordikeskusega tutvumine
Tervisetund „Hoiame südant!”
Oktoober
Näitus “Kuue samba kutse- naisena ülikoolis” (TÜ Ajaloo Muuseum)
Osalemine Jõhvis Täiskasvanud Õppija Nädala avaüritusel
Rahvakultuuri Keskuses toimunud täiskasvanute koolitajatele suunatud kursusest „Elukestev õpe: õppija ja õpetaja ühes isikus” võtsid osa ühenduse liikmed Ü. Ermel, I. Pilt, E. Sõmer ja E. Raag (esines ettekandega „Õpiringid, üks võimalus täiskasvanu õppijanädalal”)
Raamatukogupäevade avaüritus Võrus
-Ühenduse liikmed osalesid avaüritusel ja mälumängus
-Edgar Valteri maalinäitus
November
28. novembril osalesid ühenduse liikmed Võrumaa KRKs toimunud üritusel “Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, kus esines kirjandusajakirja „Värske Rõhk” peatoimetaja Priit Kruus, noorkirjanik ja reklaamijuht Edvin Aedma ja noorkirjanik Diana Leesalu. Kohtumine oli huvitav ja asjalik.
Detsember
Külas oli Vello Pilt: „Saatus ja valikud. Arnold Meri lugu” esitlus
Endiste raamatukogutöötajate III kokkutulek: (Võrumaa Kirjanike Galeriiga tutvumine , Võrukaela Nukuteatri etendus Jaan Rannapi lugude põhjal, lasteosakonnaga tutvumine,ühisfoto, meenutame möödunud aegu… Jõuluvanalt igaühele kingitus). Üritusel osales pr. Ivi Eenmaa
Rahvakultuuri Keskuses toimunud täiskasvanute koolitajatele suunatud kursusest võtsid osa ühenduse liikmed Ü.Ermel ja E.Sõmer
Kreutzwaldi mälestuspäevast osavõtt
Kokkuvõte
ERÜ Võrumaa Ühenduse poolt 2006. aastaks kavandatu sai teoks tänu koostööpartneritele ja headele abilistele - ÜHENDUSES PEITUB JÕUD!
TÄNAME!
üles
 

TEGEVUS 2005. AASTAL

Jaanuar
Traditsiooniliselt võtsid ERÜ Võrumaa Ühenduse liikmed osa Fr. Puksoo päevast.
Veebruar
9. veebruaril toimunud raamatukogutöötajate seminaril avas Võru linnapea Ivi Eenmaa Võrumaa Kirjanike Galerii I osa, mida rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu. Galerii II osa valmis tänu Võru Linnavalitsuse toetusele detsembris. Galeriid nõustas kirjandusteadlane Oskar Kruus.
9. veebruaril kell 12.00 toimus kohtumine Anne ja Trivimi Vellistega, mil tutvusime A. Velliste plaanidega ning saalis toimus elav aruelu Eesti elu üle T. Velliste juhtimisel.
28. veebruaril Rahvusraamatukogus toimunud ERÜ aastakoosolekust ja kõnekoosolekust “ Raamatukogu teenuste turul” võtsid osa E. Raag, M. Elstein, T. Kütt ja E. Sõmer.
Märts
2. märtsil tähistasid ühenduse liikmed emakeelepäeva projektiga “Kas siis selle maa keel”. Külastasime Melliste ja Luunja raamatukogusid ning Eesti Rahva Muuseumi. Päeva lõpetasime teatrietendusega “Vanemuises”. Projekt sai teoks tänu Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupi toetusele.
Emakeelepäevale oli pühendatud 7.-31. märtsini võrukeelsete raamatute näitus”Tan om kyik üttevällä tasanõ maa” ja 17. martsil kell 18.00 luule (Maiken Eskla) ja muusika (Rutti Jallai flöödiansambel, Elviira Varik) õhtu Võrumaa Keskraamatukogus.
Aprill
13. aprillil said ühenduse liikmeid teadmisi Imbi Kruuvi loengust “Tegutsev värv” ning 23. aprillil aitasid ERÜ Võrumaa ühenduse liikmed korraldada Suure Eesti Raamatuklubi üritust - Elme Väljaste raamatu “Kõigest kaheksateist” esitlust Võrumaa Keskraamatukogus.
21. aprillil osalesid ühenduse liikmed tänu EV Kultuuriministeeriumi toetusele Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ettekandepäeval.
Mai
4. mail tutvustasid ühenduse liikmed E.Toom ja A. Järv teistele ühenduse liikmetele 2004. aastal Eesti Patendiraamatukogus koolitusel saadud teadmisi loengus
“Tööstusomandi teadlikkuse edendamine Võru maakonnas” Samal päeval kohtusid ühenduse liikmed Ilmar Vananurmega ning osalesid raamatu “Pesad” esitlusel.
25. mail osalesid ühenduse liikmed elektroonilise Riigi Teataja (eRT) kasutamise koolitusel (Eesti Riigikantselei, Riigi Teataja Marika Seppius, Jüri Heinla). Samal päeval tutvustas Jaan Ellen Arnold Palutedre raamatut" Viis tuhat päeva" ning omi teoseid "Hällimaa" ja "Varjatud valu" esitlus.
Juuni
1. juunil toimus MTÜ Järjehoidja eestvõtmisel tutvumine Lasva valla raamatukogudega, õppematk Meenikunna rabas ning loodustund Päikeseloojangu Majas. Ettevõtmist toetasid Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp ja Lasva Vallavalitsus.
7.-10. juunil osalesid E. Raag ja E. Määr ERÜ maaraamatukogude laagris Saaremaal.
15. juunil võtsid E. Raag ja I. Kuljus osa Tartu Keskkonnahariduse Keskuses toimunud väga huvitavast koolitusest “Keskkonnainfo Internetis” Aasta jooksul võtsid sellest koolitusest osa mitmed ühenduse liikmed.
Juuli
9.-16. juulil võttis T. Kütt tänu Eesti Muusikakogude Ühenduse ja Võru Linnavalitsuse toetusele osa IAML aastakonverentsist Varssavis.
August
9.-11. augustil osalesid E. Raag ja I. Kuljus Ida-Virumaal toimunud rahvaraamatukogude suveseminaril.
September
7. septembril tutvustas TÕN Võrumaa koordinaator Merike Ojamaa Täiskasvanud Õppija Nädalal toimuvaid üritusi ja arutleti koostöövõimaluste üle..
Oktoober
12. oktoobril õppisid ühenduse liikmed tundma Eestimaa loodust Luhasoo õpperajal, ettevõtmist toetas SA KIK.
18.-21. oktoobril võtsid Sillamäel toimunud rahvusvahelisest seminarist “Raamatukogu kaudu e-maailma” osa ühenduse liikmed A. Järv ja Ü. Kobin.
21 oktoobril osales ühenduse esindus raamatukogupäevade avamisel Rakveres ja mälumängus jagati 3-5. kohta.
28. oktoobril osalesid ühenduse liikmed Võrumaa KRKs toimunud üritusel “Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, kus esinesid Mihkel Mutt, Asta Põldmäe, Indrek Mesikepp ja Sulev Teppart. Kohtumine sujus tänu E. Raagi hoolikale ettevalmistusele
November
2. novembril toimunud kunstiaasta tippüritusel kohtusid ühenduse liikmed Peeter Mudistiga ja kuulasid Ene Luik-Mudisti loengut eesti kunstist. Kohtumist ja näitust “Evald Okas ja Kalevipoeg” rahastas Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.
30. novembril toimunud õppereisist Riia Keskraamatukokku võttis osa 35 ühenduse liiget.
Detsember
7. detsembril oli ühenduse liikmetel võimalus kohtuda Hardo Aasmäega, kes esitles Suurt Maailma Atlast ning vastas arvukatele küsimustele.
9.-10. detsembril võtsid H. Laanpere, M.Pindis ja M. Elstein osa RRs toimuvast kirjandusfoorumist.
Kokkuvõte
ERÜ Võrumaa Ühenduse poolt 2005. aastaks kavandatu sai põhiliselt teoks, suur tänu koostööpartneritele ja headele abilistele! Koostöö jätkub ühistes ettevõtmistes, sest - ÜHENDUSES PEITUB JÕUD!
üles
 

TEGEVUS 2004. AASTAL

Jaanuar
Traditsiooniliselt võtsid ERÜ Võrumaa Ühenduse liikmed osa Fr. Puksoo päevast.
Veebruar
4. veebruaril toimus ühenduse liikmetele Juunika Koolituse korraldusel koolitus “Asjaajamine ja arhiiv”. 12. veebrauril võtsid ühenduse liikmed osa Tallinna Botaanikaaias toimunud “Suurest Pokuümisemisest”. 19. veebruaril kuulasid ühenduse liikmed U.Tartese loengut “Lõuna-Aafrika tagurpidi maailm”.
27. veebruaril Rahvusraamatukogus toimunud ERÜ aastakoosolekust ja kõnekoosolekust “Kutse ja kutsumus” võtsid osa E. Raag, M. Ots, T. Kütt, M. Elstein.
Märts
3. märtsil avasime pidulikult MTÜ Järjehoidja projekti “Hoiame Võrumaad, hoiame Eestit” (vt. kirjeldus) ja kohtusime populaarse kirjaniku Hans-Erik Laansaluga.
11. märtsil võtsid ühenduse liikmed L. Lairand ja S. Pärnaste osa Rahvusraamatukogu toimunud raamatukoguhoidja keelepäevast.
18. märtsil kuulasime T. Jüriado muljeid Islandilt ning 31. märtsil toimus B. Krüdeneri raamatu “Valerie” esitlus R. Põdra juhtimisel. Katkendi näidendist “Pühak” esitas M. Jääger.
Aprill
7. aprillil toimus tänu EV Kultuuriministeeriumi toetusele EBS Gümnaasiumi nõustaja Irene Puki loeng “Enesega toimetulek on edu alus”.
22. aprillil osalesid ühenduse liikmed Viljandi Kultuuriakadeemia raaamatukogunduse ettekandepäeval.
28. aprillil viisime ellu MTÜ Järjehoidja projekti “Suure Kevadvuntsimise Päev Pöörismäel” (AEF BAPP toetusel). Korrastasime armastatud kirjaniku Edgar Valteri kodutalu-riisusime kulu, panime puid riita, pügasime puid ja põõsaid jne. See oli Võrumaa rahvaraamatukogutöötajate kingitus E. Valterile 75. sünnipäevaks.
Mai
5. mail matkasid ühenduse liikmed Võrumaa Muuseumi teaduri A.Ruusmaa juhtimisel mööda Võru linna. Matk “Kaks Arthurit Võru linnas” oli pühendatud Võru linna 220. sünnipäevale.
14. mail võtsid H. Pai ja H. Laanpere osa Balti raamatumessist.
16.-19. mail tutvusid Uusikaupunki ja Tampere raamatukogude tööga R. Raag ja I. Kuljus, ühtlasi võtsid osa Tampere Ülikoolis toimunud raamatukogutöötajate seminarist.
28. mail võttis 16 ühenduse liiget osa õppereisist Viljandimaale- tutvusime Suislepa mõis-kooli ja raamatukoguga, Viljandi Linnaraamatukogu ning Viiratsi raamatukogude uute kodudega.
Juuni
2. juunil toimus MTÜ Järjehoidja projekti “Hoiame Võrumaad, hoiame Eestit” raames õppereis Rõuge valla raaamatukogudesse. Ala-Rõuge külalistemajas kohtusime Rõuge vallavanem Kalvi Kõvaga.
8.-10. juunil osalesid E. Raag ja V. Mägi ERÜ maaraamtukogude laagris Türil.
Juuli
8.-10. juulil EÕS Semude seminarlaagrist Pärnus “Täiskasvanute koolitaja-töö inimestega” võtsid osa E. Raag, E.Sõmer, Ü. Ermel.
18.-21. juulil võtsid T. Kütt ja T. Alatalo osa Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi õppereisist Saare maakonda koos Kihnu ja Ruhnu raamatukogude külastamisega.
August
10.-12. augustil toimunud vabariikliku raamatukogude seminar-laagri korraldamisest võtsid osa mitmed ühenduse liikmed. 17.-18. augustil aitasid ühenduse liikmed korraldada Võru linna sünnipäeva: korraldati kirjanduslik retk “Otsime “Hõbelusikaid” ja avati fotonäitus “Tamula värvid” .
September
7.-9. septembril osalesid E, Timmi ja H. Laanpere (esines ettekandega) Sillamäe Linna Keskraamatukogus toimunud seminaril “Sillamäe Linna Keskraamatukogu Eestimaa raamatukogunduslikul kaardil”. 20.-21. septembril osalesid viis ühenduse liiget Eesti Patendiraamatukogu poolt korraldatud kursusel “Tööstusomandialane informatsioon firma arendustegevuses”. 22. septembril osalesid ühenduse liikmed Võrumaa KRK-s toimunud pidulikul Võru Maavalitsuse 15. B. Kangro kirjanduspreemia üleandmisel Oskar Kruusile. Kohale olid palutud ka varasemad laureaadid, esinesid R. Põder, J. Ellen, K. Kama, H. Sissas, Contra, Võru Instituut. Päeva lõpetasid A. Maasik ja H.-R. Veromann kavaga B. Kangro loomingust “Jõudsime pärale unes”.
Oktoober
6. oktoobril kuulasid ühenduse liikmed Tarbijakaitseameti Võrumaa talituse peainspektori Liilia Laksi väga huvitavat loengut “Tarbijakaitse hetkeolukord”.
7.-8. oktoobril toimus patendialase kursuse II osa.
11. oktoobril võtsid E.Raag ja I. Kuljus osa Täiskasvanud Õppija Nädala avaüritusest Pärnus.
20. oktoobril osales ühenduse esindus raamatukogupäevade avamisel Narvas ja mälumängus saavutati väärikas IV koht.
19. –21. oktoobril võtsid 3 ühenduse liiget Rahvakultuuri Keskuses toimunud täiskasvanute koolitajatele suunatud kursustest.
21. oktoobril osalesid ühenduse liikmed Võrumaa KRK-s toimunud üritusel “Eesti kirjanduse jõujooned”, kus esinesid Leelo Tungal, Eeva Park, Jan Kaus, Urmas Vadi.
29. oktoobril osales tänu EV Kultuuriministeeriumi toetusele 20 ühenduse liiget IV maaraamatukoguhoidja päeval Haapsalus.
November
3. novembril toimunud õppepäeval kuulasid ERÜ Võrumaa ühenduse liikmed Võrumaa Tööinspektsiooni juhataja Kaupo Kuusi loengut töötervishoiust ning osalesid Liive Koppeli näituse “Haanjamaa, halladest puretu” avamisel.
Ühenduse liikmed osalesid mitmetel koolitustel Tartus ja Tallinnas –III kirje päev (4 osavõtjat); “Edukas klienditeenindus ja suhtlemine” (2) ; “Personalijuhtimine raamatukogus”.
23. novembril kuulasid ühenduse liikmed Veljo Runneli loengut “Kuidas kuulata loodust” ning tema selgitusi vastavatud näituse “Liigikaitsest Eestis” kohta.
30. novembril aitas E. Raag läbi viia E.Leimanni luulekogu “Üks hetk!” esitlust Võrumaa KRK-s.
Detsember
7.-9. detsembril võtsid 3 ühenduse liiget osa Rahvakultuuri Keskuses toimunud täiskasvanute koolitajatele suunatud kursustest
15. detsembril toimub rahvusvaheline ümarlaud “Kodulootöö Bauska ja Võrumaa raamatukogudes”, kus esinema tuleb Baiba Tormane, Bauska Rajooniraamatukogu direktor. Õppepäeval avame Võrumaa Kirjanike Galerii ning päeva lõpetame ühise jõululõunaga kultuurimaja “Kannel” kohvikus.
Kokkuvõte
ERÜ Võrumaa Ühenduse poolt 2004. aastaks kavandatu sai põhiliselt teoks, suur tänu koostööpartneritele ja headele abilistel! Koostöö jätkub ühistes ettevõtmistes, sest-ÜHENDUSES PEITUB JÕUD!
üles
 

TEGEVUS 2003. AASTAL

Jaanuar
Traditsiooniliselt võtsid ERÜ Võrumaa Ühenduse liikmed osa Fr. Puksoo päevast.
Veebruar
26. veebruaril tähistas ühendus Helene Johani 100. sünniaastapäeva. O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogu asedirektor Õie Tammissaar esines teemal : "Helene Johani ja Tartu Linna Keskraamatukogu" ning Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Tiiu Valm teemal . "Helene Johani-elu koos raamatukogundusega". Mälestuspäevast võtsid peale ühenduse liikmete osa E. Sidorova Sillamäe Keskraamatukogust ja H. Ellermaa Kõrveküla Raamatukogust.
28. veebruaril Rahvusraamatukogus toimunud ERÜ aastakoosolekust ja kõnekoosolekust võtsid osa E. Raag (esines sõnavõtuga), M. Russ, H. Laanpere, M. Heljula, E. Toom, A. Järv, M. Ots, H. Pai, I. Kuljus, S. Pärnaste.
Märts
5. märtsil osalesime Tartu Linna Keskraamatukogu poolt korraldatud mälumängul. 7. märtsil tähistasime ERÜ Võrumaa Ühenduse 3. aastapäeva ja vahendasime kolleegidele ERÜ aasta- ja kõnekoosolekul räägitut.
14. märtsil tähistasime emakeelepäeva, kus Võrumaa Muuseumi teadur Arthur Ruusmaa tutvustas Abel Lee loomingut ja raamatukoguhoidja Signe Pärnaste luges A. Lee ja I. Ivaski luuletusi.
26. märtsil tähistasime Marie Underi 120. sünniaastapäeva Anne Maasiku ja Heiki-Rein Veromanni muusikapõimikut "Laulupihtimus" kuulates. Üritust toetas Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp.
Aprill
Aprillis süvenes koostöö Võrumaa Keskkonnateenistusega-tutvusime Rando Omleri fotonäitusega "Vääriselupaiga tunnusliike" ja saime innustust kirjutada MTÜ Järjehoidja poolt projekt Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2004. aasta tegevuseks. Projekt "Hoiame Võrumaad, hoiame Eestit" läbis maakondliku vooru ning lõplik otsus selgub jaanuaris 2004.
29.-30. aprillil realiseerus MTÜ Järjehoidja projekt "Võrumaa raamatukoguhoidja tõde ja õigus", mida rahastas Ameerika Ühendriikide Suursaatkond. Esimesel päeval kuulasid ühenduse liikmed õigusalaseid ettekandeid Tiiu Valmilt (Eesti Rahvusraamatukogu) ja Merike Kaldalt (Võrumaa Töövaidluskomisjon). Teisel päeval tutvusime Tartu Maakohtuga, käisime botaanikaaias ja külastasime O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogu L. Koidula nim. haruraamatukogu.
Mai
28.-29. mail võtsid ERÜ Võrumaa ühenduse liikmed osa rahvusvahelisest seminarist "Raamatukogu kui kogukonnakeskus". 28. mail kuulasime Uusikaupunki Raamatukogu juhataja Ritva Kolho ettekannet Soome uuest raamatukogupoliitikast ja tutvusime Võru valla raamatukogude (Võrumaa Kutsehariduskeskus-Parksepa-Kirepi-Puiga) tööga. 29. mail kuulasime Ritva Kolho ettekannet raamatukogunduslikust tarkvaraprogrammist. Seminarist võtsid osa Sillamäe Linna Keskraamatukogu töötajad.
Juuni
4. juunil toimus meeliülendav kohtumine Helga ja Enn Nõuga ning südamlik koostöö ja kirjavahetus nendega jätkub-jaanuarist-märtsini 2004 eksponeerime raamatukogus Helga Nõu maale ja maalitud kive. Samal päeval kuulutasime ühenduse liikmetele välja MTÜ Järjehoidja konkursi "Alati Võrumaale mõeldes".
August
18. augustil aitasid ühenduse liikmed Eesti Entsüklopeediakirjastusel korraldada raamatute müüki ja huvilistel oli võimalik soodushindadega raamatuid osta.
September
3.-5. septembril toimus rahvusvahelise seminari "Raamatukogu kui kogukonnakeskus" II osa, kus MTÜ Võrumaa Keskraamatukogu Ametiühingu juhatus ja mõned liikmed külastasid Bauska Raamatukogu Lätis ja Panevezyse ning Vilniuse rahvaraamatukogusid ning Vilniuse Ülikooli Raamatukogu. Lisaks raamatukogudele tutvusid ühenduse liikmed kauni Leedumaa pealinna ja Trakai lossiga. Seminaril esines venekeelse ettekandega eesti raamatukogunduse hetkeseisust E. Sidorova Sillamäe Keskraamatukogust.
24. septembril toimunud ERÜ Võrumaa Ühenduse kookusaamine oli pühendatud Fr. R. Kreutzwaldi 200. sünniaastapäevale : külastasime Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ja avasime raamatukogus Gunnar Neeme Kalevipoja tööde näituse, mis jääb üles aasta lõpuni. Kõigil oli võimalik tutvuda MTÜ Järjehoidja projekti "Alati Võrumaale mõeldes" tulemusena ühenduse liikmete poolt koostatud kodu-uurimuslike töödega, mis paigutati püsiekspositsioonina vitriini. Päeva teises osas külastasid ühenduse liikmed lasteosakonna uut kodu. Seminarist võttis osa O. lutsu nim. Tartu Linna keskraamatukogu asedirektor Õie Tammisssaar.
Oktoober
6. oktoobril aitasime Võru Maavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonnal läbi viia kooliõpilaste maakondlikku õpioskuste olümpiaadi. Täiskasvanud Õppija Nädala raames osalesid ühenduse liikmed Tartus piirkondlikul seminaril ja tutvusid näitusega "Õpioskus on oskus õppida ennast tundma, et end ise aidata-saada enda õpetajaks" Võrumaa Keskraamatukogus.
20. oktoobril Pärnus toimunud raamatukogupäevade avamisel osales ühenduse 16 liiget, samuti osaleti mälumängul.
Raamatukogupäevade "Mitmepalgeline raamatukogu" raames 23. oktoobril toimunud Eesti Raamatu Päeval võtsid ühenduse liikmed osa lasteosakonna üritusest "Mitmepalgeline lasteraamatukogu".27. oktoobril kuulasime Hilda Sabbot, kes rääkis oma raamatute "Võimatu vaikida" saamisloost.30. oktoobril osalesid ja aitasid ühenduse liikmed läbi viia III maaraamatukoguhoidja päeva Võrus, kultuurimajas "Kannel".
November
6. novembril aitasid ERÜ Võrumaa ühenduse liikmed Võrumaa Südamesõprade Seltsil läbi viia südamepäeva sõnas ja muusikas. Tänu sellele võimaldati ühenduse liikmetele tervisekontroll.
19. november oli sisutihe ja meeleoluks ühenduse õppepäev : lasteosakonnas avasime Kirjandusmuuseumi rändnäituse "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" ja seejärel vaatasime Kultuurimajas "Kannel" Võru Teatrilabori etendust"Ennola".
28. novembril aga kuulasime Anne Maasiku ja Heiki-Rein Veromanni esituses jutustust koos regilauludega "Kolm ennemuistset juttu".
Novembrisse kavandatud arhiivinduse seminar jäi ära (toimub 2004.a veebruaris), kuid ühenduse liikmetele on antud juhtnööre arhiivide moodustamiseks ja andmete esitamiseks arhiiviregistrile.
Detsember
3 ühenduse liiget võtsid osa Rahvakultuuri Keskuses toimunud täiskasvanute koolitajatele suunatud kursustest.
Oktoobris, novembris ja detsembris toimusid tänu koostööle Avatud Ülikooli ja Võrumaa Keskraamatukogu vahel avalikud loengud erinevatel teemadel. 10. detsembril esineb Francisco Javier Hernandes loenguga "Hispaania kultuur ja traditsioonid", mis tõlgitakse eesti keelde. 16. ja 17. detsembril ootab ERÜ Võrumaa Ühenduse liikmeid ees kohtumine Virve Osilaga Tsooru Raamatukogus ja Võrumaa Keskraamatukogus.
Kokkuvõte
ERÜ Võrumaa Ühenduse poolt 2003. aastaks kavandatu sai põhiliselt teoks tänu koostööpartneritele ja headele abilistele. Koostöö jätkub ühistes ettevõtmistes, sest - ÜHENDUSES PEITUB JÕUD!

üles

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TULEKUL

Suurenda

Kontrastsus