EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ statuut

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi teadus- ja erialaraamatukogus, mis on aasta* jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele teadusraamatukogus ja ühele erialaraamatukogus töötavale inimesele või töögrupile auhind eelneva aasta eriti tulemusliku ja silmapaistva teo eest.
2. Auhinnaks on meene ja tänukiri.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
5. Taotlus peab sisaldama: Esildise näidis
5.2 Esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse (näit. koolitusüritus, publikatsioon, IT-rakendus, ettekanne, uue teenuse jne kirjelduse (praktiline kasu, uudsus)). Maht kuni üks A4 lehekülg.
5.1 Kandidaadi või töögrupi juhi kontaktandmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
5.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul.
8. ERÜ juhatus võib jätta auhinna välja andmata.
9. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule või töörühmale.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal aastal raamatukogupäevade raames toimuval Teadus- ja erialaraamatukogu päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus“ laureaati.
 

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 17. septembril 2008. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TULEKUL

Suurenda

Kontrastsus