EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Liigitamise ja märksõnastamise toimkonna seminar kodulookirjanduse märksõnastamisest

16. märtsil toimus Tartu linnaraamatukogu saalis seminar kodulookirjanduse märksõnastamisest, mille korraldas ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkond. Idee selleteemalisest seminarist tekkis toimkonnal Viljandi linnaraamatukogu külastamisel 2008. aastal, kus bibliograaf Kalli Kuhi rääkis kodulookirjanduse märksõnastamise probleemidest. Leiti, et oleks vaja metoodilist materjali, mis annaks juhiseid koduloo märksõnastamiseks, konkreetsete märksõnade ettekirjutamine ei lahendaks alati probleemi. Selleks otsustati viia läbi seminar.

Seminarist võttis osa 40 inimest erinevatest raamatukogudest: Tartu ja Tallinna ülikooli raamatukogust;  Tartu, Viljandi, Tõrva linnaraamatukogust; Võrumaa,  Jõhvi, Lääne-Virumaa, Kohtla-Järve, Järvamaa, Valga, Põlva, Pärnu keskraamatukogust; Saare, Jõgeva, Harju, Lääne maakonnaraamatukogust; Kadrina vallaraamatukogu Hulja filiaalist; Türi raamatukogu Oisu raamatukogust jm.

Seminari juhtis Sirje Nilbe, rahvusraamatukogu normandmete osakonna juhataja, toimkonna juhatuse liige.

Kavas:
11.00-13.00
„Koduloo märksõnastamisest“ Hallike Jürma, Tartu Linnaraamatukogu
„Kodulooline teave eesti vanema ajakirjanduse analüütilise bibliograafia andmebaasis“ Helje Laas,  KMAR
„Koduloo portaalist jm.“ Lauri Posti, Urania Com OÜ
„ISE, Urrami ja Rikswebi suhtest ja bibliografeerimise aluseks olevatest juhenditest“ Külli Solo, RR
13.00-14.00 lõuna
14.00-16.00
„Abisõnu kohaliku elu kirjeldamiseks“ Külli Ots, Põlva Keskraamatukogu

Seminari avades rääkis Tartu linnaraamatukogu direktor Asko Tamme ajaloost ja mikroajaloost ehk koduloost ja rõhutas viimase tähtsust. Koostada kodulooandmebaase saavad ainult kohalikud raamatukogutöötajad, keegi teine nende eest seda ära ei tee.

Halliki Jürma, Tartu linnaraamatukogu andmebaaside peaspetsialist, rääkis koduloo märksõnastamise probleemidest oma töökogemuste põhjal. Slaidid pdf.

Helje Laas, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna vanembibliograaf, rääkis teemal „Kodulooline teave eesti vanema ajakirjanduse analüütilise bibliograafia andmebaasis“.

Kuna paljud raamatukogud kasutavad URRAMit, siis oli huvitav kuulata Urania Com OÜ esindajat Lauri Postit, kes tutvustas loodava kodulooportaali põhimõtteid. Kodulooportaali idee tekkis Uranias juba 2006. aastal ja tegijad loodavad, et selle aasta talveks läheb see ka käiku. Ettekanne tekitas elavat huvi ja palju täpsustavaid küsimusi saalist.

Külli Solo, andmebaasi ISE haldur, rahvusraamatukogu peaspetsialist, rääkis  ISE, Urrami ja Rikswebi suhtest ja bibliografeerimise aluseks olevatest juhenditest. Slaidid pdf

Pärast lõunat räägiti juba praktilistest probleemidest, mis tekivad bibliograafidel iga päev oma tööd tehes.

Külli Ots, Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja, tõi välja konkreetsed näited märksõnadest, mis vajaksid täiendamist või muutmist. Külli nimetas neid „abisõnadeks kohaliku elu kirjeldamiseks“. Oma ettekandele lisas Külli Ots ka nimestiku „Pisike pilditu sõnastik, mis Põlva keskraamatukogus kokku nopitud ja ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna seminaril Tartu Linnaraamatukogus Külli Otsa poolt ette kantud (16.03.2010). Kaalumiseks Eesti märksõnastikku lisamiseks“ (vt lisa 5).

Kalli Kuhi, Viljandi Linnaraamatukogu koduloobibliograaf, rääkis nende probleemidest seoses kodulookirjanduse märksõnastamisega.

Heda Piiriste, Pärnu Keskraamatukogu üldlugemissaali bibliograaf, küsis nõu konkreetsete küsimuste lahendamiseks.

Kokkuvõtte päevast tegi Sirje Nilbe. Kodulooline teave on laiali pillatud eri andmebaasidesse ja see tuleb lähiaegadel paremini otsitavaks teha. Üks võimalus on kasutada ühiseid andmebaase, teine võimalus ühisotsingut portaali kaudu. Mõlemal juhul on vajalik ühtlustada kirjete vormistuslikku külge, samuti märksõnastamist. Märksõnastamisel ei saa piirduda Eesti märksõnastiku sõnadega, ka ei ole Eesti märksõnastikuu võimalik võtta kõiki vajalikke märksõnu. Andmebaasides võiks kasutada ka vabu märksõnu ja rohkem kirjeldavat teksti (annotatsioone) sõnaotsingus kasutamiseks. Aga EMSi toimetusele võib saata ettepanekuid uute märksõnade kohta igal juhul.

Seminaril tuli välja nii koduloolise märksõnastamise spetsiifika ja vajadused kui ka vajadus moodustada ERÜ juures koduloobibliograafia töörühm, kes tegeleks üleriigiliselt koduloo problemaatikaga.  

Lõpetuseks tagasiside seminaris osalejalt:
Tänane seminar kodulookirjanduse  märksõnastamisest Tartu Linnaraamatukogus oli tänuväärt.
Ettekandeid oli mitmest valdkonnast ja teave igati vajalik. Ma ei olnud kursis ISE andmebaasi juures oleva teabega teiste andmebaaside kohta (Külli Solo). Koduloolised märksõnad tahavad kindlasti arutamist ja keskraamatukogudel on sellega seoses veel ette näha mitmeid arutelusid, mille võiks koondada tõesti ERÜ juurde. Selleks edukat toimetamist.

Kena talve lõppu ja toredat päeva!
Eha Marrandi (Türi Raamatukogu Oisu Raamatukogu)

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TULEKUL

Suurenda

Kontrastsus