Raamatukogupäevadest "Kohtme raamatukogus" teavitavad videoklipid

">kohtume_1

">kohtume_2

">kohtume_3

">kohtume_4

 

Videote autoriks Jaanus Lekk ja ERÜ turunduse töörühm
Klippe võib kasutada raamatukogude kodulehtedel, reklaamekraanidel ja jagada virtuaalsõpradega.
Videoklippe võib kopeerida ja levitada, tuletada neist uusi teoseid, viidates autorile ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogule.
Materjalid omavad Creative Commons litsensi.