Eesti raamatukoguhoidjate X kongress "Vali raamatukogu!"

Esmaspäeval, 20. mail koguneb ligi 200 raamatukoguhoidjat X kongressile „Vali raamatukogu!“, et teha kokkuvõte kahe kongressi vahel toimunud arengust, arutada tuleviku visioonide üle ning mõtiskleda raamatukogu rolli üle ühiskonnas.

Avaistungil käsitleb Riigikogu kultuurikomisjoni liige Jaak Allik raamatukogude positsiooni  Eesti riigi kultuuripoliitikas, TA uurija-professor Tartu Ülikoolis Rein Ahas vaatleb viimastel aastakümnetel toimunud olulisi muutusi rahvastiku ja töökohtade paiknemises, tõdedes, et need protsessid toimuvad üsna sarnaselt maailma erinevates piirkondades ning ka Eesti pole siin erand. Tartu Ülikooli õppeprorektor Martin Hallik pakub välja mudeli  teadusraamatukogude tulevikust.

XXI sajandi raamatukogu on eelkõige avalik ruum ja sotsiaalne kohtumispaik ning seda aspekti käsitletakse mitmetes ettekannetes, kus selgub, et ülikoolide raamatukogude keskkonnal on määrav osa Eesti tulevikuotsustajate vaimsuse ja hoiakute kujundamisel, rahvaraamatu-kogude roll on muutunud ning ei kätke endas pelgalt kõigile tuntud lugemistuba ja rahvusraamatukogu on avatud kõigile.
Kongressi teisel päeval tutvustavad raamatukoguhoidjad uusi arendusi, innovaatilisi IT-lahendusi ning jagavad kolleegidega huvitavaid kogemusi.
Raamatukoguhoidjate X kongress avaistung algab 20. mail kell 11.00 Pärnu konverentsihotellis Strand.

Kongressi korraldab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Pärnu Keskraamatukoguga ning seda toetavad Kultuuriministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Kongressi kava vaata siit.

 

Lähem info:
Katre Riisalu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine
tel. 5577036