ERÜ üldkoosolek toimub 11. märtsil 2022

Hea ERÜ liige!

Olete oodatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu virtuaalsele aastakoosolekule 11. märtsil kell 11.00-13.00

 

Päevakord

  • 1. Koosoleku rakendamine
  • 2. Visoonidokumendi „21. sajandi raamatukogu” uue versiooni tutvustamine. Ragnar Siil
  • 3. ERÜ 2021. aasta tegevus-ja finantsaruanne.
  • 4. Revisjonikomisjoni aruanne.
  • 5. ERÜ 2022. aasta tegevuskava.
  • 6. ERÜ põhikirja kinnitamine.
  • 7. Eelregistreeritud sõnavõtud
  • 8. Koosoleku lõpetamine

Aastakoosolekul osalemiseks täitke palun registreerimisvorm https://forms.gle/wW9UNN4S8SNMmH2h6 , kuhu märkige oma seiskoht üldkoosolekul kinnitamist vajavatele dokumentidele (dokumendid kinnitame 11.03 virtuaalsel koosolekul teie eelnevalt antud elektrooniliste häälte alusel). Registreerumine on lõppenud.

Kõigile registreerunutele saadame 11. märtsil virtuaalsel koosolekul osalemiseks vastava lingi.

NB! koosolekule registreeruda ja dokumente kinnitada saab 23.02–7.03.2022

Koosoleku õnnestumiseks on vaja kõigi liikmete aktiivset osalemist (koosolekul otsuste vastu võtmiseks peavad sellel osalema vähemalt pooled ühingu liikmetest).

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 11. märtsil on ERÜga võimalik liituda soodustingimustel. Sel päeval avalduse kirjutanud liige on vabastatud 2021. aasta liikmemaksust.

Ühtlasi palume tasuda ERÜ liikmemaks (nii selle kui vajadusel eelmiste aastate eest). Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arvelduskonto on Swedbankis on EE192200221006107508

Rõõmsa virtuaalse kohtumiseni
ERÜ juhatus