EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

DIALOOGID RAAMATUKOGUS

Algas koolituse "Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus" II lend. Hea uudis, et just selleks ajaks on ka valminud kirjalik juhendmaterjal.

Dialoog kui teadlik vestlus olulisel teemal loob võimaluse jagada, kuulata ja olla kuuldud, väljendada oma vaateid ja väärtusi, arendada sallivust erinevuste suhtes ning seeläbi püüelda sügavama mõistmise poole. Dialoog pakub inimesena võimaluse õppimiseks: nii iseenda, teiste inimeste kui ka ümbritseva maailma kohta.

Hästi hoitud turvalised vestlusruumid on vajalikud rohkem kui kunagi varem, sest ideaalide kõrval on meie ümber ka vastuolud, konfliktid, kriisid, ebakindlus tuleviku suhtes. Dalai-laama on sõnanud, et „probleemid ja arusaamatused saab lahendada läbi dialoogi. 21. sajand peab olema dialoogi sajand”.

2022. aastal õppisid 12 raamatukoguhoidjat esmakordselt toimuva koolitusprogrammi „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” raames, kuidas dialoogi kogukonnas korraldada. Ühisel dialooginädalal juunis viidi koolitusel omandatud oskused praktikasse ning kutsuti inimesi arutlema oluliste teemade üle nagu noored ja raamatukogu, kriisideks valmistumine, parema elukeskkonna loomine, raamatukogude tulevik jne.
Siinne juhendmaterjal on sündinud koolitusprogrammi käigus osalejate kaasabil.

Peatükkide vahelt leiab inspiratsiooniks mõtteid, mida on jaganud koolitusprogrammis ja dialooginädalal osalejad.

See toetab Sinu püüdlust, hea dialoogi huviline, olulisi vestlusi kogukonnas ise läbi viia. Olgu selleks siis raamatukogu või mõni muu sobiv keskkond, nagu kool, seltsimaja, park, töökoht, seltsing.

Palju häid ja sisukaid dialooge!

Tutvu juhendmaterjaliga “Dialoogid raamatukogus” SIIN

Märts 2023
E T K N R L P
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
04 Apr 2023;
Koolitus "Kohalike dialoogid kohalikus raamatukogus"
10 Apr 2023;
ERÜ maaraamatukogue sektsiooni teabepäev
14 Apr 2023;
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev 

Suurenda

Kontrastsus