EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

 

KAUGKOOLITUSE TÖÖRÜHM

LIIKMED
TEGEVUS 2001

Kaugkoolituse töörühm loodi 14. veebruaril 2001. a. 
2003. aastast on töörühma tegevus peatatud.

Kaugkoolituse töörühm oli foorum kõigile raamatukogu- ja infotöötajatele, kes pakuvad või kavatsevad pakkuda teenuseid kaugkoolituse ja avatud õppe toetamiseks või tunnevad huvi nimetatud problemaatika vastu.
Töörühma eesmärgiks oli raamatukogu, raamatukoguhoidja ja infotöötaja rolli teadvustamine uues õpikeskkonnas, kaugkoolitust ja avatud õpet toetavate raamatukoguteenuste arendamine, rahvusliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine ning uurimistegevuse koordineerimine antud valdkonnas.
Töörühm tegeles strateegiliste küsimustega antud valdkonnas, rahvusvahelise kogemuse üldistamisega ja levitamisega ning vahendas EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Raamatukogu ja Õpitoetuse Töögrupis (Library and Learning Support Working Group) toimuvat.

üles

 

LIIKMED

Sirje Virkus
töörühma juht 
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteaduste osakond
Gerda Koidla Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Kristi Kulu
Tallinna Pedagoogikaülikooli Raamatukogu
Aira Lepik
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteaduste osakond
Toomas Liivamägi
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Annely Sepp
Eesti Muusikaakadeemia Raamatukogu
Marje Tamre
Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, raamatukogu
Kaie Viigipuu
Eesti Muusikaakadeemia Raamatukogu


üles
 

TEGEVUS  2001

Ülesanne: teadvustada raamatukogu, raamatukogu- ja infotöötajate rolli kaasaegses õpikeskkonnas haridusringkondadele ja laiemale üldsusele (seminarid, konverentsid, publikatsioonid)

   1. Avada ERÜ kaugkoolituse töörühma kodulehekülg veebis, veebruar 2001;
   2. Võtta osa Rahvusvahelise Avatud Õppe ja Kaugkoolituse Nõukogu 20ndast maailmakonverentsist “The Future of Learning – Learning for the Future: Shaping the Transition”, Düsseldorf, 1-5 aprill, 2001 ja teadvustada haridusringkondadele nimetatud konverentsil raamatukogu ja raamatukoguteenuste rolli kaugkoolituses;
   3. Anda välja Infofoorumi erinumber, mis on pühendatud raamatukoguteenustele kaugkoolituses – mai 2001;
   4. Viia läbi rahvusvaheline seminar Tallinnas “Library and Information Literacy Services for Open and Distance Learning”, august 2001;
   5. Võtta osa EADTU rahvusvahelisest konverentsist “ODL and Professional Education and Training, Competence Building in the Mainstream and Continuing Education” London, 30 november – 2 detsember, 2001 ja teadvustada haridusringkondadele nimetatud konverentsil raamatukogu ja raamatukoguteenuste rolli kaugkoolituses.

Ülesanne: informeerida raamatukogu- ja infotöötajaid kaugõppurite erivajadustest uues õpikeskkonnas ja nende poolt vajatavatest raamatukoguteenustest

   1. Organiseerida rahvusvaheline seminar “Library Support for Open and Distance Learning”, 15.detsember, 2000, Tallinnas;
   2. Võtta osa Euroopa infoteaduse õppeasutuste ühenduse BOBCATSSS konverentsist “Knowledge, Information and Democracy in the Open Society: the Role of the Library and Information Sector”, Vilnius, 29-31 jaanuar, 2001 ja teadvustada konverentsil raamatukoguteenuste rolli kaugkoolituses;
   3. Viia läbi modereeritud diskussioon teemal “Kaugkoolitus ja raamatukoguteenused” Biblio listis, märts/aprill/mai 2001;
   4. Võtta osa konverentsist “Libraries Without Walls 4”, Lesvos, Kreeka, 14-18 september 2001,

Ülesanne: üldistada ja levitada maailmakogemust avatud õpet ja kaugkoolitust toetavatest raamatukoguteenustest

   1. Töötada välja juhendmaterjalid raamatukoguteenustest kaugkoolituses osalejatele, november 2001;
   2. Avada Internetiportaal raamatukoguteenustest avatud õppes ja kaugkoolituses, detsember 2001.

Ülesanne: rahvusvahelise koostöö arendamine vastava temaatikaga tegelevate organisatsioonidega maailmas, veebruar- mai 2001

   1. EADTU LLS WG – European Association of Distance Teaching Universities Library and learning Support Working Group;
   2. CERLIM - the Centre for Research in Library and Information Management, UK;
   3. 2. FID - International Federation for Information and Documentation;
   4. SCONUL Task Force - Standing Committee of National University Libraries Task Force, etc.;
   5. ACRL - Association of College & Research Libraries, Extended Campus Library Services Section (Distance Learning Section);
   6. Canadian Library Association’s Library Services for Distance Learning Interest Group.

Ülesanne: algatada rahvuslikke ja rahvusvahelisi projekte antud valdkonnas

   1. Leonardo da Vinci
   2. Socrates
   3. Euroopa Liidu 5 raamprogramm

Koostanud töörühma juht Sirje Virkus
12.detsembril 2000
    
üles
 
     

KALENDER

Juuli 2022
E T K N R L P
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus