EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna pöördumine seoses

Sundeksemplariseaduse muudatuste ettevalmistamisega


Meeli Veskus, Kultuuriminsteeriumi raamatukogude nõunik
Taivo Raud, Teadus- ja haridusministeeriumi ekspert

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna liikmed, kelle hulka kuuluvad ka esindajad sundeksemplare saavatest raamatukogudest, arutasid oma koosolekul 21. aprillil 2009 Tartus 1997. a. kehtiva Sundeksemplari seaduse muudatusettepanekuid. Koosolekust osavõtjad soovitavad jätta Sundeksemplari seaduse trükiseid käsitlevad ja hästi reguleeritud üldpõhimõtted samaks, sest praegusel kujul seadus toimib.
Sundeksemplari saavatel raamatukogudel on välja kujunenud efektiivselt toimiv süsteem sundeksemplaride hankimiseks, kirjeldamiseks ja hoidmiseks. Vaid läbimõeldud töökorraldus, pidev ja operatiivne sundeksemplaride nõutamine ning vastastikune koostöö garanteerib rahvusteavikute jõudmise raamatukogudesse. Sel viisil moodustub Eestis erinevate raamatukogude peale võimalikult täielik rahvusteavikute kollektsioon. Kuigi seadus kohustab väljaandjaid sundeksemplare loovutama, on sundeksemplaride laekumises väga suur roll siiski raamatukogude enda aktiivsel tööl. Parimad oma ala asjatundjad teevad seda tööd tõelise pühendumisega. Toimivat süsteemi lõhkuda ei ole mõistlik.

Rahvustrükise säilimise seisukohast on väikeriigi väljaannete hoidmine mitmes erinevas kohas säilituspõhimõtteid silmas pidades oluline. Samuti tuleb arvestada kogude ajaloolist kujunemist, järjepidevust ja maksimaalset ammendavust uurijate jaoks.
Sundeksemplari valikulise säilitamise ettepaneku kohta leiame, et sundeksemplari mõte on just nimelt valikuta säilitamises – vaid tulevikus saab anda lõpliku hinnangu, mis on teadus- ja loometööks vajalik, mis mitte. Just objektiivne pilt ajastust saab tulevikus olla teadusliku uurimise objektiks.

Hoidlate küsimus tuleb lahendada riiklikul tasemel, pidades eesmärgina silmas kõigi kogude, sealhulgas sundeksemplaride säilitamist. Kogude kirjeldamise ja säilitamise osas on suureks abiks olnud erinevad riiklikud programmid, siiski on neist saadud toetused ebapiisavad hoidlate olukorra parandamiseks.

Soovitame Kultuuriministeeriumil koostöös Teadus- ja Haridusministeeriumiga kaaluda seadusemuudatust arhiivraamatukogude määramise osas. Arhiivraamatukogu staatus ei saa olla tähtajaline ja periooditi taotletav, see ei ole riiklikult mõistlik.

Soovitame viia seadusse sisse täienduse trükieelsete failide loovutamisest Eesti Rahvusraamatukogule ja säilitamisest sealsamas, luues võimaluse nende kasutamiseks vähemalt kahes punktis (autoriseeritud töökohas), neist üks Eesti Rahvusraamatukogus ja teine Tartu Ülikooli Raamatukogus, lähtudes analoogiast võrguväljaannetega. Seadus vajab täiendamist ka auviste ja elektrooniliste teavikute säilitamise ning sellealase koostöö osas.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna liikmed:             

Tartus, 21. aprill 2009

Tiina Feldmanis  (Eesti Patendiraamatukogu),
Maimu Heintalu  (Eesti Hoiuraamatukogu),
Kairi Felt           (Eesti Rahvusraamatukogu),
Kristhel Haak     (Tartu Ülikooli Raamatukogu),
Anu Iho           (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu),
Merike Kiipus     (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu),
Helle Klementi   (Eesti Rahvusraamatukogu),
Kate-Riin Kont   (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu),
Kaire Lass         (Eesti Rahvusraamatukogu),
Kristin Liba        (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu),
Eve Lipand        (Eesti Hoiuraamatukogu),
Elvira Mutt        (Eesti Kunstiakadeemia Raamatukogu),
Kristina Pai        (Tartu Ülikooli Raamatukogu),
Ilvi Rauna          (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Raamatukogu),
Raina Rohumaa  (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu)
Vaiko Sepper     (Eesti Hoiuraamatukogu)
Ülle Talihärm      (Eesti Rahvusraamatukogu)
Marje Tamre      (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu)
Tiina Tohvre      (Eesti Maaülikooli Raamatukogu)
Kaarin Viirsalu     (Tartu Ülikooli Raamatukogu)

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus