EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

KODULOOBIBLIBLIOGRAAFIA TÖÖRÜHM

EESMÄRGID

LIIKMED

TEGEVUS 2010 2011  2013

Töörühma tegevus on lõpetatud 1. juunil 2015

 EESMÄRGID

  • Kirjete ja bibliografeerimise põhimõtete ühtlustamine.
  • Koduloobibliograafia juhendmaterjalide väljatöötamine.
  • Koduloobibliograafide koolitusvajaduse kindlakstegemine ja koolituste korraldamine.
  • Koduloobibliograafiaalane nõustamine (koostöö Urania kodulooportaaliga, koduloolastele andmebaaside tutvustamine).
  • Koduloobibliograafide omavahelise suhtluse (taas)loomine, suhtlemine teiste kodulooga tegelevate institutsioonidega.

 LIIKMED

Heda Piiriste
töörühma juht

Pärnu Keskraamatukogu

Urve Ellandi Rapla Keskraamatukogu
Maie Elstein  Võrumaa Keskraamatukogu
Liina Haas Tallinna Keskraamatukogu
Halliki Jürma Tartu Linnaraamatukogu
Anne Kelnik Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Ilse Kenapea  Harju Maakonnaraamatukogu
Kalli Kuhi Viljandi Linnaraamatukogu
Meelis Lilbok  OÜ Deltmar
Helle Luik Urania Com OÜ
Eha Marrandi Oisu raamatukogu
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ja
liigitamise ja märksõnastamise toimkonna liige
Merje Mändmets  Valga Keskraamatukogu
Külli Ots Põlva keskraamatukogu
Merle Pindis Võrumaa Keskraamatukogu
Külli Solo  Eesti rahvusraamatukogu, andmebaasi ISE haldur
Leelo Tamm  Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Ilmar Vaaro TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Töörühma postiloend: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TEGEVUS 2013. AASTAL

Koolitust „Artikli MARC21: koolitus rahvaraamatukogudele“.

8. oktoobril Tartu Linnaraamatukogus
MARC21 kirje üldine tutvustus, kirje väljad, väljade täitmine ISE juhendist lähtudes
Märksõnaväljade täitmine, annotatsiooni koostamine. Arutelu, küsimustele vastamine
Halliki Jürma, Tartu Linnaraamatukogu andmebaaside peaspetsialist, slaidid


10. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus
MARC21 kirje üldine tutvustus, kirje väljad, väljade täitmine ISE juhendist lähtudes, slaidid
Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf Jane Makke

Märksõnaväljade täitmine ja märksõnastamine, slaidid
RR normandmete töörühma juht Katrin Sõrmus

Annotatsiooni koostamine, slaidid
ISE bibliograaf Tiina Ritson

Koolitus oli mõeldud rahvaraamatukogude töötajaile, kes tegelevad artiklite bibliografeerimisega – eeskätt koduloolise bibliograafia lisamisega erinevatesse andmebaasidesse. Koolituse käigus selgitati lahti artikli MARC-kirje väljad, nende korrektne täitmine, märksõnade ja annotatsioonide lisamine.

Koolitus valmis Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Linnaraamatukogu ja ERÜ koduloobibliograafia töörühma koostööna, toetas Kultuuriministeerium

 TEGEVUS 2011. AASTAL

2011. aasta alguses toimus koduloobibliograafia töörühma laiendatud koosolek – 11. veebruaril Rahvusraamatukogus toimunud nõupidamisel osalesid lisaks töörühma liikmetele Riin Olonen ELNET Konsortsiumist ja Riina Griffel Lääne-Virumaa Keskraamatukogust. Peamiseks arutlusteemaks oli URRAMi uus kodulooportaal ja selle töötajarakendus, mille testimisega detsembris 2010/jaanuaris 2011 algust tehti. Urania Com esindaja Helle Luik tutvustas portaali võimalusi ja kogus arutelu tulemusena hulgaliselt ettepanekuid portaali ja töötajarakenduse parendamiseks. Osaliselt on need ettepanekud ka realiseerunud.

Koduloobibliograafia  töörühma 11. veebruari koosoleku protokoll

Kodulooportaal ja sellega seotud testimised ning koolitused olid 2011. aastal peamiseks tegevuseks URRAMiga seotud töörühma liikmetele. 29. märtsil toimus Rahvusraamatukogu arvutiklassis testkoolitus, kus osales 14 inimest, koolitajaks Helle Luik. Peale töörühma liikmete kaasasime ka  bibliograafe, kes on otsustanud hakata kodulooportaali kasutama ProCite'i asemel (Läänemaa, Jõhvi). Koolitus oli testiks nii koolitajale kui koolitatavatele.

Edukale testkoolitusele järgnes Urania Com-i õppepäev Harjumaa raamatukoguhoidjatele, aasta jooksul on kodulooportaali ja töötajarakenduse kasutamist õpetatud Lääne-Virumaa, Pärnumaa jt maakondade raamatukoguhoidjatele. Töö käigus tekkinud küsimused ja ettepanekud keskraamatukogudelt (Tallinna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu) ning töörühmalt koguti kokku ja edastati Uraniale 15. novembril 2011.

Töörühm tegeleb jätkuvalt kodulooliste märksõnadega. Veebruaris toimunud koosolekul jagati kogemusi spordialaste märksõnade kasutamisest ja edastati valik märksõnu EMS-ile, nüüdseks on need kenasti märksõnastikus olemas. Teine märksõnade kogumise projekt Külli Otsa eestvedamisel viidi läbi oktoobris.

Kokkusaamisi ei ole peale veebruaris ja märtsis toimunu rohkem olnud, sügisel oli juba mitmetel raskusi komandeeringurahadega, seega suhtlesime märksõnastamise osas meili teel.

13. juunil tegi töörühma juht Pärnumaal toimunud maaraamatukoguhoidjate suvelaagris ettekande koduloobibliograafia arengutest ja töörühma tegevusest. Ettekanne on jõudnud ka erinevatesse listidesse (maakogud, kodulugu).

2011. a. alguses liitus töörühmaga Lea Lehtmets Lääne-Virumaa keskraamatukogust, töörühmast on ajutiselt lahkunud emapuhkusel olev Külli Solo.

 

Heda Piiriste
Töörühma juht
27.01.2012

üles

 TEGEVUS 2010 AASTAL

Koduloolise bibliograafia töörühm moodustati ERÜ juurde 2010. a. märtsi lõpupäevadel, töörühma esimene koosolek toimus 27. aprillil Tallinnas. Selleks ajaks oli algust tehtud listisuhtlusega Tallinna Keskraamatukogu poolt loodud postiloend See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Töörühma esimesel koosolekul (vt. protokoll) seati selgemad eesmärgid, jaotati ülesandeid töörühma liikmete vahel. Koosolekul tehtud ettepanekute tulemusena valmis kasutusel olevaid tarkvarasid (RIKS, Millennium, URRAM) võrdlev tabel, mille alusel ühtlustada kirje väljade nimetusi ja väljade täitmist.

Koduloolistis ja teistes ERÜ listides kuulutati välja küsitlus, et saada ülevaadet, mida maakondades bibliografeeritakse. Andmete laekumine venis suvepuhkuste tõttu peaaegu sügiseni, kuid septembri keskpaigaks oli suurem osa maakondi küsitlusele vastanud ja kokkuvõte koduloolisest bibliograafiast jõudis koduloolisti, töörühma liikmetele anti ülevaade teisel koosolekul, mis toimus 28. septembril Pärnus.

Esimesel koosolekul rõhutati, et vajalik oleks MARC-kirje alane koolitus, kuna MARC-il põhinevad kõik kolm kasutatavat tarkvara (neljandaks on ProCite, mis ei põhine MARC-il). Koolitus sai teoks ELNET Konsortsiumi korraldamisel 23. ja 25. novembril. Tartus ja Tallinnas toimunud kahele koolitusele registreerus kokku 43 osalejat, koolituse viisid läbi Kristel Veimann ja Külli Solo Eesti Rahvusraamatukogust ning Halliki Jürma, kes on ka töörühma liige, Tartu linnaraamatukogust.

Kodulooalase bibliograafia uusi võimalusi sai lähemalt näha samuti novembris toimunud kahel koolitusel, mille korraldas Urania Com - 60 raamatukoguhoidjale tutvustati loodavat kodulooportaali ja lugejaportaali. Detsembri lõpus alustasid Pärnu keskraamatukogu ja Sindi raamatukogu uue portaali testimist.

Koduloo töörühma liikmete arvamust arvestades jäeti kodulooportaali esilehelt hetkel ära visuaalne otsing kihelkondade kaardi alusel, kuna kihelkondade piire peeti vaieldavaks ja kasutajale keeruliseks. Töörühma liikmeid huvitavad ka RIKSi tarkvara kasutavate raamatukogude võimalused kodulooportaaliga ühineda.

Koduloo töörühma koosolekutel on arutatud märksõnastamise spetsiifikat. Üldine põhimõte on lähtuda Eesti Märksõnastikust. Töörühma liikme Külli Otsa eestvedamisel läbiviidud küsitluse tulemusena on nii mõnigi kodulooliselt vajalik märksõna EMSi lisandunud.
Septembris toimunud koosolekul tegime märksõnaprojektist kokkuvõtted ja otsustasime, et jagame edaspidi listi kaudu infot, kui kellelgi on ettepanekuid uute märksõnade osas või leidub EMSis mõni vähetuntud, ent koduloo seisukohalt huvitav märksõna.

28. septembri koosolekul (vt. protokoll) ja hiljem koduloolistis arutati vallalehtede bibliografeerimist - kas seda peaks tegema kohaliku raamatukogu töötaja või keskkogu bibliograaf? Listiarutelus oldi enamasti seda meelt, et kohaliku kogu töötaja tunneb olusid paremini ja saab operatiivsemalt vallalehtedele ligi, ent samas võib siinkohal kannatada kirjete ühtlus ja kvaliteet.

Samal koosolekul rääkis Pärnu-Jaagupi raamatukogu juhataja Ester Kerge Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu tegevusest, näitas kaasatoodud trükiseid, mis seltsing välja andnud. Ester kuulub seltsingu juhatusse.

Paljud kodulootööga seotud raamatukoguhoidjad, sealhulgas töörühma liikmed, käisid rahvaraamatukogude suvelaagris Raplamaal, kus sai kohtuda ja tutvuda kolleegidega, ka omavaheline suhtlus on sestpeale elavnenud.

 

Heda Piiriste
Koduloobibliograafai töörühma juht
29. detsembril 2010

Koosoleku protokoll  27. aprill 2010

Koosoleku protokoll 28. september 2010

üles

KALENDER

Juuli 2022
E T K N R L P
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus