EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Komplekteerimise töörühm_31.03.2010

ERÜ rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma liikmed ja keskraamatukogude komplekteerijaid said kokku koolituspäeval Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas 31. märtsil 2010.
 

Tutvuti Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteteeninduse ning komplekteerimise põhimõtetega. Võrreldes enamiku Eestimaa rahvaraamatukogudega on Tartu Linnaraamatukogu suur, paljud probleemid on aga väikeste kogudega sarnased – raha tuleb hoolega lugeda, komplekteerimisvalikud on keerulised, eksemplaarsus väheneb. Suurt huvi pakkus kolleegidele tartlaste seisukoht, et 0-laenutusega raamatut ei peaks/tohiks kogus olla. Kaks korda aastas tellivad nad nimekirja 0-laenutusega teavikutest ja vaatavad üle. See on suur töö, aga tulemuseks on aktiivselt kasutatav kogu,  osakonna teavikute ringlus on üle 3.

Laste- ja noorteosakonna juhataja Ädu Neemre andis ülevaate uue algupärase laste- ja noortekirjanduse kasutamisest ning tööst lugemise ja raamatute populariseerimisel. Lastel on selged eelistused, mõni raamat jääbki silma vaid üksikutele ja huvitavaks ei tee seda mingi tutvustus-soovitus. Kurvastab laste ja noorte vähene huvi aimekirjanduse vastu. Raamatud muutuvad aina suuremaks, värvilisemaks, mängulisemaks, samas infovaesemaks ja laste huvi pealiskaudsemaks.

Tartu Ülikooli teatriteaduse õppejõud Anneli Saro rääkis uuemast eesti näitekirjandusest, olulisematest autoritest ja värskematest suundumustest. Moodne näite-kirjandus pole õieti ei kirjandus ega teater. Raamatukokku komplekteerimise jaoks on kvaliteedinäitajaks vast see, kui tükki on teatris mängitud ja seejärel ilmub teos ka raamatuna.


Ere Raag andis ülevaate komplekteerimise olukorrast 2009. Möödunud aasta oli keeruline, väga tugeva löögi andis rahvaraamatukogudele riigipoolse toetuse vähenemine kolmandiku võrra. Rahaprobleemide leevendamiseks kasutati aktiivselt järelkomplekteerimist allahindlustelt, mõnele raamatukogule oli see ainsaks võimaluseks raamatuid osta. Murelikuks teeb teavikute eksemplaarsuse vähenemine raamatukogudes. Rahapuudusel püütakse komplekteerida võimalikult palju uusi nimetusi, isegi suuremad rahvaraamatukogud suudavad hankida teavikuid vaid ühes eksemplaris. Selle tõttu väheneb kasutaja jaoks oluliselt raamatu(info) kättesaadavus. Ainsale eksemplarile langeb väga suur kasutamiskoormus, raamat lihtsalt „loetakse ära”. Väljaannete tiraažid on vähenenud, lagunenud või muul põhjusel kogust kustutatud teavikut pole sageli võimalik asendada. Elle Tarik pani raamatukogutöötajatele, eriti  komplekteerijatele, südamele, et võimalusel hangitaks järelkomplekteerimisega topelt-eksemplare. Vahetati mõtteid teemal, kas lugemisaastal lugemist jätkub? Enamus  komplekteerimisosakondade juhatajatest pidi tunnistama, et mitmed omavalitsused ei olnud 30. märtsi seisuga veel suutnud raamatukogude komplekteerimissummasid kinnitada. 2010. aasta tuleb keeruline, kohalolijad pidasid jätkuvalt oluliseks allahindlusi, pidevalt suureneb RVL tähtsus, uut teavikut lisandub kogudesse aina vähem. Kultuuriministri televiisoris väljaöeldu, et riik raamaturaha 2010. aastaks ei vähenda, oli kahtlemata juriidiliselt korrektne. Tegelikult, teades, et 2009. aastal vähenes raha kolmandiku võrra ja 2010. aasta kuulutati lugemisaastaks, tundus see avaldus raamatukogutöötajatele ebaõiglasena.

Päeva lõpetas ERÜ rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koosolek. Tehtu eest tänati töörühma juhti Ere Raagi, ameti võttis üle Tiina Talvet. Töörühm sai uue liikme, lisandus Merle Aas Tartu maakonna keskraamatukogust Kõrvekülas. Osalejate tänusõnad Tartu Linnaraamatukogu abivalmis töötajatele!

Tiina Talvet
ERÜ rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma juht

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TULEKUL

11 Aug 2022;
BibliCamp 8

Suurenda

Kontrastsus