EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

umt_1

LISA 1 : ERÜ mõttetalgute „Eesti raamatukogundus muutuvas maailmas“ kokkuvõte

Toimumisaeg: 5. mai 2014

Toimumiskoht: Eesti Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal

Eesmärk: Mõttetalgute eesmärk oli arutleda Eesti raamatukogunduse arengusuundade ja - võimaluste üle IFLA trendiraportist lähtuvalt. IFLA trendiraport määratleb viis meie tulevase infoökosüsteemi kujundamise võtmepositsioonil olevat suunda. Mõttetalgutel püüdsime asetada need trendid Eesti konteksti ning leida probleemidele võimalikke lahendusi. Talgutel osalejatel on hiljem võimalik samalaadset arutelu läbi viia ka teistes töögruppides, seminaridel jm erialaüritustel üle Eesti. Mõttetalgute käigus ja muudel eelnimetatud aruteludel kujundatud seisukohad ja pakutud lahendused võiksid olla edaspidi aluseks raamatukogunduse arengukava koostamisel ning edasise raamatukogupoliitika kujundamisel.

Osalejad: 33 inimest (ministeeriumi nõunik, keskraamatukogude direktorid ja peaspetsialistid, ERÜ töörühmade liikmed, raamatukogunduse õppejõud jt) Töömeetod: Maailmakohvik. Osalejad jagati viide gruppi, igal grupil olid kindlad teemajuhid.

Iga kolmekümne minuti tagant liikusid grupid järgmise teemani. Gruppidel oli ühe trendi lühikirjeldus ja abistav tööleht.

Lühidalt tulemustest: Mitmes töögrupis käis läbi mõte, et on suur vajadus raamatukogundusearendusekeskuse järele, mis saaks tegeleda üle-Eestiliste teenuste, koolituste ning raamatukogunduse mainekujundusega jätkusuutlikult. Hetkel on valdkonnas väga suur killustatus ning kultuuriministeeriumi juures palgal olev üks nõunik on ilmselgelt liiga vähe.

Surve igal raamatukoguhoidjal kõigest kõike teada pole samuti reaalne – piirkonnad on erinevad, kogukondade vajadused on erinevad. Selline keskus nõustaks, aitaks vajadusel kiiresti kurssi viia, koolitaks.

Ootuspäraselt oli pidevalt õhus raamatukogu kui haridus- ja kogukonnakeskuse idee, infokirjaoskus ning töötajate pädevus. Suurim „hall-ala“ ümbritseb kasutajate privaatsust.

Olenevalt töögrupist jõuti samaväärselt olulistena arutada ideid „raamatukogu kui anonüümsust ja privaatsust pakkuv koht“ ja „raamatukogu kui personaalset teenindamist pakkuv koht, mis tunneb oma kliendi harjumusi ja soove“.

Päeva lõpus osalejatelt saadud kiirest tagasisidest võib järeldada, et vajadus samalaadseteks aruteludeks on suur ning õhku jäi mitmeid vastandlikke järeldusi, mille puhul ühiseks Eesti raamatukogude arengusuundi silmas pidavate kokkulepeteni jõudmiseks on tarvis korduvalt kokku saada.

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus