EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Auhinna "Aasta lasteraamatukoguhoidja" statuut

Auhinna "Aasta lasteraamatukoguhoidja" eesmärk on väärtustada ja tunnustada raamatukoguhoidjate tööd laste lugemisharjumuste arendamisel, infopädevate ühiskonnaliikmete kujundamisel ja raamatukogude maine hoidmisel aasta* töötulemuste põhjal.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele isikule auhind eelneva aasta innovaatilise ja tulemusliku arendustöö või praktilise tegevuse eest laste raamatukoguteeninduse alal.
2. Auhinnaks on tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. augustiks.
5. Taotlus peab sisaldama: Esildise näidis
5.1. Kandidaadi andmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal, ERÜ liikmelisus).
5.2. Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse kirjelduse. 
5.3. Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSTE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed ja lasteteeninduse toimkonna juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse taotluste ja lasteteeninduse toimkonna juhatuse ettepanekute põhjal ERÜ juhatuse koosolekul.
8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
9. ERÜ juhatus võib sobivate kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE

12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal sügisel toimuval üleriigilisel lasteraamatukoguhoidjate päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ laureaati.

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 30. märtsil 2009. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013.

KALENDER

Detsember 2022
E T K N R L P
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Suurenda

Kontrastsus