Projektikonkurss 2019

Projektikonkuss "Raamatukogud-muuseumid-noored"

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja projektikonkursi „Raamatukogu-muuseum-noored“, mille eesmärk on tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega, noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja -loomesse.  Oluline on noorte teadlikkuse suurenemine kultuuriasutuste võimalustest, tingimuste loomine mitteformaalseks õppeks ja noorte toomine kultuuriloome juurde. Konkursi lõppedes on toimunud erinevaid sisukaid koostööprojekte üle Eesti.

Konkursiga toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole ühisprojekte, millest üks on noorte esindaja (noortekeskus vm esindusorganisatsioon) ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatakse mitmesuguseid tegevusi (nt ürituste sarjad, konkursid, võistlused, koostöölaagrid, töötoad jms), milles noortel on aktiivne roll.

 

 Projektikonkursist „Raamatukogud-muuseumid-noored“ toetuse saajad 2019. aastal

Toetuse saaja Projekt Lühitutvustus Toetuse summa
Keila noortekeskus “Elav raamatukogu” “Elav raamatukogu”Raamatukogus toimuva noortelaagri käigus loovad noored omanäolise raamatu. Laagri käigus kohtutakse kirjaniku ja kunstnikuga, kötimist juhendab käsitöösalong. Lisaks on plaanis luua raamatu digitaalne versioon. 1000,00
Tallinna linnamuuseum „Tallinn 800. Elavad pildid“ Projekti eesmärk on uurida koos noortega Tallinna linnamuuseumi näitust "Linnusest linnaks. Taanilinna sünd 800. aastat tagasi" ning aidata noortel luua lavastusliku nutimängu "Tallinn 800. Elavad pildid" muuseumis. Projekti tulemuseks on koostöömudel, mida saab kasutada teistel näitustel. 864,00
Valga muuseum „Fotokonkurss „Imeline Valgamaa““ Noortele korraldatakse fotoretk ja loovkirjutamise töötuba, samuti fotokonkurss, kuhu noored saavad esitada Valgamaal tehtud fotosid koos sobiva loomingulise tekstiga. Konkursitöödest seatakse üles virtuaalne näitus Facebookis/Instagramis, parimad tööd kaasatakse Valga muuseumi "Imeline Valgamaa" rändnäituse ekspositsiooni. 990,00
Tallinna keskraamatukogu „“Luule on sõnum“: luulekonkurss ja seda toetavad töötoad noortele“ Noortele korraldatakse luulekonkurss ja ettevalmistavad töötoad, et tekitada neis huvi luule vastu, tutvustada luuleraamatuid; arendada noorte digipädevusi luuleblogide ja -äppide kasutamisel; arendada noorte loovust ja sõnavara; tõsta noorte eneseusaldust, esinemisjulgust; tõhustada koostööd raamatukogu ja noortekeskuste vahel, tähistada noortega eesti keele aastat. 900,00
Rannu pere- ja noortekeskus „Rännak Rannu kihelkonnas“ Noored õpivad õppereisi käigus tundma Rannu kihelkonda, selle loodust, kultuuri- ja ajaloolisi väärtusi, toimub omaloomingu konkurss „Rännak Rannu kihelkonnas“, projekti tulemusena antakse Rannu kihelkonna tutvustamiseks välja trükis ja luuakse video. 749,00
Tartu Ülikooli muuseum „Noored teevad ajalugu“ Noored koguvad ajaloo kogumise võistluse käigus ajalooallikaid, mis võiksid olla seotud Tartu Ülikooliga. Enne konkurssi toimub noorte juhtrühmale muuseumis seminar, mille käigus tutvustakse tööd muuseumis ja jagatakse juhiseid, kuidas igapäevasest esemest või loost saab tähenduslik ajalooallikas. Osalejad tutvustavad oma konkursitöid lõpuüritusel, samuti pakutakse neile mikronäitusel osalemise võimalust. 918,00
Valga avatud noortekeskus „Karula piirkonna toidupärandi väärtustamine ja populariseerimine” Noored tutvuvad Eesti rahvusköögi, rahvusliku toidupärandi ja tervisliku toitumisega ning koguvad perekonnast /tutvusringkonnast/ Karula piirkonnast rahvusliku alatooniga retsepte. Kogutu alusel valmib raamatukogus näitus, osalejad valivad välja need toidud, mis valmistatakse võimalikult tervislikus võtmes, kuid säilitades rahvusliku eripära. Kulminatsiooniks on Maal Elamise Päev, kus noortekeskus avab kõigile külastajatele kohviku. 750,00
Põhja-Pärnumaa raamatukogu „Põhja-Pärnumaa piirkonna ajalooliste fotode digitaliseerimine, näituse "Enne ja nüüd" korraldamine“ Projekti eesmärgiks on teha koostööd Põhja-Pärnumaa valla noortega, et kaasata nad Vändra raamatukogus leiduva koduloolise materjali jäädvustamisele, tutvustada neile piirkonna ajalugu ning koostada näitus "Enne ja nüüd", kus nende fotografeeritud ajaloolistel fotodel asuvatest kohtadest fotod on kõrvuti ajalooliste fotode prindiversiooniga. Näitus on üleval Põhja-Pärnumaa raamatukogudes ja haruraamatukogdes ning valla koolides. Samuti laetakse fotod üles veebilehele Ajapaik ja Regio kaardile. 544,00
Lääne-Nigula valla noortekeskus „Päevalaager "Risti raamatu" jälgedes“ 2018. aastal sai kaante vahele Läänemaal asuva Risti aleviku kujunemislugu "Risti raamat". Päevalaagris tutvustatakse noortele teost nende endi tegevuste kaudu. Toimub fotojaht, noored koos projekti meeskonnaga panevad kokku raamatu treileri. Laagri lõpus esitletakse treilerit raamatukogus, kuhu on kutsutud kogukonna elanikud ning lapsevanemad. 981,00
Sõru muuseum „Noored loovad Emmaste kuvandi“ Projekti eesmärk on kaasata noori läbi mitteformaalse õppetegevuste kaardistama ja looma terviklikku Emmaste piirkonna infovoldikut, mis koondab endas nii pärandkultuurilist kui ka turismiinfot, ning seeläbi tutvustada Emmaste piirkonda laiemalt. 1000,00

 

Hetk Maidla noortekeskuse projektist "Koduloo lugu" (2017)