EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

 

ABIMATERJALID JA JUHENDID RAAMATUKOGUHOIDJALE

 

Kataloogimisjuhendid rahvaraamatukogudele

 • Raamatu kataloogimisjuhend (MARC21) rahvaraamatukogudele SIIT
  (Koostanud Sirje Nilbe)
 • Kaarditeavikute kataloogimine rahvaraamatukogudes SIIT
  (Koostanud  Tiina Kruup) 
 • Muusikalise auvise kataloogimine rahvaraamatukogudes SIIT
  (Koostanud Marika Koha)  
 • Nootide  kataloogimine rahvaraamatukogudes SIIT
  (Koostanud  Tiina Sokk) 
 • Kui on abi vaja e-lugeri, lauamängu, spordivahendi, plakati, kalendri vm kirjeldamisel, siis leiab rohkem juhendeid ELNET Konsortsiumi kodulehelt

MARC 21: MARC 21 STANDARDS (The Library of Congress)

 

Soovitusi kooli- ja rahvaraamatukogu ühendamiseks

Mitmel pool Eestis (nagu ka maailmas) on mitmeid raamatukogusid eri põhjustel liidetud. Raamatukogus kaasaegsete teenuste pakkumiseks on vahel ümberkorraldused vältimatud. Ühendamine on tingitud kohalikest oludest ja vajadustest ning peab garanteerima selle, et teenuse kättesaadavus paraneks ja muutuks kvaliteetsemaks. Arvestada tuleb erinevaid kasutajagruppe, kes ei tohi hakata üksteist segama (vanemad inimesed ei tohi tunda end tõrjutuna kärarikaste laste tõttu jne).

Kooli- ja rahvaraamatukogu ühendamine on tekitanud küsimusi: mida see endaga kaasa toob ja kuidas oleks kõige mõistlikum ühendamist korraldada? Alljärgneva ülevaate on kokku pannud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu all tegutsev maaraamatukogude sektsioon, lähtudes Eestis ühendatud raamatukogude kogemustest. Ülevaate eesmärgiks on olukorda selgitada ja jagada soovitusi, mida ühendamise puhul tuleks arvestada nii raamatukogudel kui ka omavalitsustel, kes nende tegevuse ja elanike kvaliteetse teenindamise eest.

Abimaterjali leiad SIIT

 

Autoriõigusest raamatukoguhoidjale

2020. aasta kevadel eriolukorra ajal tekkis raamatukogudel vajaduse kiiresti ümber orienteeruda ja pakkuda lugejaile tavapärasest erinevaid võimalusi info kättesaamiseks.
Rahvusvahelised raamatukoguorganisatsioonid tuletasid meelde, et tehtud salvestused ja muud digiväljundid tuleb üle vaadata ja autoriõigusi riivata võivad videod maha võtta.

Raamatukoguhoidjate küsimustele vastab Eesti Rahvusraamatukogu autoriõiguste juhtiv spetsialist Henrik Uustalo.

1. Kas videotes tohib lugeda ette teoseid, mis on autoriõigusega kaitstud?
Tulenevalt autoriõiguse seaduse § 13 lõikest 1 punkt 7 on teose avalik esitamine, kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes, üks autori varalistest õigustest. Seega tuleb autoriõigusega kaitstud teoste ette lugemiseks küsida autoriõiguste omajalt selleks luba.
Küll aga on kehtivas õiguses sätestatud kogude tutvustamise erand, mille alusel võib raamatkogu oma kogusse kuuluvat teost kasutada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta motiveeritud mahus kogu tutvustamise eesmärgil.
Motiveeritud mahuks kogu tutvustamise eesmärgil võib pidada ilukirjanduslikest tekstides üksikute lehekülgede ette lugemist. Seega on keelatud ilma autori nõusolekuta lugeda ette teosed suuremas mahus, kui paar lehekülge. Sõltuvalt teose mahust, võib motiveeritud maht olla ka väiksem.
Juhul, kui autoriõiguse omajalt ei ole teose esitamiseks luba küsitud ning esitus ei vasta kogude tutvustamise eesmärgil vaba kasutamise nõuetele, siis on autoriõiguse omajal autoriõiguse seaduse § 817lõike 1 punktist 1 tulenevalt õigus nõuda õiguste objekti õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist.
Raamatukogud peaksid seega üle vaatama kas nende sotsiaalmeedia kanalitel on materjale, mida kasutatakse nende poolt õigusvastaselt ning lõpetama selliste teoste õigusvastane kasutamine.

2. Millal võib teosest teha digitaalse koopia?

Autori nõusolekuta on koopiate tegemine mäluasutuse poolt füüsilise isiku tellimuse alusel lubatud ainult isiklikeks vajadusteks ning õppe- või teaduslikel eesmärkidel.
Koopiate tegemise lubatavusel ei eristata kas koopia on digitaalses vormis või paberkandjal.
Kopeerimine võib toimuda vaid mõistlikus mahus. Mõistlikku mahtu tuleb hinnata igal juhul eraldi arvestades õiguste omajate seaduslike huvidega.
Mõistlik maht võiks olla näiteks üksikud artiklid või leheküljed ajakirjadest või üksikud peatükid raamatust.
Üldjuhul ei toimu tervest teosest koopia tegemine mõistlikus mahus.
Näiteks võiks teosest suuremas mahus koopia teha, kui koopiat kasutatakse teaduslikel eesmärkidel ning teos ei ole pikemat aega olnud müügivõrgus. Sel juhul võivad ühiskondlikud huvid kaaluda üle õiguste omajate huvid.

3. Kuidas saada aru, millist muusikat (pala) tohib YouTubes taustaks kasutada? On olnud juhuseid, kus YouTube lõpetab nt live, kuna kasutatakse autoriõiguse all olevat muusikat?

Autoriõigusega kaitstud teoseid võib kasutada, kui autoriõiguse omajalt on selleks luba saadud. Kasutada võib ka selliseid teoseid, mille autoriõiguse kaitse tähtaeg on lõppenud või selliseid teoseid, mis on õiguste omajate poolt kasutamist lubava litsentsiga kasutamiseks antud. Samuti võib kasutada teoseid, kui õiguste omajatega on litsents sõlmitud. Kuna Youtube’i algoritmid kontrollivad automaatselt otseülekannetes sisalduvat kolmandate osapoolte audio kasutamist, siis võib isegi litsentsi alusel kasutatav audioteos põhjustada otseülekande lõpetamise. Selleks, et kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid on võimalik õiguste omajal läbi content ID teatud kanalitele kasutamine lubada.
Juhul, kui autoriõiguse omajalt ei ole teose esitamiseks luba küsitud ning esitus ei vasta kogude tutvustamise eesmärgil vaba kasutamise nõuetele, siis on autoriõiguse omajal autoriõiguse seaduse § 817 lõike 1 punktist 1 tulenevalt õigus nõuda õiguste objekti õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Rohkem infot Eesti Rahvusraamatukogu kodulehel: https://www.nlib.ee/et/autorioiguse-info

Euroopa autoriõiguse reform

 • Teema on olnud aktuaalne alates septembrist 2016 ja kõige julgema prognoosi järgi võetakse direktiiv vastu 2019 kevadel, alates millest läheb veel kuni 2a kui direktiiv rakendub siseriiklikes õigustes.
  4. juunil 2018 toimunud LIBERi webinari slaidid annavad teemast huvitatuile hea ülevaate autoriõiguse reformi raamatukogusid mõjutavatest punktidest ja seadusandliku otsustusprotsessi ajakavast.
  Slaidid ja muu materjal vt SIIT
 Infoks

 

Asutuse Facebooki'i lehekülje loomine  SIIT  

 (Koostanud Tallinna Keskraamatukogu)

 

Jaanuar 2023
E T K N R L P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus