EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Erialaühendused maailmas

 

 

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions / Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit. IFLA on jagatud 8 osakonnaks, milles on kokku 32 sektsiooni ja 14 ümarlauda.

IFLA-FAIFE – International Federation of Library Associations and Institutions, Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression / Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -asutuste Liidu informatsioonile vaba juurdepääsu ja sõnavabaduse komitee

American Library Association (ALA) / Ameerika Raamatukogude Ühendus

Bibliotheca Baltica / Läänemere maade raamatukogude ühendus

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations / Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo

Danmarks Biblioteksforening / Danish Library Association

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) / Library Association of Latvia

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) / Lithuanian Research Library Consortium

Suomen Kirjastoseura / Finnish Library Association

Svensk Biblioteksförening / Swedish Library Association

 RAHVUS- JA PARLAMENDIRAAMATUKOGUD

 • CDNL – Conference of Directors of National Libraries / Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents
 • CENL – Conference of European National Librarians / Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents.
 • ECPRD – European Centre for Parliamentary Research and Documentation / Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskus.
 • ICA-SPP – International Council on Archives, Section for Archives of Parliaments and Political Parties / Rahvusvahelise Arhiivinõukogu parlamendi- ja parteiarhiivide sektsioon.
 • International ISBN Agency / Rahvusvaheline ISBNi Agentuur
 • International ISSN Centre / Rahvusvaheline ISSNi Keskus

 TEADUSRAAMATUKOGUD

 • CERL – Consortium of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium
 • LIBER – Association of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Liit
 • Association of Research Libraries (ARL) / Põhja-Ameerika Teadusraamatukogude Ühendus

 RAHVARAAMATUKOGUD

 • NAPLE Forum – National Authorities on Public Libraries in Europe / Euroopa rahvaraamatukogude eest vastutavate riiklike asutuste foorum
 • UNAL – UNESCO Network of Associated Libraries / UNESCO Ühinenud Raamatukogude Võrk

 ÕIGUSRAAMATUKOGUD

 • CLCLIS – Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specalists / Õigusinfokeskuste ja Õigusinfospetsialistide Konsortsium
 • IALL – International Association of Law Libraries / Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Ühendus

 MEDITSIINIRAAMATUKOGUD

 • EAHIL – European Association for Health Information and Libraries / Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Ühendus

 KOOLIRAAMATUKOGUD

 • IASL – International Association of School Librarianship / Rahvusvaheline Kooliraamatukogude Ühendus

 TEHNIKARAAMATUKOGUD

 • IATUL – International Association of Technological University Libraries / Rahvusvaheline Tehnikaülikoolide Raamatukogude Ühendus

 MUUSIKA- KUNSTI-, TEATRIRAAMATUKOGUD

 • IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres / Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Ühendus
 • IASA – International Association of Sound and Audiovisual Archives / Rahvusvaheline Heli- ja Filmiarhiivide Ühendus
 • BAAC – Baltic Audiovisual Archival Council
 • ARLIS/Norden – Art Libraries Society Norden / Põhjamaade kunstiraamatukogude Ühendus
 • SIBMAS – International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts / Rahvusvaheline Teatriraamatukogude ja -muuseumide Ühendus

 MUUD ERIALARAAMATUKOGUD

 • SLA – Special Libraries Association / Erialaraamatukogude Ühendus

 DIGITEERIMINE, IT, ANDMEBAASID

 • ISKO – International Society for Knowledge Organization / Rahvusvaheline Teadmuskorralduse Ühing
 • IUG – Innovative Users Group
 • EIUG – European Innovative Users GroupNORDIC IUG - Nordic Innovative Users Group
 • MINERVA – Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation / Rahvusvaheline digiteerimisalane koostöövõrgustik
 • ASIS&T – American Society for Information Science and Technology / Ameerika Infoteaduse ja –tehnoloogia Ühing

 HARIDUS, UURINGUD

 • AIESI – International Association of the Schools of Information Sciences / Rahvusvaheline Infoteaduskoolide Ühendus
 • ALISE – Association for Library and Information Science Education / Raamatukogu- ja infoteadushariduse Ühendus
 • ASLIB – The Association for Information Management / Infohalduse Ühendus
 • CILIP – Chartered Institute of Library and Information Professionals / Raamatukogu- ja infospetsialistide Instituut
 • EADTU – European Association of Distance Teaching Universities / Euroopa Kaugkoolitusülikoolide Ühendus
 • EIA – European Information Association / Euroopa Infoühendus
 • ELAG – European Library Automation Group / Euroopa Raamatukogude Automatiseerimise Ühendus
 • EUCLID – European Association for Library and Information Education and Research / Euroopa Raamatukogu- ja Infoteaduse Hariduse ning Uurimise Ühendus. Korraldab infoteaduse üliõpilaste konverentsi BOBCATSSS
 • EUSIDIC – European Association of Information Services / Euroopa Infoasutuste Ühendus
 • IBBY – International Board on Books For Young People / Rahvusvaheline Noortekirjanduse Nõukogu
 • IPC – The Institute of Paper Conservation / Paberikonserveerimise Instituut
 • IRA – International Reading Association / Rahvusvaheline Lugemisühendus

KALENDER

Oktoober 2021
E T K N R L P
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Suurenda

Kontrastsus