EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Pilootprogramm: Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus

Kuidas soodustada sisukaid vestlusi ja avatud dialoogi kogukonnas?

Kuidas kaasata eri taustaga inimesi olulistesse vestlustesse, et seeläbi toetada kodanikuaktiivsust, üksteise märkamist ja kuulamist?

Kuidas ise julgeda olulisi vestlusi kogukonnas käivitada?

Heas dialoogis on ruumi erinevuste avatud uurimisele, empaatilisele kuulamisele, oletuste kriitilisele uurimisele ja teadvustamisele ning enese väljendamisele. David Bohm, üks dialoogi olemuse mõtestajaid on öelnud, et dialoog on üks vastastikuse mõistmiseni jõudmise viise.

Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Raamatukogude aasta ja Riigikantselei koostöös käivitame esmakordselt pilootprogrammi “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”.

Programmi eesmärk on:

  • toetada raamatukoguhoidja enesekindlust ja võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana;
  • toetada valmisolekut algatada olulisi dialooge kogukonnas;
  • luua juhendmaterjal ja tööriista varamu raamatukoguhoidjatele.

PROGRAMMI ÜLESEHITUS JA LÄHENEMINE

Raamatukogutöötajate jaoks spetsiaalselt välja töötatud koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-september 2022 ning piloodis osalevate raamatukogude ühisest dialoogipäevast oma kogukonnas 16. juunil 2022.

Ühine kogukonna dialoogi päev loob võimaluse käivitada samal päeval tähenduslikud dialoogid osalevates raamatukogudes ja rakendada õpitut oma kogukonnas. Koolituse käigus toetatakse kogukonna dialoogi kavandamist.

 

ESIMENE KOHTUMINE

29. märts
TEINE KOHTUMINE

19. aprill
KOLMAS KOHTUMINE

5. mai
NELJAS KOHTUMINE

19. mai
DIALOOGID KOGUKONNAS

6.-12. juuni
VIIES KOHTUMINE

29. sept.
Häälestu-mine õpi-
teekonnale.


Mõjusa kaasamise eeldused.

Dialoog ja selle erinevad tähendused.

Dialoogi ette-valmistus.
 Praktikum 1
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 2
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi erinevad võimalused, sh erinevad grupi suurused
Praktikum 3
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 4
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Toimetulek erinevate osalejatega / väljakutsetega
Praktikum 5
Õpipaar harjutab. Tagasiside.

Praktikum 6
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi meetodite kohandamine
Osaleja kavandab
ja viib ellu dialoogi
oma raamatu-kogus
.
Praktisee-rimise kogemuse analüüs ja õppetunnid tulevikuks.

Juhend-materjal viimistle-mine.

Kokkuvõtte programmist.
  Kogukonna dialoogi kavandamine    
           Juhendmaterjali koostamine

 Programmis osalemise tulemusena, osaleja:

  • mõistab dialoogi sügavamat olemust;
  • on rakendanud dialoogi lähenemist koolituse käigus ja kogukonnas;
  • on panustanud juhendmaterjalide loomisesse.

Koolitusprogramm on oma olemuselt interaktiivne, kus teema avamine vaheldub praktiliste harjutustega ning selle läbivad elemendid on:

  • Õpipaarid: grupikaaslane on sinu õpipartneriks, kellega koos on võimalus läbi viia dialoogi praktikum. Ühiselt on võimalus analüüsida programmis osalemise mõju ja kogemust.
  • Praktikum: on võimalus harjutada dialoogi ettevalmistust ja läbiviimist turvalises õpi ruumis ning saada vahetut tagasisidet. Ühtlasi annab see kindluse praktiseerida oma kogukonnas.
  • Juhendi koosloome: osalejad panustavad juhendmaterjali - tööriista varamu - loomisesse, et seeläbi anda oma panus dialoogi praktikate julgemaks rakendamiseks kogukonnas.

LÄBIVIIJA

Pilootprogrammi teejuhiks on õpidisainer, protsessijuht ja andragoog Piret Jeedas (Ruumi Loomine). Pireti igapäevatöö keskmes on tähenduslike arendusprotsesside ja õpiteekondade disain ning elluviimine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Alates 2004. aastast on kaasamine, dialoog ja olulised vestlused tema töös tähtsal kohal. Piret on Eestis käivitanud pikaajalise kaasava juhtimise arenguprogrammi edendamaks kaasavat juhtimiskultuuri. Raamat “Ruumi loojad. Kuidas kaasavalt juhtides muutus luua “ on selle pika teekonna üks tähiseid. Tõeline kaasamise õppetund on olnud rahvatervise arengukava koostamise protsess Kõrgõzstanis koostöös Maailma Tervise Organisatsiooniga (WHO). Andragoogiks õppinud Piret naudib tänaseni koos õppimist ja sisukaid dialooge Tallinna Ülikooli andragoogika tudengitega.

TÄIENDAV INFO

Koolitusprogrammi kogumaht on 42 akadeemilist tundi (sh programmis osalemine 30 akad h ning iseseisev töö 12 akad h).

Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast iga kohtumise toimumist.

Kui osaleja on läbinud programmi täies mahus, viinud läbi praktikumi ning kogukonna dialoogi väljastatakse talle tunnistus. Teised osalejad saavad tõendi.

Koolitused toimuvad Tallinnas: info toimumiskohtade osas saadetakse programmi valitud osalejatele.

Osalemishuvi väljendamiseks palume täita registreerimisvormi hiljemalt 4. märtsiks. LINK vormile

Kui on rohkem sooviavaldusi kui kohti, teevad korraldajad registreerimisvormi põhjal valiku, võttes arvesse inimese isiklikku motivatsiooni uusi oskusi omandada, tahet oma raamatukogu kogukonnakesksemaks arendada ning pidades silmas piirkondlikku kaetust.

Dialoogini!

KALENDER

Oktoober 2022
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus