Digiposterid on nähtavad kongressi ajal konverentsikeskuse digiekraanidel ja SIIN.

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu - kogud ja säilikud, paberil ja ekraanil
Helle Maaslieb

 • Kogude ülevaade, osalemine kultuuripärandi digiteerimise protsessis. Kultuuriministeeriumis valmis tegevuskava kultuuripärandi digiteerimiseks. Tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut. Arhiivraamatukogu on seotud trükiste digiteerimise projektiga Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad.

Eesti Rahva Muuseum
Maris Jaagosild

 • ERMi kogud, blogi (või otsingute) tutvustus

Eesti suurim koomiksikogu
Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Eesti suurimat koomiksikogu

Elle Tarik - 80
Tiina Tarik

 • Lühiülevaade Elle Tariku elust ja tegevusest raamatukogunduses tema 80. sünniaastapäeva puhul

E-raamatukogud Tallinna Keskraamatukogus
Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tallinna Keskraamatukogu ELLUt, OverDrive'i ja RBdigitali.

ERÜ Noorteklubi 4,45
Heleen Karja/Maris Nool

 • ERÜ Noorteklubi on kohe samas 5 aastaseks. Digipostri eesmärgiks on anda ülevaade meie senistest tegemistest ja tähtsamatest sündmustest.

ESTER astub lugejale lähemale
Riin Olonen, Kristina Pai, Anneli Sepp

 • Uues arendused ESTERi e-kataloogis, mis suurendavad kasutusmugavust: kasutajate registreerimise ja autentimise rakendus KRAS, ESTERi mobiiliversioon, lisainfo kuvamine (kaanepildid, sisukorrad, tutvustused jm).

Innovatsioonilabor Tallinna Keskraamatukogus
Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tallinna Keskraamatukogu innovatsioonilaborit

Laena raamatukogust spordi- ja liikumisvahendeid
Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tall inna Keskraamatukogu spordi- ja liikumisvahendite laenutusteenust

Mida tudengid raamatukogus tegelikult teevad?
Jaana Tõnisson

 • Raamatukogus viidi läbi vaatlusmeetodil uuring, millega sooviti teada saada, mida lugejad raamatukogus teevad ning millised on kõige enam kasutatavad istekohad. Kaardistuse tulemusena saadi ülevaade kasutajate eelistustest ning vajadustest.

mobiiliäpp TartuFic
Ingrid Saare Tartu

 • Linnaraamatukogu poolt loodud mobiiliäpp, mis põhineb andmebaasil Tartu ilukirjanduses (kirjanduslikud jalutuskäigud Tartu linnaruumis)

Mängu ja teadmiste Viljandi
Rene Vahtra

 • Tutvustatakse Viljandi Linnaraamatukogus erinevatele sihtgruppidele ja erinevate koostööpartneritega toimuvaid jätkusuutlike sariürituste projekte.

Pillilaegas
Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame Tallinna Keskraamatukogu muusikainstrumentide kojulaenutusteenust

Põnevamad tegemised Rapla Keskraamatukogus
Katrin Grichin

 • Rapla Keskraamatukogu tutvustab oma põnevamaid tegemisi.

Pärnu Keskraamatukogu tuleb külla!
Krista Visas

 • Poster tutvustab Pärnu Keskraamatukogu teenuseid ja sündmusi väljaspool raamatukogu.

Robotid Tallinna Keskraamatukogus
Tallinna Keskraamatukogu

 • Tutvustame raamatukogu teenust, mis võimaldab lastel ja noortel programmeerida roboteid ning mängida leiutajakomplektidega

Tehnoloogiline hüpe Tartu Ülikooli Raamatukogus
Anneli Sepp

 • Tartu Ülikooli raamatukogu on võtnud lugejateeninduses kasutusele uued tehnoloogilised vahendid. Kasutusel on RFID tehnoloogial põhinev raamatute uus turvasüsteem, sisenemise analüüsitarkvara, iseteeninduslikud laenutus- ja tagastusautomaadid, tark kapp järjekorraga raamatute laenutamiseks ning rühmatööruumide broneerimise tarkvara. Raamatukogu teenuste tutvustamiseks on kasutusel videosein ja infoekraanid. Vastremonditud raamatukogu mõjub nüüd avarama, valgema ja innovaatilisemana.

UTLIB teater on jõudnud filmimaailma
Kristina Pai, Anneli Sepp

 • 23-aastane UTLIB Teater on seoses TÜ raamatukogu remondiga astunud filmimaailma. Traditsiooniliste kord aastas toimunud etenduste asemel on kahel viimasel korral üles võetud originaalstenaariumil põhinev raamatukogu teemaline film. Lisaks on kõik senised UTLIB Teatri etendused vaadatavad Tartu Ülikooli televisiooni vahendusel: uttv-st.

Vestle vabalt - ühe teenuse arengulugu
Maris Nool

 • Vaikuse säilitamine meeldiva töökeskkonna loomiseks on ülikooliraamatukogu jaoks olulise tähtsusega. Lugeja jaoks on oluline mugavus ja privaatsus isiklike telefoni- või videokõnede pidamisel. Telefonikabiinide paigaldamine TTÜ raamatukokku on aidanud tagada vaikuse ning andnud võimaluse vabalt telefoniga vestelda. Kuidas me selleni jõudsime?

Virtuaalnäitus "ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni koolitusreis Lõuna-Eestisse"
Ülle Kuuse

 • 16.-17. augustil toimus ERÜ erialaraamatukogude õppereis Lõuna-Eestisse. Tutvuti erinevate erialaraamatukogudega, saada ülevaade nende töökorraldusest, koostatud andmebaasidest, kasutatavatest tehnilistest vahenditest ja kogukonnale suunatud tegevusest. Seoses Euroopa kultuuripärandi aastaga oli läbivaks teemaks mäluasutuste koostöövõimalused vaimse kultuuripärandi kogumisel, säilitamisel ja avalikkusele kättesaadavaks tegemisel.
  Projektist valmis virtuaalnäitus.