EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Päev Eesti Lastekirjanduse Keskuses

24. aprillil 2009 külastas ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkond Tallinna vanalinna imekaunisse majja kolinud Eesti Lastekirjanduse Keskust. Kohale olid tulnud Eha Marrandi Türilt, Tiiu Tarkpea ja Tamara Kozõreva Tartust ning Arda-Maria Kirsel, Maire Kokk, Viivi Ott, Marje Aasmets, Reet Sepp, Silva Paluvits, Sirje Nilbe, Urve Erm ja Malle Lang Tallinnast. Karin Kaevats juhatas meid väga huvitava juugendlaega ja põneva lühtriga teenindussaali, kus meid võttis vastu raamatukogu direktor Anne Rande.

Ajalooline maja on raamatukoguperele koduks eelmisest aastast, mil raamatukogu tähistas oma 75. tegevusaastat. Lugemissaali kõrval ootab huvilisi Edgar Valteri galerii. Väga huvitava elamuse saab teisel korrusel asuvast lastekirjanduse varakambrist, käänulisest trepist jõuavad lugejad kolmanda korruse pööningusaali, mis on kujundatud imeilusaks muinasjutumaaks. Selles toredas toas tutvustas meile raamatukogu liigitamise ja märksõnastamise põhimõtteid kogude talituse juhataja Tiia Suls.

Eesti Lastekirjanduse Keskuses on arvel 49 376 raamatut 2 723 929 krooni väärtuses. Alates aastast 2002 kasutab raamatukogu info- ja kataloogisüsteemi RIKS. Kõik raamatute kirjed on liigitatud. Liigitamisel juhindutakse UDK tabelitest. Pealiik on ühtlasi ka kohaviit. Lasteraamatud saavad pealiigi ette tähelise vanusemäärangu: L- 7-aastased ja nooremad, H- 8-12-aastased, A 13-16-aastased noored. Märksõnastamisel juhindutakse EÜM-ist, “omaloominguliste” uute märksõnade tekitamist püütakse igati vältida. Kohaletulnutel oli küsimusi raamatukogu lugejaskonna ja teenindusreeglite kohta. Leiti et lastekirjanduse spetsiifikast tulenevalt võib kasutusele võtta uusi märksõnu (näiteks “jutukesed”).

Huvitava pärastlõuna lõpus tutvustati meile ka keldrikorrusel asuvaid fondiruume.
Raamatukogu töötajaskond on kui üks pere, väga tore, et neil on võimalus teenindada noori lugejaid sellises huvitavas ja ajaloolises majas.

Ülevaade koostas Malle Lang 

ERÜ liikmed raamatukogus, maakonnas või piirkondlikus ühenduses valivad endi hulgast 

usaldusisiku.
Usaldusisik tutvustab aktiivselt ERÜ tegevust raamatukogus/maakonnas/piirkonnas, koondab ERÜ liikmeid ja on ühiste ettevõtmiste eestvedaja, võimalusel kohaliku ühenduse loomise algataja.
Usaldusisik vahendab infot ERÜ juhatuselt oma piirkonna liikmetele ja vastupidi.
Usaldusisik korjab liikmetelt ühingu liikmemaksu või jälgib sellel laekumist.
Usaldusisik kavandab piirkondliku ühenduse tegevust.

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing              
Liivalaia 40 (ERÜ büroo)                                            
10145 Tallinn

Registrikood: 80043934
Pangakonto: EE192200221006107508 Swedbank

ERÜ embleem
jpg SIIT
gif SIIT 

 
ERÜ logo
jpg SIIT
gif SIIT
 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing asutati 1923. aastal Eesti raamatukoguhoidjate I kongressil ja taasasutati 1988. aastal Eesti raamatukoguhoidjate V kongressil. Tänapäeval kuulub ühingusse 760 raamatukoguhoidjat ja mitmeid raamatukogusid.

Ühingu juures tegutsevate sektsioonide, toimkondade ja töörühmade kaudu saavad raamatukoguhoidjad raamatukogunduse arendamisele kaasa rääkida.

Avalikkusele korraldatakse raamatuid ja raamatukogusid tutvustavaid üritusi, sh iga-aastasi raamatukogupäevi, erialaüldsusele konverentse, seminare ja koolitusi.

Aktiivselt tegeletakse raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni edendamisega: Aastatel 2006–2018 on raamatukoguhoidjatele välja andnud 1026 kutsetunnistust.

Antakse välja ERÜ aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja „Raamatukogu".

ERÜ on aastast 1928 ja uuesti aastast 1989 Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liige. 2019. aastal kuulub ERÜ IFLA hariduse ja täienduskoolituse, sisuanalüüsi ja -vahenduse ning raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni.

ERÜ esindab Eesti raamatukogude huve ka Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroos (EBLIDA).

ERÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (leitav SIIT

 

23. märtsil 2011 toimus Tallinnas Sõle haruraamatukogus ERÜ komplekteerimise töörühma kevadine koolituspäev.

Päeva alustas Varraku peatoimetaja Krista Kaer, kes rääkis sellest, kuidas kirjastaja otsib/leiab raamatu, mida välja anda. Tõlkeraamatu ilmumisele eelneb väga mahukas töö, tõlkeõigused ostetakse enamasti agentide kaudu. Eestis on tiraažid väikesed, ilmuv raamat kallis, see on tõsiseks mureks nii väljaandjale kui ostjale. Tõlketeosteta me raamatumaastikul siiski hakkama ei saa, Krista Kaer juhtis tähelepanu näiteks sellele, et kui ilukirjandust ei tõlgita, pole eesti kirjanikul end kellegagi võrrelda.
Eesti autoritega on kirjastajal veidi lihtsam koostööd teha, nad pakuvad oma teoseid ise või oskab kirjastus autoreilt käsikirja oodata, selle kohta kohta infot hankida. Esineja tõi aga välja, et noorte autorite loomingust, mida nad Varrakule pakuvad, paistavad selgesti autori mõtete hulk ja tohutu soov kirjutada, samas kui nende lugemus on väike...
Osalejad said lühiülevaate kirjastuse „Varrak“ lähiajal ilmuvatest raamatutest, samuti tutvustas K. Kaer 26.-29.05.2011 toimuva Tallinna kirjandusfestivali HeadRead programmi.

Järgnevalt tutvustasid Janek Heinola ja Galina Uibo Rahva Raamatust erinevaid e-raamatu lugereid. Saime vastused paljudele küsimustele ja kolleegidega kogemusi vahetada. Kõlama jäi 2 mõtet – raamatukogu ei tohi olla viimane koht, kuhu uued tehnoloogiad jõuavad, seda ka majanduslikult raskel ajal ning e-raamatute laenutamist reguleeriva seadusandliku aluse puudumine, mis takistab nende hankimist rahvaraamatukogudesse.

Päevakorra kolmanda punktina andis Kai Idarand Rahvusraamatukogust ülevaate lõppenud lugemisaastast. Ülevaade põhines 34 tagasisideankeedil suurematest raamatukogudest. Esineja tõi välja hulga huvitavaid üritusi, mida raamatukogudes lugemisaastal korraldati. Tagasiside raamatukogudest oli enamasti positiivne. Negatiivsena oli märgitud kaootilisi ja hiljaks jäänud reklaammaterjale, segast veebilehte ja seda, et lugemisaastal ei väärtustatud inimesi, kes lugemisega seotud.

Kokkusaamise lõpetas töörühma koosolek, kus plaanisime edasist tegevust. Sügisene kohtumine toimub 28. IX, taas Tallinnas. Põhiteemaks on vene kirjandus. Loodame kuulda Tartu Linnaraamatukogu kogemusest e-raamatute laenutamisel ja uudistest videote laenutamise rindel.

 

Tiina Talvet
ERÜ komplekteerimise töörühma juht

KALENDER

September 2022
E T K N R L P
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Suurenda

Kontrastsus