23. märtsil 2011 toimus Tallinnas Sõle haruraamatukogus ERÜ komplekteerimise töörühma kevadine koolituspäev.

Päeva alustas Varraku peatoimetaja Krista Kaer, kes rääkis sellest, kuidas kirjastaja otsib/leiab raamatu, mida välja anda. Tõlkeraamatu ilmumisele eelneb väga mahukas töö, tõlkeõigused ostetakse enamasti agentide kaudu. Eestis on tiraažid väikesed, ilmuv raamat kallis, see on tõsiseks mureks nii väljaandjale kui ostjale. Tõlketeosteta me raamatumaastikul siiski hakkama ei saa, Krista Kaer juhtis tähelepanu näiteks sellele, et kui ilukirjandust ei tõlgita, pole eesti kirjanikul end kellegagi võrrelda.
Eesti autoritega on kirjastajal veidi lihtsam koostööd teha, nad pakuvad oma teoseid ise või oskab kirjastus autoreilt käsikirja oodata, selle kohta kohta infot hankida. Esineja tõi aga välja, et noorte autorite loomingust, mida nad Varrakule pakuvad, paistavad selgesti autori mõtete hulk ja tohutu soov kirjutada, samas kui nende lugemus on väike...
Osalejad said lühiülevaate kirjastuse „Varrak“ lähiajal ilmuvatest raamatutest, samuti tutvustas K. Kaer 26.-29.05.2011 toimuva Tallinna kirjandusfestivali HeadRead programmi.

Järgnevalt tutvustasid Janek Heinola ja Galina Uibo Rahva Raamatust erinevaid e-raamatu lugereid. Saime vastused paljudele küsimustele ja kolleegidega kogemusi vahetada. Kõlama jäi 2 mõtet – raamatukogu ei tohi olla viimane koht, kuhu uued tehnoloogiad jõuavad, seda ka majanduslikult raskel ajal ning e-raamatute laenutamist reguleeriva seadusandliku aluse puudumine, mis takistab nende hankimist rahvaraamatukogudesse.

Päevakorra kolmanda punktina andis Kai Idarand Rahvusraamatukogust ülevaate lõppenud lugemisaastast. Ülevaade põhines 34 tagasisideankeedil suurematest raamatukogudest. Esineja tõi välja hulga huvitavaid üritusi, mida raamatukogudes lugemisaastal korraldati. Tagasiside raamatukogudest oli enamasti positiivne. Negatiivsena oli märgitud kaootilisi ja hiljaks jäänud reklaammaterjale, segast veebilehte ja seda, et lugemisaastal ei väärtustatud inimesi, kes lugemisega seotud.

Kokkusaamise lõpetas töörühma koosolek, kus plaanisime edasist tegevust. Sügisene kohtumine toimub 28. IX, taas Tallinnas. Põhiteemaks on vene kirjandus. Loodame kuulda Tartu Linnaraamatukogu kogemusest e-raamatute laenutamisel ja uudistest videote laenutamise rindel.

 

Tiina Talvet
ERÜ komplekteerimise töörühma juht