ERÜ liikmed raamatukogus, maakonnas või piirkondlikus ühenduses valivad endi hulgast 

usaldusisiku.
Usaldusisik tutvustab aktiivselt ERÜ tegevust raamatukogus/maakonnas/piirkonnas, koondab ERÜ liikmeid ja on ühiste ettevõtmiste eestvedaja, võimalusel kohaliku ühenduse loomise algataja.
Usaldusisik vahendab infot ERÜ juhatuselt oma piirkonna liikmetele ja vastupidi.
Usaldusisik korjab liikmetelt ühingu liikmemaksu või jälgib sellel laekumist.
Usaldusisik kavandab piirkondliku ühenduse tegevust.