II teadus- ja erialaraamatukogu päev, 22.10.2009

Avasõnad

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ väljakuulutamine
Anneli Sepp, ERÜ juhatuse esinaine

Mida võiks teada iga raamatukoguhoidja autoriõigusest
Toomas Seppel, Kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonna nõunik Tekst (pdf)

Mittetagastatavate heliraamatute laenutamine Eesti Pimedate Raamatukogus Saidid (pdf)
Marja Kivihall, Eesti Pimedate Raamatukogu infotöötaja

Hoiuraamatukogu – ammendamatu varaait komplekteerijale
Vaiko Sepper, Eesti Hoiuraamatukogu direktor
 
ERÜ erialaraamatukogude sektsioon – kümme aastat loomisest
Kristina Rallmann, ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni esimees

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal Saidid (pdf)
Kristina Rood, Rahvusraamatukogu e-teenuste spetsialist

Normaalsuse paradoksid Slaidid (ppt)
Leitnant Merle Parmak, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Rakendusuuringute Keskuse psühholoog