EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

"Aasta maaraamatukoguhoidja 2012" nominendid

m_yhispilt_2012

Vasakult: Ingrit Porkanen, Merike Kender, Viive Vink, Malle Kiis, Ilse Aigro, Hele-Mai Truuts, Anne Toome

(pildilt puuduvad Aili Ansel ja Lembi Mets)

Läänemaa
AILI ANSEL Kullamaa raamatukogu juhataja

Aili Ansel töötab Kullamaa Raamatukogus alates 2000.a. oktoobrist.
2012.a. olulisemad töötulemused:

  • Raamatukogu kaua aega oodatud ja planeeritud kolimine, raamatuketi korraldamine.
  • Kullamaa valla 20. aastapäevale pühendatud kodukandi ürituste sarja läbiviimine.
  • Vabariigi kolleegide vastuvõtt uutes ruumides, kodupaiga tutvustamine.
  • Eelkäija, kauaaegse raamatukoguhoidja, Ella Kalde raamatu esitluste läbiviimine.

Aili on õnnelik inimene, sest tööle asub ta igal hommikul rõõmuga, sest oskab teha koostööd erinevate inimestega, sest ta väärtustab pidevat enesetäiendamist, sest lugejad hindavad tema tööd, kirjanduse soovitusi ja huvi kodupaiga vastu.
Koduvald tunnustas Aili Anselit 2011.a. Aukirjaga ja 2012.a. Kullamaa Teeneteristiga.

üles

Põlvamaa
ILSE AIGRO Valgjärve raamatukogu juhataja

Ilse Aigro töötab Valgjärve Raamatukogu juhatajana alates 1972. aastast – tänavu tähistab ta seega 40. tööjuubelit.
Ilse igapäevatööd raamatukogus saab iseloomustada ainult nii: ta on korralikkuse ja täpsuse musternäidis.
Alates 2010. aastast on Ilse läbi viinud arvutialaseid rühmakoolitusi pea 80 inimesele. 2012. aastal valiti ta Põlvamaa Aasta  koolitajaks.
Viimastel aastatel on Ilse väga tõsiselt tegelenud kodulootööga. Tema südameasjaks on rahvusliku liikumise tegelase Märt Miti pärandi tutvustamine, ta on äsjailmunud kogumiku „Valgjärve kool 1767-2011“ üks koostajatest. Ka koolitushuvid on viimasel ajal seotud kodulootööga.
Kuna Ilse peab ise lugu spordist ja tervislikest eluviisidest, siis kutsus ta 2011. aasta sügisel raamatukogu juures ellu koduste mudilaste loovusringi. Koos võimeldakse, mängitakse, meisterdatakse ja vaadatakse raamatuid. Ring jätkab tööd ka tänavu.

üles

Pärnumaa
MALLE KIIS Aruvälja raamatukogu juhataja

Malle Kiis asus Aruvälja Raamatukogusse tööle 1971. aastal ja on sinna jäänud tänini.
Igapäevatöö kõrval on Malle võtnud oma südameasjaks Aruvälja ajaloo kohta käivate materjalide kogumise ja säilitamise.
Käesoleva aasta tegu on aastatepikku kogutud materjalidest ekspositsiooni kujundamine. Tegemist on väga suure tööga, millele Malle pühendas terve suve.
Vallapäevade ajal avas Malle näitusega „Jääajast tänapäevani“ Aruvälja rahvamajas kodulootoa, et kogutud ajaloolisi materjale tutvustada laiemale publikule.
2012. aastal on Malle tublidust tunnustanud Audru vallavalitsus. Talle, kui kaua-aegsele raamatukogu juhatajale, kodu-uurijale ja kohaliku elu edendajale, on antud Audru valla tänukiri ja valla vapimärk.
Kõike, mida Malle teeb, teeb ta talle omase põhjalikkusega. Ta on mõnus kaaslane kõigis ettevõtmistes.

üles

Raplamaa
HELE-MAI TRUUTSI Kabala raamatukogu juhataja

Hele-Mai Truutsi töö väärib 2012. aastal tunnustamist. Ta on Kabala raamatukogust kujundanud elukestva õppe keskuse kogukonnas. Raamatukoguhoidjana vahendab ta teadmisi ja oskusi vabahariduslikel kursustel, koolitustel, õpiringides, st olukordades, kus on tegemist sihipäraselt loodud õpisituatsioonidega.
Käesoleva aasta tegemistest tuleb esile tõsta mitmete õpiringide ja õpitubade juhendamist, traditsioonilist emakeelepäeva tähistamist, kirjanduslikku väljasõitu Setumaale, kohtumisi kirjanike ja kunstnikega ning Raikküla valla VII käsitööpäeva korraldamist.
Hele-Mai peab oluliseks individuaalset tööd lugejaga. Raamatukogu ajaveebi ja individuaalsete vestluste kaudu juhatab ta lugejaid väärt kirjanduse juurde.
Ta on pidanud vajalikuks ka ennast järjepidevalt koolitada. Omandatud teadmised on teinud temast hinnatud seminari- ja kursusetööde ning referaatide juhendaja.

üles

Saare maakond
LEMBI METS Kaarma raamatukogu juhataja

Lembi Mets on kõik oma tööaastad – alates 1965. aastast – olnud Kaarma Raamatukogu juhataja.
Lembile on alati südamelähedane olnud oma kodukandi – Kaarma – kultuurilugu. Kallaste päevadel on alati üleval olnud Lembi koostatud näitus selle pere liikmete kohta.
2011. aasta detsembris toimus Kaarmal Lembi algatusel ja tema poolt kogutud materjalide põhjal kaks koduloolist üritust. Esimene oli pühendatud Kaarma praostiprouast luuletajale Wilhelmine Ederbergile ja teine Kaarma mõisniku tütre ja luuletaja Matilde von Güldenstubbe 110. aastapäevale. Koostöös kohalike elanikega valmis nendest põhjalik ettekanne, millega käidi tänavu kevadel esinemas ka Kaarma kihelkonna päeval.
Lembi on aidanud kaks hooaega viia läbi Kaarma valla küladevahelist mälumängu, ta teeb koostööd Kaarma naisseltsiga ning on osalenud Kaarma valla päevade toimkonna töös.
Lembi on alati huvitatud ja osaleb aktiivselt erialastel ja üldkultuurilistel seminaridel, õppereisidel ja kursustel.
Sellele, et säiliks ja uueneks Kaarma valla inimeste kultuurimälu, avarduks silmaring, on Lembi Mets suuresti oma igapäevatöö ja tegemistega kaasa aidanud.

üles

Tartumaa
ANNE TOOME  Alatskivi Valla Keskraamatukogu juhataja

Anne Toome töötab Alatskivi vallas alates 1986. aastast. Algul Kokora raamatukogus, alates 2000. aastast juhatab ta Alatskivi Valla Keskraamatukogu tööd.
Aastate vältel on Anne korraldanud raamatukogus erinevaid üritusi alates raamatunäitustest kuni suuremate kirjandusüritusteni ja hoidnud kodupaiga vaimsust.
Edukas on olnud koostöö Alatskivi Maanaiste Seltsiga, mille juhatusse Anne kuulub.
Äramärkimist väärib Anne töö lasteürituste organiseerimisel ja õpilaste lugemishuvi äratamisel.
Alatskivi kultuurijuhi Reet Kruubi arvamuse järgi on Anne ettevõtmised fantaasiarikkad ja ootamatud, ta oskab oma lugejaid üllatada ja hinnata. Raamatukogus on kaasaegne teeninduskeskkond, sest Anne veendumuse järgi peab uute arengutega alati kursis olema. Alati on tore lugeda Anne kirjutisi kohalikus ajalehes ja kuulata tema arvamust uudiskirjanduse kohta. Anne suurim hobi ja kirg on lugemine.

üles

Tartumaa
VIIVE VINK Rannu raamatukogu juhataja

Viive Vink on Rannu Raamatukogu juhatajana töötanud 22 aastat.
2011. aastal toimus Rannu valla raamatukogude tegevuses suur ümberkorraldus – senise 3 külaraamatukogu tegevus ühendati, keskseks jäi Rannu Raamatukogu ja Kureküla ning Sangla jäid harukogudeks. Senise 3 töötaja asemel teenindavad kõiki vallaelanikke 2 inimest.
Mullustel raamatukogupäevadel oli Viive see, kes läks kaasa piirkonnauudse algatusega – vahetada töökohad kolleegiga üheks päevaks. Sedapuhku istus Viive Konguta raamatukogu töölaua taga ja teenindas sealseid lugejaid.
Rannu raamatukogus on kõrvuti raamatutega ka tulevikku vaatav e-luger. See annab lugejatele võimaluse tuleviku lugemiselamuste kättesaamisega tutvust teha.
Viive Vink on Rannu Raamatukogu muutnud tõeliseks piirkonna vaimuelu keskuseks. Ta on kohaliku naisseltsi taasasutaja ja aastaid selle tegevust juhtinud. Viive on tegev kohalikus muinsuskaitse seltsis ning on aktiivne külapäevade korraldaja.
Senise eduka tegevuse eest kohaliku kultuurielu edendamisel on Viive teeninud kohalike usalduse ja armastuse ning teda on tunnustatud tänukirjadega Eesti Kultuurkapitalilt, Tartu maavalitsuselt ja Kultuuriministeeriumilt.

üles

Viljandimaa
INGRIT PORKANEN Abja raamatukogu juhataja

2011. aastast on Ingrit raamatukogu populariseerimisel alustanud uuenduslike üritustega, mis on kogukonna poolt hästi vastu võetud ja leidnud vastukaja ka ajakirjanduses.
Uudsed üritused:
Suvedetektiiv – suvine ülesannete lahendamise mäng, mis kutsub lapsi rohkem raamatuid lugema.
Ööraamatukogu – mis sai nimeks Abja Augustiahvatlus. Raamatukogu oli külastajatele avatud iga päev kümnest kümneni. Peeti raamatukogupäevikut, kuhu külastajad said autogramme jätta.
2011. aastal oli  põhirõhk kodukandi kirjanikul, Jaan Rannapil. Koostöös kohaliku kooli ja vallavalitsusega pandi alus omaloomingulisele jutuvõistlusele, mille võitjat autasustatakse „Sihvka preemiaga“.
Koostöös noortekeskusega toimus Rannapi tegelaste joonistusvõistlus. Raamatukogus valmis ühistööna kaltsunukk Topi, kellest on saanud raamatukogu maskott.
Raamatukogupäevadeks valmis oma versioon videost „Kohtume raamatukogus“, kus näidati Abja raamatukogu ja sealseid inimesi.
Selleks, et oma tegemisi kogukonnale tutvustada, on pööratud suurt tähelepanu elektroonilisele meediale, on uuendatud koduleht, peetakse blogi ja ühineti Facebookiga.

üles

Võrumaa
MERIKE KENDER Varstu raamatukogu juhataja

Merike Kender töötab Varstu Raamatukogus, mis on üks maakonna suurema teeninduspiirkonnaga raamatukogusid, alates 1978. aastast.
Oma töös juhindub Merike lugemisaasta märksõnadest – lugemine ja lugeja, raamat ja raamatukogu, mistõttu on viimased aastad lähendanud raamatukogu ja kasutajat ning pakkunud neile kosutavaid ajahetki.
Koostöös Varstu keskkooliga korraldati ühisürituste sai „Õpilase luuletunnid“, mis hoidis õpilasi terve õppeaasta raamatukogu ja raamatu ligi.
Tänavu kevadel jätkati koos lasteaialastega 2007. aastal alguse saanud tsirgupääva tähistamist.
2011. aastal kerkis päevakorda näitusesaali asutamise vajadus. Projektirahade abil sisustatud saal avati möödunud aasta lõpus fotonäitusega taaskasutatud materjalidest valminud asjadest „Asjast saab asja.“
Merike on piirkonna jaoks inimene, kes väärtustab, kogub ja säilitab koduloolisi materjale ning toetab sõna ja teoga kodukoha arengut.
Varstu valla 20. juubeliks kujundas raamatukogu koduloolise näituse ning aitas kaasa valla ajalehe koostamisel.
Kolleegid tunnustavad Merikese pühendumust, järjepidevust ja viimase aasta tulemuslikku tööd kodukoha kultuuriloo jäädvustamisel.

üles

 

KALENDER

August 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus