EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Maaraamatukogude teabepäev

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäeva toimub 28. aprillil 2014 Rahvusraamatukogu väikeses saalis.

PÄEVAKAVA

  9.30-10.00    Registreerimine
10.00-10.45   Rahvaraamatukogude statistika 2013.
Rahvusraamatukogu arendus- ja koolituskeskuse juhtiv spetsialist Margit Jõgi.
10.45-11.30 Raamatukogud Wikipeedias. Teele Vaalma
11.30-12.15 2013. aasta kirjandus kirjandusministri pilgu läbi. Mart Juur
12.15-13.00 Lõuna
13.00-14.00    Võtikvere raamatuküla 15. Kirjanik ja režissöör Imbi Paju
14.00-15.15 Kuidas panna lugejat eesmärgistama ja väljendama oma lugemissoovi? Kuidas aidata lugejal oma  muljeid reflekteerida? Avatud Meele Instituudi koolitaja Ene Kulasalu
15.15-15.45 ERÜ maaraamatukogude sektsiooni tegevus 2013. aastal ja 2014. aasta sündmused.
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja Lea Rand


Teabepäeva osavõtutasu on 20.- €,  ERÜ liikmetele 18.- €.
Osavõtutasu ei sisalda kohvipausi. Tasumine ERÜ arve alusel. Osavõtumaksu ei tagastata.

Teabepäevast osavõtuks registreerida  kuni 20. aprillini k.a Maarika Lausvee meiliaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

IN MEMORIAM
Elle Tarik
10.06.1938 – 16.03.2014

 

Veendumus „kui olla raamatukoguhoidja, siis olla terve hingejõuga“, saatis Ellet viimase töötunnini. Olles paljude raamatukoguhoidjate põlvkondade kaasteeline, vaimne toetaja, täpselt sõnastatud mõtete jagaja, särava üldistusjõuga orienteeruja erialas, jäi ta ometi mingil salapärasel põhjusel alati tagasihoidlikuks, väärikaks ja väga südamlikuks inimeseks. Võib isegi küsida – kas me suutsime alati tema eruditsiooniga sammu pidada? Nüüd jääb meile alles vaid võimalus lüüa lahti tema kirjutatud leheküljed, ja neid jagub piisavalt, et veelkord süveneda tema teadmiste- ja mõteteküllasesse maailma.

Elle Tarik sündis 10. juunil 1938 Jõgevamaal Kudina vallas Uhmardi külas popsi peres. Ta õppis Vedu algkoolis, Tartu 2. Keskkoolis ja Tartu Kunstliku Vedelkütte Tehnikumis. Raamatukogundust tudeeris ta aastatel 1961−1964 Viljandi Kultuurharidustöö Koolis ja 1964 −1969 Tartu Riiklikus Ülikoolis ning E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Enne Tartu linna tööle asumist juhatas ta Vedu, Nabala ja Kokora külaraamatukogu ja oli metoodik 1968−1975 Tartu Rajooni Keskraamatukogus.

Tartu Linnaraamatukoguga oli Elle seotud alates 1966. aastast ja pidanud ameteid raamatukoguhoidjast direktorini. Üheksakümnendate alguses asus Elle tutvustama väliseesti kirjandust, mis jäi talle südamelähedaseks tööks pikkadeks aastateks.

President tunnustas Elle Tarikut 2002. aastal Valgetähe medaliklassi teenetemärgiga, ta oli Eesti Kirjanduse Seltsi ja ERÜ auliige.

Elle Tariku ärasaatmine on laupäeval, 22. märtsil kell 14.00 Tartu Krematooriumi suures saalis (Jaama 122). Perekond palub lilli ja pärgi mitte tuua, soovijad võivad selle asemel teha annetuse Ivi Tingre fondi.

Kogu vaimujõudu, mida Elle jagas meie ühingule selle taasasutamise esimestest päevadest, ei jõua veel kirjagi panna, selle sügavam tähendus ilmneb alles aja kuludes. Nõnda nagu see alati on olnud.

Sügav kaastunne omastele.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus


NB! Annetusi Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond saab teha sihtasutuse arveldusarvele EE672200221001101347 Swedbank'is. Selgituseks märkige, et tegu on annetusega Ivi Tingre fondi.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas  raamatukoguhoidjaid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing andis 28. veebruaril toimunud tänuüritusel välja aastapreemia ja teenetepreemia, tunnustati aasta tegu teadusraamatukogus ja linnaraamatukogus, tõsteti esile parimad raamatukoguhoidjad kooli-, laste- ja maaraamatukogudes. Esmakordselt autasustati parimat noort raamatukoguhoidjat ning avalikusti ka ajakirjanduse auhinna saaja ning Raamatukogude Sõber. Tänuüritusel osalenud kultuuriminister Urve Tiidus tänas raamatukoguhoidjaid.

ERÜ teenetepreemiaga tunnustati ELNET Konsortsium Eesti märksõnastiku haldur Sirje Nilbet aastatepikkuse missioonitundega tehtud töö eest märksõnastamise ja normandmete-alase tegevuse juurutamisel Eestis raamatukogudes

ERÜ aastapreemia anti Harju Maakonnaraamatukogu direktorile Rutt Enokile kauaaegse pühendunud tegevuse eest raamatukogunduse valdkonnas ja keilalaste lugemisharjumuse kujundamise eest  Harju Maakonnaraamatukogu uutes ruumides

Aasta maaraamatukoguhoidja 2013 on Vastemõisa raamatukogu raamatukoguhoidja Merle Rang pühendunud ja tulemusliku töö eest oma piirkonna elanike toomisel raamatukogu ja kirjanduse juurde

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 on Tapa Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja Margit Lättemägi laste lugemishuvi arendamise ning leidlike, üllatuslike ja omanäoliste ürituste korraldamise eest.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2013 on Keila Kooli raamatukogu juhataja Helve Rehepapp silmapaistva ja pühendunud töö eest Keila Kooli raamatukogu arendamisel õpikeskuseks.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2013 pälvis Eesti Rahvusraamatukogu näituse “Metsiku „pibliotek”: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu“ korraldamise ja ainestiku kasutamise eest Eesti Rahvusraamatukogu juubeli tähistamisel.

Aasta tegu linnaraamatukogus 2013 märgiti ära Lääne Maakonna Keskraamatukogu rahvusvahelise muinasjutukonverentsi “Muinasjutuvägi” korraldamise eest, millega väärtustati pärandkultuuri kogumist-säilitamist, lugemise tähtsust ja Haapsalu linna eripära.

Esimest korda tunnustati parimat noort raamatukoguhoidjat, kelleks 2013 oli Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja Veronika Raudsepp Linnupuu. Tunnustamist vääris tema innovaatiline lähenemine kultuuriajakirjanduse lugemise populariseerimisel noorte hulgas projekti „Kulttuurikonks“ raames.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Ajakirjanduse auhind läks tänavu Mart Juurele, kes on raadio- ja telesaadetes populariseerinud raamatukogu teenuseid ja mõjutanud positiivselt raamatukogude maine.

ERÜ juhatus tunnustas professor Marju Lauristini kui Raamatukogude Sõpra märkimaks ära tema avalikke ja raamatukogusid toetavaid seisukohavõtte. Aastatel 2012–2013 on professor Marju Lauristin korduvalt oma artiklites ning tele- ja raadioesinemistes rõhutanud raamatukogude kui kultuuri- ja hariduskeskuste tähtsust Eesti arengu heaks. Tema argumenteeritud ja tasakaalukad, uuringutele toetuvate faktidega arvamusavaldused raamatute ja raamatukogude kaitseks toetavad ka raamatukoguhoidjate missioonitunnet.

ERÜ ja TLÜ Akadeemilise Raamatukogu Bibliograafia auhinna pälvis Eesti rahvusbibliograafia "Eestikeelne raamat 1918-1940" (koostanud ja toimetanud Anne Ainzja Leili Tenno).  Auhinna žürii märkis esitatud üheksa töö hulgast oma tunnustusega  nimestiku "Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud väitekirjad 1936-2000" (koostanud Helje Riives) ja võrguväljaande "Estonian Business Schooli bibliograafia" (koostajad Sirje Märss, Eda Pihu, Ingrid Polis jt.).

ERÜ juhatuse esimehe ja liikmete valimine aastateks 2014-2017

Juhatuse esimehe kandidaat

KATRE RIISALU

Eesti Rahvusraamatukogu esitab Katre Riisalu ERÜ juhatuse esinaise kandidaadiks.

Katre Riisalu lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1989. aastal, 2000. aastast on tal magistrikraad infoteaduste erialal. Eesti Rahvusraamatukogus on ta töötanud erinevatel ametikohtadel 1984. aastast, alates 2000. aastast kunstide teabekeskuse juhatajana. 2008. aastal omistas ERÜ talle raamatukoguhoidja V kutse.
ERÜga liitus Katre 2000. aastal ning 2008. aastast on ta olnud juhatuses, algul juhatuse esinaise asetäitja ja viimased kolm aastat esinaine.

Katre on missiooniinimene, kes teeb kõike südamega – olgu see igapäevatöö raamatukogus või ühingu juhtimine. Tänu aktiivsele eluhoiakule ja kauaaegsele kogemusele nii erialases töös kui ühiskondlikus elus on tal tervikpilt Eesti raamatukogundusest. Lisaks ERÜle osaleb Katre aktiivselt ka teiste Eesti erialaühenduste – Muusikakogude Ühenduse ja Kunstiraamatukogude Ühenduse tegevuses.

Katre on tasakaalukas, otsustusvõimeline, objektiivne ja paindlik ning tema peale võib loota ka erakordsetes oludes. Tema suhtumist ERÜsse on kõige õigem edasi anda tema enda sõnadega: „Ühingusse kuulumine või mittekuulumine on meist igaühe vaba valik. Kuid kahtlemata pakub ERÜ uue rakursi eneseteostuse võimalusterohkel teel, kuulab Sinu mõtteid, mida üheskoos ellu viia või erialaselt teostada. Ühingus tunned kolleegi toetust, kellega igapäevases töös ja argipäeva rutiinis kokku ei puutukski. Samas on see unikaalne võimalus tutvuda paljude karismaatiliste ja ärksate inimestega, kellega üheskoos tegutsemine arendab Sind ennastki. Ühing, see on võimalus leida laiemat kõlapinda raamatukoguteemadele ühiskonnas, tõstatada probleeme ja ärgitada arutelusid! Kõik algab Sinu valikust! ERÜ ootab ühinema raamatukoguhoidjaid, kes seni on jäänud meie seast eemale, ent kelle võimekust ja asjatundlikkust alati vajame. Usun, et innustades ennast innustad ka teisi.“

Katre Riisalu on tõestanud kolmeaastase juhtimiskogemusega ERÜs, et soovib ja suudab kutseühingu tegevust jõudsalt edasi arendada ning teha koostööd erinevate inimeste ja raamatukogudega – see on põhjus, miks Eesti Rahvusraamatukogu soovitab teda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaise kandidaadiks ka teiseks perioodiks.

Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Katre Riisalu kandidatuuri toetavad Kaie Holm ja Triinu Seppam Tallinna Kesraamatukogust

 

Kandidaadid ERÜ juhatusse

KRISTINA PAI

Esitame ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude direktori Kristina Pai.

Kristina Pai on ERÜ kogude toimkonna juht alates 2008. aastast (varem toimkonna liige). Ta on üles näidanud suurt aktiivsust toimkonna töö korraldamisel ja Eesti raamatukogude koostöö arendamisel. Viimastel aastatel on ta korraldanud mitmeid  tähelepanuväärseid seminare, näit. “Emakeelne e-raamat raamatukogus”, "Pisitrükised", „Vastuvõtmine ja väljaandmine“. Kristina Pai on seadnud eesmärgiks arendada kõikide raamatukogutüüpide koostööd. Samuti on ta aktiivselt tegutsenud uue sundeksemplari seaduse loomisel. 2013. aastal algatas ta raamatukogupäevade-aegse raamatukoguteemalise mälumängu SEBE bussides, mis võitis “Nädala turundusteo” auhinna.

Kristina Pai on alates 2004. aastast Euroopa Teadusraamatukogude Ühenduse LIBER kogude arenduse sektsiooni juhatuse liige. Ta oli LIBERi 2010.a kaardi­koguhoidjate aastakonverentsi (Tallinnas) üks korraldajatest ja LIBERi 2012.a aastakoosoleku (Tartus) pea­korraldaja.

Kristina Pai on särav isiksus ning temas on tugev soov ja tahe anda oma panus Eesti raamatukogunduse arendamiseks. Ta on ERÜ juhatusse kuulunud alates 2011. aastast ning me usume, et tema jätkamine edendab  Eesti raamatukoguelu.

Kristina Pai on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

ERÜ Tartumaa Kogu nimel
Luule Ahu

 

MARI RANDMETS

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni liikmed esitavad ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Mari Randmetsa.
Mari Randmets lõpetas 2009. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala.

Ta on töötanud kolm suve Muhu valla Liiva raamatukogus puhkuse asendajana. Pärast ülikooli töötas pool aastat vabatahtlikuna Itaalias, olles noortekeskuses ürituste organiseerija. Alates 2010. aastast töötab Mari Rocca al Mare Koolis raamatukoguhoidjana.

Ta on osalenud aktiivselt kooliraamatukogude teabepäevadel. Viimasel  teabepäeval astus Mari koos kolleegiga üles teemal „Super-Raamatukogutädi“ ehk kuidas tuua raamatukogu moodsate ja humoorikate vahenditega lastele lähemale. Selle kangelase abil loodud videoklipid seletavad noortele raamatukogu kodukorda ja muud raamatukoguga seonduvat. Kool tunnustas teda ja kolleegi kui tegelaskuju loojaid aukirjaga „Aasta tegu“.
Kooliraamatukogude sektsiooni aruteludel on Mari julgelt avaldanud oma arvamust raamatukogunduse teemadel.
Mari on tõsise töössesuhtumisega ja tema peale saab alati loota. Tema rahulik meel ning rõõmsameelsus aitavad tööd raamatukogus suurepäraselt korraldada. Suhtlemisel on ta korrektne ja diplomaatiline. Mari ei karda väljendada oma arvamust, samas on ta hea kuulaja ja uute ideede genereerija ning nende elluviija.
Mari Randmets on andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatusse.

Oleme veendunud, et Mari Randmets on sobilik kandidaat juhatuse liikme kohale.

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni nimel
Karin Kiik
Kooliraamatukogude sektsiooni juhtkonna liige,
Väike-Maarja Gümnaasiumi raamatukogu juhataja

 

ÜLLE SISKA.

Ülle Siska lõpetas 1987. aastal Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia erialal.Aastatel 2004-2006 läbis Ülle Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis kultuurikorralduse eriala õppekava.

1983-1991. a. töötas Ülle Raasiku raamatukogu juhatajana. Aastatel 2001-2003 oli Ülle Eesti Pimedate Raamatukogu raamatukoguhoidja-infospetsialist, 2003-2006 Tallinna Keskraamatukogu Pirita ja Merivälja harukogude juhataja ja alates 2006. aastast töötab Ülle Jüri Raamatukogu direktorina.

Töötamine erinevates raamatukogudes on andnud Üllele hea ülevaate meie raamatukogunduses toimuvast ja võimaluse kaasa lüüa erinevates projektides.Ühinenud kooli- ja rahvaraamatukogu töö juhtimine annab talle oskuse ja teadmised nii kooli- kui ka rahvaraamatukogude töö paremaks korraldamiseks.

Koos Eesti Pimedate Raamatukoguga on ta eestvedajaks Jüri Gümnaasiumi õpilastele suunatud ühisprojektis „Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas“. Samuti on Ülle kaasa löönud uue euronõuetele vastava raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamise töörühmas, mis kinnitati Kultuuri Kutsenõukogu poolt 2013. aasta kevadel.

Ülle Siska on ERÜ liige alates 2005. aastast ja alates 2011. aastast ERÜ maakogude sektsiooni liige. 2013.a. algatas Ülle maaraamatukogude sektsioonis ühendatud kooli-ja rahvaraamatukogu tegevuse soovitusjuhendi ning osaleb selle väljatöötamises, sellel teemal on ta mitmeid raamatukogusid ka nõustanud.

Ülle Siska on andnud oma nõusoleku kandideerimiseks ERÜ juhatusse ja on valmis andma oma panuse raamatukogude töö koordineerimisel.

ERÜ maaraamatukogude sektsioon soovitab Ülle Siskat ERÜ juhatusse. Maaraamatukogude võrk on üks suuremaid Eesti Vabariigis ja peame vajalikuks, et maaraamatukogud oleksid ka ERÜ juhatuses esindatud.

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni nimel
sektsiooni esinaine
Lea Rand
Toila Raamatukogu juhataja

 

ASKO TAMME

ERÜ Tartumaa Kogu esitab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liikme kandidaadiks Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu direktori Asko Tamme.

Pärast TRÜ lõpetamist inglise filoloogina töötas Asko Tamme Teaduste Akadeemia Raamatukogu haruldaste raamatute osakonnas ning Eesti Raamatukoguvõrgu (ELNET) Konsortsiumis. Tartu Linnaraamatukogu direktoriks valiti ta 2001. aastal. Asko Tamme juhtimisel on Tartu Linnaraamatukogu jõudsalt arenenud lugejasõbralikkuse, elektroonilise teenindussüsteemi täiustamise ja teavikute ning raamatukogualase teabe laialdasema kättesaadavuse suunas.

Asko Tammel on oluline roll infotehnoloogia juurutamisel Eesti raamatukogundusse. Talle on omane lai silmaring, sügav kultuuritunnetus ja ratsionaalne mõtlemine ning ta on silma paistnud sisukate ettekannetega erialastel konverentsidel. Asko Tamme kuulub ERÜ esindajana Autorihüvitusfondi nõukogusse.

Asko Tamme on ERÜ juhatuse koosseisu kuulunud alates 2008. aastast. Usume, et tema edasine osalemine ERÜ juhatuses toob kasu Eesti raamatukogunduse arengule.

Asko Tamme on andnud nõusoleku juhatusse kandideerimiseks.

ERÜ Tartumaa Kogu nimel
Luule Ahu

 

KRISTA VISAS

Pärnu Keskraamatukogu soovitab ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks Pärnu Keskraamatukogu turundusjuhi Krista Visase

Krista Visas on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja töötab Pärnu Keskraamatukogus
1995.aastast.
Soovitame Kristat ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks, sest ta on
- aktiivne ja algatusvõimeline
Raamatukogus tegeleb Krista kodulehe ja sotsiaalmeediaga, ta on ellu kutsunud raamatuklubi ja filmikolmapäeva.
Krista eestvedamisel on raamatukogu tegemised leidnud arvestatava koha linna kultuuripildis
Krista on LC Pärnu Livonia liige, EYS Veljesto vilistlane

- hea suhtleja, kes julgeb oma arvamust avaldada
Krista osales ERÜ „Raamatukoguhoidja eetikakoodeksi“ töörühmas ja hakkab kuuluma Uue mõtte töörühma.
- otsinud ja leidnud võimalusi enesetäiendamiseks

Septembris 2013 osales USA välisministeeriumi "International Visitor Leadership" programmis "Insights on America: an Overview of U.S. Politics, Society, Culture and History"ja külastas Ameerika Ühendriike, kus 3 nädala jooksul tutvustati 18 inimesele 16 erinevast Euroopa riigist väga põhjalikult sealset ühiskonda, ajalugu, kultuuri. Programmi raames külastati ka erinevaid Ameerika raamatukogusid.

8.-11. detsembrini osales Krista Ateenas "Europeana Awareness" võrgustiku raames toimunud konverentsil "Future Library 2013", kus tutvustati "Future Library" programmi toel Kreeka raamatukogudes toimunud uuendusi. Teiste Euroopa riikide esindajatega arutleti ka selle üle, kuidas rohkem propageerida Europeanat.

Koostöös Pärnu kooliraamatukoguhoidjatega külastas Krista Comenius Regio projekti „Collaborative learning in the Age of Web 2.0“ raames Norra Buskerudi maakonna 3 kooli ja Drammeni raamatukogu. ning esines ettekandega projekti lõpetaval hariduskonverentsil Pärnus.

Kristal jätkub energiat ja tahtmist osaleda ERÜ juhatuse töös.

Lenna Eliste
Pärnumaa Ühenduse usaldusisik

 

 

 

 

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus