EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Kutsestandard 2012. Ootame tagasisidet

Lugupeetud raamatukoguhoidja!

Kutsestandardi koostamise töörühm peab erialakogukonna hinnanguid ja ettepanekuid raamatukoguhoidja kompetentsusnõuete määratlemisel väga oluliseks ning arvestab kõiki asjalikke ettepanekuid kutsestandardi lõplikul vormistamisel.

Ootame Teie tagasisidet hiljemalt 1. septembriks ERÜ büroo e-posti aadressile.

Loe edasi...

Kutsestandard 2012

Hea kolleeg!

Vaatamata sellele, et raamatukoguhoidja kutsestandardi kavandid olid alates juunist avalikustatud ERÜ kodulehel, neid tutvustati suveseminaridel jm, on jäänud tagasiside kesiseks. Arvamusküsitlusele laekus ainult mõni üksik arvamus ja needki edastati põhiosas suuliselt.
Kutsestandardi töörühm otsustas arvamusküsitlust pikendada kuni 1. oktoobrini 2012. a.

Kutsestandardite kavandid:

Raamatukoguhoidja, tase 6

Raamatukoguhoidja, tase 7

Raamatukoguhoidja, tase 8

Oma tööd alustades võttis kutsestandardi koostamise töörühm vastu otsuse, et raamatukoguhoidja peab olema kõrgharidusega spetsialist, kuid rahvaraamatukogudele teeb siiski muret kõrge hariduse nõue. Töörühma viimasel koosolekul arutati muuhulgas ka raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamist madalamale tasemele. Reaalne olukord on statistika järgi selline, et 51% rahvaraamatukoguhoidjatest on kõrgharidusega ja 49 % on keskharidusega, sealhulgas raamatukogundusharidus. Raamatukoguhoidjate murekoht on aga selles, et praeguste kavandite kohaselt uue raamatukoguhoidja kutsestandardi järgi aga enam kesk- ja keskeriharidusega töötajad kutset taotleda ei saa.

Palume raamatukoguhoidjatel, kui oma valdkonna asjatundjatel, kavanditega tutvuda, anda omapoolne hinnang Raamatukoguhoidja kutsestandardi 6, 7, 8 tasemete kavandite kohta ning arutada esilekerkinud probleemi haridusnõuetele.

Ootame teie arvamusi 1. oktoobriks k.a ERÜ büroosse.

Kaasamõtlemisele ja koostööle lootes

ERÜ juhatus

Filmide laenutamine

Raamatukogud saavad nüüdsest laenutada Eesti Päevalehe „Eesti filmiklassika“ sarja filme.

„Eesti filmiklassika“ sarja välja andev OÜ Hea Lugu on saavutanud pea kõigi sarja kuuluvate filmide esmasalvestuse tootjatega kokkuleppe filmide laenutamise osas raamatukogudest. Raamatukogud võivad lugejatele koju laenutada kõiki sarja filme, v.a. filmi „Nimed marmortahvlil“.

Loe edasi...

ERÜ juhatus toetab õpetajaid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus otsustas avaldada solidaarsust ja toetust haridustöötajatele nende töötasu tõstmise õigustatud nõudmistes. Soovitame raamatukoguhoidjatel osaleda 7. märtsil k.a. kell 12.00 toimuval õpetajate miitingul Tallinnas Vabaduse väljakul.

Tunneme muret nii haridus- kui ka kultuurisüsteemi jätkusuutlikkuse pärast. Haridustöötajate panust nagu ka kultuuritöötajate panust väärtustatakse ühiskonnas küll sõnades, kuid töötasus äärmiselt tagasihoidlikult. Kultuuritöötajate palgad, võrreldes enamuse teiste valdkondade esindajate palkadega, on oluliselt maha jäänud. Kui Eesti keskmine palk küündib 800 euroni, siis mitmes maakonnas on raamatukoguhoidja keskmine palk vaid pool sellest.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on arvukaim ja üle Eesti raamatukoguhoidjaid ühendav organisatsioon, kuhu kuulub ligi 800 liiget.

Kultuuritöötajate pöördumine(doc)

Märts 2023
E T K N R L P
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
04 Apr 2023;
Koolitus "Kohalike dialoogid kohalikus raamatukogus"
10 Apr 2023;
ERÜ maaraamatukogue sektsiooni teabepäev
14 Apr 2023;
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev 

Suurenda

Kontrastsus